Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

VUGRINEC, Jože

VUGRINEC, Jože
VUGRINEC, Jože

Galleria fotografica

Nato:
7. April 1945, Bogojina
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Lessico:

V rojstnem kraju je končal osnovno šolo, gimnazijo v Murski Soboti in študij slavistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je profesor slovenskega in ruskega jezika s književnostma ter bibliotekarski svetovalec. Najprej je bil zaposlen kot profesor slovenskega jezika na dveh srednjih šolah v Murski Soboti – šest let na Šolskem centru za blagovni promet Murska Sobota in štiri leta na Ekonomski srednji šoli Murska Sobota (tu je bil nekaj časa tudi honorarni predavatelj na Višji šoli za poslovne sekretarje za predmet poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku), nato pa trideset let in štiri mesece v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota (od 1982 do 2012). Najprej je bil njen vodja (do leta 1992, ko je nehal obstajati Kulturni center Miško Kranjec Murska Sobota), zatem ravnatelj in direktor knjižnice (skupaj triindvajset let in štiri mesece), sedem let pa v isti ustanovi bibliotekar. V času, ko so iz KC Miško Kranjec Murska Sobota nastajali novi javni zavodi (PIŠK M. Sobota, Pokrajinski muzej M. Sobota in Galerija M. Sobota), je bil od začetka aprila do konca novembra 1992 tudi v. d. direktorja prej omenjenega kulturnega centra. Konec leta 2012 se je upokojil. Živi v Bogojini.

V desetletjih, ko je vodil knjižnico, je le-ta v svojem razvoju dosegla najrazvitejše slovenske območne knjižnice. Njene najpomembnejše pridobitve so: aktivna vključitev v knjižnično-informacijski sistem slovenskih knjižnic (1991), potujoča knjižnica (bibliobus, ki je začel svojo pot leta 1995 in ki vozi gradivo tudi med porabske Slovence), nova knjižnična zgradba (2000-2004), odlično sodelovanje z Madžarsko v dobro obeh narodnosti – slovenske v Porabju in madžarske v Prekmurju, postavitev pomembnih tematskih in stalnih razstav, bogatitev domoznanske zbirke, pridobitve zapuščin pomembnih Pomurcev, nastanek novih, posebnih zbirk (npr. zbirka disertacij pomurskih doktorjev znanosti, Kučanova zbirka gradiva, Ikonoteka Valvasoriana (2009), prav tako darilo prvega predsednika države Slovenije Milana Kučana, in druge), digitalizacija gradiva, začetek dela pri pokrajinskem biografskem leksikonu Pomurci.si, nastanek spletnega portala knjižnice in portala slovenskih splošnih knjižnic – Kamre itd. In pa seveda številne objave delavcev knjižnice. Njih največ »izpod peresa« Jožeta Vugrinca.

Svoje članke, jezikovne in literarne kritike, strokovne in poljudnoznanstvene prispevke, spominske zapise in drugo objavlja v strokovnih revijah, zbornikih, monografijah, časnikih in drugje. Področji njegovega strokovnega zanimanja sta predvsem dve – domoznanstvo in bibliotekarstvo. Uredil in lektoriral je precej znanstvenih in strokovnih zbornikov, različnih literarnih publikacij, večino brošur in zbornikov ob Košičevih tednih kulture, ki jih je v Bogojini dolga leta tudi vodil, in drugih gradiv.

Samostojne publikacije:
Dr. Jožef Smej: katalog razstave: zgibanka. Murska Sobota: Pokrajinska in študijske knjižnica, 1992.
Razstava Srečanje ob meji: katalog razstave: zgibanka. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1994.
Bogojina: 1208-1998: najlepše urejeni kraj v občini Moravske Toplice v letu 1997: zloženka. Moravske Toplice, 1998.
Programska izhodišča in zasnove za gradnjo novega knjižničnoinformacijskega središča v Murski Soboti. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1998 (2., predelana izd.).
Soboška knjižnica: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota: zgibanka. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1998.
Szilyjeva podpora Miklošu Küzmiču: zloženka. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 2000.
Potujoča knjižnica Murska Sobota: zgibanka. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2000.
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota: osrednje območne knjižnice: zgibanka. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 2010.
Potujoča knjižnica Murska Sobota: zgibanka. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2011.
Občina Moravske Toplice: bogastvo naših vasi. Moravske Toplice: Občina Moravske Toplice, 2010, 2012 (2. izd. – tudi v nemščini, madžarščini in angleščini).
Občina Moravske Toplice: bogastvo naših vasi (2. izd., CD-ROM – tudi v nemščini, madžarščini in angleščini). Moravske Toplice: Občina Moravske Toplice, 2012.
Soboška knjižnica na potáčaj. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2012.

Za svoje vodstveno in strokovno knjižničarsko delo je leta 2007 prejel Čopovo diplomo – najvišje državno odlikovanje na področju knjižničarstva v Republiki Sloveniji. Od leta 2002 je častni občan Občine Moravske Toplice, v kateri je bil tri mandate tudi občinski svétnik.

Horvat, J. O težavah se spodobi govoriti tudi ob jubileju: pogovor z ravnateljem murskosoboške knjižnice. Delo, 1997 (6. januar), let. 39, str. 7.
Zadravec, J. Za človeka in narodna ravnovesja. Družina, 2000 (10. september), let. 37, str. 9.
Sara G. in Urška C. Intervju s profesorjem Jožetom Vugrincem. V: Košičevi dnevi XX (ur. Vugrinec, J.). Bogojina 1208 – 2008. Bogojina: Kulturno-umetniško društvo »Jožef Košič«, 2008, str. 68-77.
Žunec, B. Profesor slavistike med bibliotekarji. Večer, 2012 (30. oktober), let. 68, str. 20.
Podatke je posredoval tudi avtor sam.

Autore/autrice della voce: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Data del primo inserimento: 14. 2. 2017 | Ultima modifica: 14. 5. 2020
Jožef Papp. VUGRINEC, Jože. (1945-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/vugrinec-joze/
Segnala un errore