Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

STEGENŠEK, Avguštin

STEGENŠEK Avguštin
Foto: Dr. Avguštin Stegenšek in Konjiška dekanija, Aleksandra Boldin, Cerdonis, 2010

Galleria fotografica

Nato:
7. July 1875, Tevče
Morto:
26. March 1920, Maribor
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Lessico:

Avguštin Stegenšek se je rodil v družini revnih kočarjev. Družina si je gmotno opomogla, ko je oče Andrej postal mlinar, nato pa še tesar. Avguštin je gimnazijo obiskoval v Celju, maturiral pa v Mariboru. Po končani maturi se je vpisal v mariborsko bogoslovje, kjer se je ob študiju že začel zanimati za umetnostno zgodovino. Leta 1899 je bil posvečen v duhovnika. Leta 1899 je na pobudo škofa Napotnika odšel na študij arheologije in umetnostne zgodovine v Rim. 1906 je bil v Gradcu promoviran za doktorja filozofije. Na bogoslovju v Mariboru je bil suplent in nato profesor za cerkveno zgodovino, patrologijo in cerkveno pravo. Leta 1909 ga je Centralna komisija za varstvo spomenikov na Dunaju imenovala za častnega konservatorja na Štajerskem (okraji Brežice, Celje, Konjice in Slovenj Gradec). Stegenšek je bil zelo zavzet in razgledan raziskovalec s posebnim posluhom za sakralno umetnost, spomeniškovarstvena vprašanja in publicistično delo. Velja za pionirja slovenske umetnostne zgodovine in je začetnik slovenske spomeniške topografije.

Cerkveni spomeniki Lavantinske škofije. 1, Dekanija gornjegrajska, 1905
Konjiška dekanija: s 75 nariski v tekstu in 94 slikami na 59 tablicah

Rebić, Adalbert, Bajt, Drago: Splošni religijski leksikon: A-Ž Ljubljana, Modrijan, 2007
Lukman, Franc Ksaver: “Zadnjih deset let dr. Avguština Stegenška”, ZUZ, 1955,
Vrišer, Sergej: “Profesorji prvega obdobja mariborskega bogoslovja in slovenska umetnostna zgodovina, 130 let visokega šolstva v Mariboru” 1991
Ciglenečki, Marjeta: “Stegenškovo umetnostno-zgodovinsko delo” Studia Historica Slovenica, št. 3/4, 2007
Sapač, Igor: Avguštin Stegenšek in raziskovanje osrednjih umetnostnozgodovinskih spomenikov na Štajerskem” Studia Historica Slovenica, št. 3/4, 2007
Franc Kovačič: Zgodovina Lavantinske škofije (1225-1928), Lavantinski ordinariat, Maribor, 1928
Kronika slovenskih mest, Ljubljana, 1934, letnik 1 št. 1
Boldin Aleksandra: Dr. Avguštin Stegenšek in Konjiška dekanija, Slovenj Gradec 2010, Cerdonis (izdano ob faksimilnem ponatisu knjige Konjiška dekanija)

Autore/autrice della voce: Ana Miličevič, Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Data del primo inserimento: 7. 3. 2019 | Ultima modifica: 1. 6. 2020
Ana Miličevič. STEGENŠEK, Avguštin. (1875-1920). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 9. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/stegensek-avgustin/
Segnala un errore