Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

ŠTEINER, Alojz

ŠTEINER, Alojz
ŠTEINER, Alojz. Foto: osebni arhiv

Galleria fotografica

Nato:
22. June 1957, Ptujska Cesta pri Gornji Radgoni
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Lessico:

Diplomiral je na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, smer splošna ljudska obramba in družbena samozaščita (danes obramboslovje). Magistriral je v Združenih državah Amerike, v kraju Washington, na Industrijskem kolidžu oboroženih sil Univerze za nacionalno obrambo (National Defense University), doktoriral pa na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s temo Transformacija oboroženih sil po koncu hladne vojne – primer Slovenske vojske.

V slovenskih obrambnih silah je bil zaposlen od februarja 1979 do januarja 2014. V prelomnih časih za slovensko osamosvojitev je bil leta 1990 član Manevrske strukture narodne zaščite v Pomurju, zatem pa leta 1991 v 7. pokrajinskem štabu za Teritorialno obrambo v Mariboru načelnik štaba in istočasno namestnik poveljnika Teritorialne obrambe Vzhodnoštajerske ter aktivni udeleženec obrambnih delovanj v osamosvojitveni vojni. V Teritorialni obrambi in Slovenski vojski je po osamosvojitvi opravljal številne štabne in poveljniške dolžnosti. V času od maja 2009 do februarja 2012 je opravljal tudi dolžnost načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Bil je tudi obrambni predstavnik Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi na Dunaju. Leta 2014 je bil upokojen. Istega leta je bil izvoljen za predsednika Zveze slovenskih častnikov ter je to funkcijo opravljal do leta 2022.

Njegovi strokovni in znanstveni prispevki so s področja obrambnih študij, ki pretežno zajemajo razvoj, spreminjanje oboroženih sil, vprašanja obrambne sociologije ter vojaške zgodovine. Je aktivni član Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU). Leta 2015 je izšla njegova znanstvena monografije Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo. Za domoljubne in veteranske organizacije je uredil več strokovnih zbornikov.

Alojz Šteiner večino svojega prostega časa namenja delovanju v domoljubnih, veteranskih in humanitarnih organizacijah. V častniški stanovski organizaciji je aktiven od leta 1978, v slovenski veteranski organizaciji od leta 1991, v domoljubnem Prekmurskem društvu general Maister od leta 2016 in od leta 2022 še v Društvu general Maister Veržej, v humanitarnem Lions klubu Murska Sobota pa deluje od leta 2017. Bil je eden od pripravljavcev pobude za vpis prekmurščine v register nesnovne kulturne dediščine, ki se je udejanjil leta 2019. Za koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja je od leta 2018 urednik publikacij Spominska obeležja pripovedujejo, povezanih z literarnimi natečaji, v katerih pomurski osnovnošolci in srednješolci opisujejo in raziskujejo zgodovinska dogajanja, ljudi in obeležja iz vseh treh slovenskih zgodovinskih obdobij. Zbornika z letnicama 2018 in 2019 sta izšla v knjižni obliki, od leta 2021 pa izhajajo kot elektronske knjige. Vsi zborniki so dostopni na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije (dLib).

Od leta 1983 živi v Murski Soboti.

Znanstvena monografija:
Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo. Ljubljana: Slovenska vojska, Center vojaških šol, 2015.

Soavtorstvo in uredništvo:
Vloga TO Pomurja v procesu osamosvajanja: zbornik, 2015
Priročnik veteranskih in domoljubnih organizacij v Republiki Sloveniji za slovesnosti, praznovanja, počastitve in žalovanja, 2015
Vloga rezerve pri zagotavljanju vzdržljivosti obrambno-varnostnih sistemov Slovenije: zbornik, 2016
Durič, J. in  Roudi, B. Spomini ne zbledijo: pričevanja in razmišljanja o vojni za Slovenijo 1991 v Pomurju, 2016
Nastanek in razvoj slovenske teritorialne obrambe: del nacionalne vojaške tradicije, 2018
Vezisti in zveze: zbornik ob 30 letnici Republike Slovenije, 2021
Alojz Šteiner et al. Prekmurje od priključitve h Kraljevini SHS do konca 20. stoletja. V: Pregled zgodovine Prekmurja (str. 165 – 252). Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.
Ravnanje s prebeglimi in ujetimi pripadniki ter zbirni centri med osamosvojitveno vojno v Pomurju 1991: zbornik, 2023

Spominska obeležja pripovedujejo: zbornik (od šol. leta 2017/18 dalje):
Spominska obeležja pripovedujejo, šolsko leto 2017/18 (knjiga)
Spominska obeležja pripovedujejo, šolsko leto 2018/19 (knjiga)
Spominska obeležja pripovedujejo (2017/2018)
Spominska obeležja pripovedujejo (2018/2019)
Spominska obeležja pripovedujejo (2019/2020)
Spominska obeležja pripovedujejo (2021/2022)
Spominska obeležja pripovedujejo (2022/2023)
Spominska obeležja pripovedujejo (2023/2024)

Dr. Alojz Šteiner je prejemnih več domačih in tujih odlikovanj in medalj.

Podatke za prvi vpis in dopolnitve 2024 je posredoval dr. Alojz Šteiner.

Bedek, A. Poskrbeti za rezerve, ki niso samo v orožju: tema meseca. Pen: mesečnik, 30. maj 2024, št. 5, str. 2-3.

Autore/autrice della voce: Klaudija Sedar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Data del primo inserimento: 23. 12. 2020 | Ultima modifica: 11. 6. 2024
Klaudija Sedar. ŠTEINER, Alojz. (1957-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/steiner-alojz/
Segnala un errore