Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

VIHER, Danilo

Nato:
4. January 1912, Bovec
Morto:
21. August 1971, Jesenice (pokopan v Ljubljani)
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Ko je Danilo Viher končal osnovno šolo, je družina iz Bovca pobegnila pred fašisti v Maribor. Tu je obiskoval gimnazijo, leta 1933 pa maturiral na učiteljišču. Že med študijem je pisal in objavljal pesmi, epigrame in črtice. Prav tako v Mariboru je sodeloval pri društvu Svoboda in bil predsednik mladinskega delavskega društva Nanos ter društva Mariborski učiteljski naraščaj. Po končani maturi se je odločil za nadaljnji študij v Zagrebu, kjer je leta 1937 diplomiral iz jugoslovanske književnosti in pedagoško-filozofske skupine predmetov. Leta 1939 je ravno tako v Zagrebu doktoriral s tezoProblem pedagoške fundacije kulturnoga stvaranja. Istega leta se je zaposlil na meščanski šoli na Jesenicah, kjer je ostal do okupacije, ko so ga Nemci najprej zaprli v Begunjah, nato pa premestili v Spittal ob Dravi. Še naprej je ohranjal stike s svojci in znanci na Jesenicah ter tako postal član OF. Med vojno je bil komandant in politkomisar zahodnokoroškega sektorja pod poveljstvom III. alpske cone IX. korpusa. Po vojni je do leta 1946 ostal na Jesenicah in vodil štab za repatriacijo vojnih ujetnikov. Leta 1946 sta se z ženo preselila v Split in se zaposlila na Višji pedagoški šoli. Tu se je Danilo Viher udejstvoval predvsem v pedagoški smeri: ustanovil in vodil je Šolo za družinsko vzgojo, postal je predstojnik katedre za pedagoške vede, sodeloval je v Pedagoškem centru in Pedagoškem društvu, pomagal pri odboru za pomoč nepreskrbljenim otrokom in bil v svetu za prosveto in kulturo. Kasneje je delal tudi v skupnosti pedagoških akamdemij SR Hrvatske inv jugoslovanskem zavodu za šolstvo in prosvetna vprašanjav Beogradu.
Kot strokovni pedagoški delavec se je udeleževal mmnogih mednarodnih kongresov ter strokovnih srečanj. Objavil je nad sedemdset izvirnih strokovnih člankov, dve strokovni monografiji ter bil urednik in soavtor strokovnih pedagoških zbornikov. V samozaložbi je izdal tudi pet pesniških zbirk. Prejel je mnoga priznanja in odlikovnanja.
Umrl je po prometni nesreči.

Metagogika, 1939
Problem pedagoške fundacije kulturnog stvaranja. IV. Metagogika, 1939
Naš put k djeci: prilozi pedagoško-psihološkom proučavanju učenika. 2, 1956
Oko sedme godine života: izvaci iz Dnevnika, 1956
Opća pedagogija, 1959
Pedagoške analize, 1961 (soavtor)
Gnoseološki elementi pedagoške svijesti, 1962
Nastavno odgajalaštvo, 1962
Cesta življenja, 1965
Ceste svobode, 1965
Problem didaktološke spoznaje, 1965
Razdane tišine, 1968
Atlantida, 1968
Slutnje, 1968
Pregled knjig, razprav in člankov ter aktivnosti na Pedagoški akademiji v Splitu in zunaj nje, 1970
Tehničko stvaralaštvo: kao pedagoški problem, 1971

I. Mlikota:Prof. dr. Danilo Viher: in memoriam, 1971
J. Demarin: Pedagog dr. Danilo Viher, 1971
Primorski slovenski biografski leksikon, snopič 17, Gorica (1991), 212-213

Autore/autrice della voce: Renata Lapanja, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Data del primo inserimento: 27. 2. 2015 | Ultima modifica: 5. 3. 2021
Renata Lapanja. VIHER, Danilo. (1912-1971). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/viher-danilo/
Segnala un errore