Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

ŠTOR, Franjo

ŠTOR Franjo
Foto: Franjo Štor. Zasebni arhiv.

Galleria fotografica

Nato:
25. November 1854, Teharje
Morto:
2. October 1919, Gradec/Graz, Avstrija
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Dr. Franjo Štor je bil odvetnik, politik, narodni buditelj, ustanovitelj prvih teharskih društev in narodnjak doma iz Teharij, ki je službeno deloval v Ljubljani. Aktivno je sodeloval v ljubljanskem političnem, kulturnem in društvenem življenju. Bil je član Narodne čitalnice v Ljubljani. Izvoljen je bil v čitalniški odbor predsednika in urednika Novic Janeza Bleiweisa, kjer je kot odbornik sodeloval v odseku za besedo in za plese. Kot odbornik je bil tudi član ljubljanske šolske in narodnoobrambne organizacije Družbe sv. Cirila in Metoda.

Kljub delu in družini v Ljubljani se je redno vračal nazaj na rodno Teharje, kjer je aktivno sodeloval v teharskem političnem in društvenem življenju. V času zaostrenih političnih in kulturnih bojev med slovensko in nemško stranjo je aktivno vodil slovensko politično propagando proti vse večjemu nemškemu vplivu v teharski občini. Večkrat je bil govornik na teharskih političnih shodih in pomembnejših društvenih dogodkih ter sestankih. Bil je idejni vodja in podpornik nastanka prvih slovenskih društev na Teharjah. V času občinskih volitev na Teharjah med letoma 1895 in 1905 je zasedal mesto predsednika volilnih shodov za slovensko stran in vodil volilno kampanjo teharskih narodnjakov. Tako je na njegovo pobudo nastalo prvo slovensko društvo teharska podružnica Družbe sv. Cirila in Metoda. Društvu je ob ustanovitvi namenil 100 goldinarjev. Med drugim je bil slavnostni govornik ob ustanovitvi društva januarja 1893 in velikim političnim shodom leta 1905 na Teharjah, ko je tudi pripravil posmrtnico ob smrti hrvaškega škofa in zagovornika jugoslovanske ideje Josipa Juraja Strossmayerja. Na njegovo pobudo so večkrat razpravljali tudi o regulaciji Voglajne, kjer je sam podal tudi konkretne rešitve, med drugim tudi v štajerskem deželnem svetu. Leta 1905 je bil imenovan za krajevnega šolskega nadzornika v občini Teharje. Na Teharjah je bil posestnik in graščak, ki je imel tudi svojega kočijaža Matijo Valenčaka. Graščina s parkom na Teharjah, danes znana pod imenom Mlinarjev Janez, je bila nekoč last Franja Štora, ki jo je kupil leta 1904.

Franjo Štor je bil med drugim tudi pobudnik prižiganja kresov pri sv. Ani na predvečer 5. julija, ko sta godovala slovanska svetnika in apostola Ciril in Metod, po katerem je bilo poimenovano tudi prvo teharsko društvo. Bil je mecen in finančni podpornik različnih teharskih družbenih dogodkov in praznovanj. Za svojo politično delo v občini, razvoj in podpiranje slovenskih društev na Teharjah in za razvoj slovenske narodne zavesti ga je slovensko usmerjeno teharsko občinsko vodstvo predlagalo za častnega občana, za kar je bil imenovan na februarski občinski seji 1901. Umrl je leta 1919 v Gradcu na Štajerskem.

Iz Teharjev, v: Domovina, 1905, št. 54, str. 2
Kres na Teharjih, v: Slovenski narod, 1901, št. 151, str. 3
M. Ocvirk: Društva in društveno življenje na Teharjah do 2. svetovne vojne, v: Kronika, 2016, št. 1, str. 93–94
M. Ocvirk: Županove zdrahe, tegobe in radosti, v: Zgodovina za vse, 2014, št. 2, str. 67–68
Šolska vest, v: Domovina, 1905, št. 54, str. 2
Teharsko graščino, v: Domovina, 1904, št. 33, str. 191
Umrl je, v: Nova doba, 1919, št. 108, str. 2
Zgodovinski arhiv Celje. Fond Občina Teharje 1863-1949 ZAC/0062

Autore/autrice della voce: Matej Ocvirk, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Data del primo inserimento: 28. 12. 2017 | Ultima modifica: 6. 7. 2020
Matej Ocvirk. ŠTOR, Franjo. (1854-1919). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/stor-franjo/
Segnala un errore