Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

TORKAR, Zora

TORKAR Zora
Foto: osebni arhiv (slavnostna akademija dr Staneta Gabrovca_Kamnik 2010)

Galleria fotografica

Nata:
21. April 1962, Ljubljana
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Vse življenje prebiva v Kamniku. Osnovno šolo in gimnazijo je zaključila v Kamniku. Diplomirala je leta 1986 na Filozofski fakulteti v Ljubljani pri prof.dr. Petru Vodopivcu (smer A – zgodovina in smer B – etnologija) z diplomsko nalogo Čehi in Moravci v Kamniku od 1850 do druge svetovne vojne. Leta 1995 je magistrirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani z raziskovalno nalogo Najpremožnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja pri prof. dr. Vasiliju Meliku. Leta 1986 se je zaposlila kot kustosinja za zgodovino v Kulturnem centru Kamnik. Od leta 2002 do 2004 je opravljala dolžnosti v.d. direktorice Kulturnega centra Kamnik, ki se je leta 2004 preimenoval v Medobčinski muzej Kamnik. Od 1. julija 2004 je direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.

Na strokovnem, znanstvenem in publicističnem področju se je usmerila na strokovne članke, razstavne kataloge in razstave s področja zgodovine, etnologije in muzeologije. Pri tem se je specializirala zlasti na 19. in 20. stoletje in življenje kamniškega meščanstva ter pomembnih osebnosti širšega kamniško-domžalskega območja, kot so Janez Kecel, Ivan Zika, Jan Lego, Franc in Stane Aparnik, Gašper Križnik, Peter Naglič, Rudolf Maister, Vlasto Kopač, Ivan Hribar idr. Zanimajo jo posebne teme iz vsakdanjega življenja, kot so Čehi in Moravci v Kamniku, življenje in delo kamniških usnjarjev in čevljarjev, pastirjev na Veliki planini, Narodna čitalnica v Kamniku, meščanske vile v Kamniku, Thonetovo pohištvo in tradicija izdelovanja v tovarni Stol Kamnik (Kralj, Uršič), zgodovina fotografije in razglednic na Kamniškem, v Trzinu, na Gorenjskem ter razstavnih katalogov po muzejskih stalnih in občasnih razstavah.

Na strokovnem področju je prejela naslednje strokovne nazive: leta 1986 univ. dipl. zgodovinarka in diplomirana etnologinja, leta 1987 je opravila strokovni izpit in pridobila naziva kustos, leta 1995 magistra zgodovine, leta 1996 pridobitev strokovnega naziva višji kustos in leta 2002 pridobitev strokovnega naziva muzejska svetovalka. Na strokovnem področju je med drugim sodelovala kot članica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije (1998-2000), članica Komisije za imenovanje ulic v Občini Kamnik (od 1999), članica državne komisije pri ZPMS za ocenjevanje zgodovinskih nalog (od 1994), članica področne komisije Kamnik – Domžale pri ZOTKS za ocenjevanje etnoloških nalog (od 2004), članica strokovnega delovnega telesa za pripravo Programa za kulturo občine Kamnik 2009-2012 (od 2004), članica aktiva direktorjev muzejev Gorenjske (od 2002 dalje). Marca 2011 je kolektiv Medobčinskega muzeja Kamnik, ob 50. obletnici nastanka in delovanja muzeja, prejel srebrno priznanje Občine Kamnik.

(zapis Zore Torkar, novembra 2011, v Kamniku)

Pozdrav z Gorenjske: zbirka starih razglednic (soavtorica), 2010
Trzin na razglednicah in fotografijah, 2010
Skozi objektiv Petra Nagliča: [Kamnik in okolica], 2009
Pozdrav z bojišča: prva svetovna vojna in boj za meje po njej na razglednicah (soavtorica z Milanom Škrabcem), 2008
Velika planina: pastirska dediščina iz zbirke Vlasta Kopača, 2008
Stol: stoletje oblikovanja stolov v tovarni Stol Kamnik (soavtroica z Matijem Murko), 2005
Odsevi kamniških stoletij (soavtorica z Markom Lesarjem), 2004
Lapidarij Kamniškega muzeja (soavtorica), 2003
Meščanske vile na Kamniškem od osemdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne (soavtorica z Niko Leben), 2002
Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud’ Kamniku gliha nič ni : najpremožnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja, 1996
Thonetovo pohištvo = Thonet furniture (soavtorica z Markom Lesarjem), 1992
Narodna čitalnica v Kamniku : od šestdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne, 1991
Kamniška fotografa Franc in Stane Aparnik (soavtorica z Mirkom Kambičem), 1989
Partizanska saniteta na Moravškem, Kamniškem, Tuhinjskem in v Podvolovljeku, 1988

J. Paladin: Muzej vabi mlade strokovnjake : mag. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, Gorenjski glas, št. 73 (14. sep. 2004), str. 12
I. Voje: Zora Torkar, Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud’ Kamniku gliha nič ni.Najpomembnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja, Zgodovinski časopis, št. 2 (2000), str. 307-310
L. Mencinger: Kamniško mesto šance ‘ma h’de : kamniško meščanstvo / Zora Torkar, Gorenjski glas, št. 80 (8.X.1996), str. 8

Autore/autrice della voce: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Data del primo inserimento: 15. 12. 2011 | Ultima modifica: 31. 8. 2020
Miran Lola Božič. TORKAR, Zora. (1962-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 26. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/torkar-zora/
Segnala un errore