Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

Ricerca avanzata

Ricerca avanzata

Numero di persone: 39
Data di inserimento: 30. 9. 2009

PIRC, Matija

21. March 1875–24. February 1927
Sodeloval pri sestavljanju slovenskih učbenikov za srednje šole. Napisal je učbenik za zgodovino starega veka za višje razrede srednjih šol.
Data di inserimento: 10. 11. 2010

PLANINA, France

29. September 1901–14. January 1992
Napisal in priredil je več geografskih učbenikov, vodnikov in kartografskih prikazov Jugoslavije, Slovenije ter posebej Škofje Loke in okolice.
Data di inserimento: 6. 12. 2019

PODGORŠEK, Viljem

Osnovno šolo je obiskoval v Cirkovcah (1964–1972), nato je šolanje nadaljeval na I. gimnaziji v Mariboru, leta 1982 pa zaključil študij geografije ...
Data di inserimento: 11. 10. 2019

POPOVIČ, Janez Žiga Valentin

9. February 1705–21. November 1774
Rojen je bil v družini slovenskega graščinskega uradnika v Arclinu pri Celju. Filozofske in teološke študije je končal leta 1728 v Gradcu, za duhov...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

PRIJATELJ, Karl

22. October 1883–9. May 1980
Srednješolski profesor geografije, pisec učbenikov, svoj čas najstarejši maturant novomeške gimnazije
Data di inserimento: 13. 4. 2016

PULKO, Radovan

V letih 1978–1986 je obiskoval Osnovno šolo Franca Osojnika na Ptuju in v tem času zaključil tudi nižjo glasbeno šolo. Po zaključenem srednješolske...
Data di inserimento: 27. 12. 2016

RAKOVEC - LIPOGLAVŠEK, Slava

12. November 1912–15. April 2002
Med prvo svetovno vojno se je kot otrok begunske družine preselila najprej na Vrhniko, pozneje v Ljubljano, kjer je leta 1936 na ljubljanski univer...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

RAVBAR, Marjan

27. January 1947
R. 27. jan. 1947 v Novem mestu. Po maturi, opravljeni l. 1966 na novomeški gimnaziji je na ljubljanski univerzi študiral geografijo, diplomiral, d...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

RUS, Jože

20. March 1888–25. March 1945
R 20. mar. 1888 v Ribnici, umrl 25. mar. 1945 v taborišču Buchenwald. Gimnazijo je končal v Novem mestu in študiral zemljepis in zgodovino na Duna...
Data di inserimento: 4. 12. 2020

RUS, Zvonko

21. September 1933–4. May 2020
Ravnatelj Belokranjskega muzeja v Metliki. Izsledke iz lokalne zgodovine je objavljal v lokalnih in strokovnih časopisih ter drugih publikacijah.
Data di inserimento: 17. 9. 2021

RUTAR, Simon

12. October 1851–3. May 1903
Tolminski rojak sodi med prve zgodovinarje, ki so pri nas postavili temelje zgodovinski znanosti.
Data di inserimento: 15. 11. 2019

SEVER, Bela

13. April 1936–18. April 2004
Iz geografije je diplomiral leta 1960 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tema njegove diplomske naloge je bila prekmursko vinogradništvo z geogra...
1 2 3 4