Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

STAJIĆ, Jožica

Jožica Lapuh, 1984 - (Osebni arhiv J. Stajić)

Galleria fotografica

Nata:
30. August 1950, Novo mesto
Variante dei nomi:
Jožica Lapuh
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Rodila se je kot Jožica Erpič v Novem mestu, zatem pa je kot posvojenka zakoncev Zlata in Franca Butara otroštvo preživljala v Brežicah. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Brežicah ter ob delu leta 1982 končala Višjo upravno šolo v Ljubljani. Marca 1970 se je zaposlila v Industriji motornih vozil Novo mesto kot prevajalka angleškega jezika, nato je bila tajnica organov samoupravljanja v transportnem podjetju Prevoz Brežice in zatem še v Temeljni posavski banki Krško. Do upokojitve leta 2007 je bila vodja splošnega sektorja v Komunalno stanovanjskem podjetju Brežice. Bila je dvakrat poročena, leta 1971 (Lapuh) in leta 1989 (Stajić), in ima tri otroke.

Leta 1982 je prostovoljno vstopila v Teritorialno obrambo Socialistične republike Slovenije. Leta 1983 se je vojaško usposabljala v Bušeči vasi. Po svečani prisegi in izročitvi vojaške izkaznice je postala vojakinja. Razporejena je bila v Pokrajinski štab TO za Posavje s sedežem v Brežicah in aprila 1985 postala sekretarka komiteja Zveze komunistov Slovenije v PŠTO Posavja z majorskim položajnim činom. Udeležila se je vseh urjenj v občinah Brežice in Krško ter zavzeto in odgovorno opravljala vse zadolžitve. Bila je tudi na usposabljanju za vodstvene kadre v Teritorialni obrambi v centru za obrambno usposabljanje v Poljčah. Leta 1985 je napredovala v podčastniški čin vodnika, leta 1988 pa v čin vodnika 1. razreda. Vojaško kariero je zaključila leta 1990 ob reorganizaciji Teritorialne obrambe.

Vseskozi je bila zelo dejavna tudi v društvih in drugih organizacijah v lokalnem okolju. Bila je podpredsednica Zbora združenega dela Občine Brežice, članica Sveta posavskih občin, delegatka v Zboru združenega dela Skupščine SRS, predsednica Krajevne konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Brežice in predsednica Nadzornega odbora občine Brežice. V Zvezo komunistov Slovenije so jo sprejeli leta 1973, kasneje je postala predsednica Območne organizacije ZLSD Brežice.

Vodila je še častniško organizacijo v Brežicah in bila edina predsednica Združenja slovenskih častnikov v Sloveniji. Še vedno deluje v društvih domače Krajevne skupnosti Sromlje, v Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavja, v Društvu upokojencev Brežice in Združenju borcev za vrednote NOB Brežice.

Prejela je več različnih priznanj, znakov in pisnih pohval ter več športnih pokalov za streljanje z malokalibrsko puško in pištolo kot članica ženske ekipe brežiške častniške organizacije.
priznanje Osvobodilne fronte Slovenskega naroda Krajevne organizacije SZDL Brežice, 1985
pohvala Teritorialne obrambe Slovenije, 1986
priznanje Združenja slovenskih častnikov Brežice, 2002
priznanje Območnega združenja Rdečega križa Brežice, 2002
priznanje Združenja slovenskih častnikov, 2003
častni znak Zveze slovenskih častnikov, 2011
častni srebrni znak Turistične zveze Slovenije, 2016
priznanje Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, 2018

Luzar, M. Ekskurzija v Makedonijo. Dolenjski list, 25. november 2010, let. 61, št. 47, str. 10.
Luzar, M. Zgodovina zapiše samo pomembne. Dolenjski list, 7. julij 2011, let. 62, št. 27, str. 11.
Odkrito o …: Delegati za osmi kongres ZKS. Dolenjski list, 30. marec 1978, let. 29, št. 13, str. 7.
Posavski obzornik: Srečanje brežiških in hrvaških častnikov. (citirano 8. februarja 2024). Dostopno na naslovu: https://www.posavskiobzornik.si/panorama/sreanje-breikih-in-hrvakih-astnikov
Sečen, E. Pogovor. Jožica Stajič. Za Rusjanov grob bi morala skrbeti država. Dnevnik, 13. julij 2010, let. 60, št. 159, str. 8.
Osebni podatki: Jožica Stajić, januar 2024.

Autore/autrice della voce: Tomaž Teropšič, (geslo vnesla Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto)
Data del primo inserimento: 12. 2. 2024 | Ultima modifica: 13. 2. 2024
Tomaž Teropšič. STAJIĆ, Jožica. (1950-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 2. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/stajic-jozica/
Segnala un errore