Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

ŠERF, Anton

Nato:
17. May 1798, Dedonci pri Radgoni, Avstrija
Morto:
19. June 1882, Svetinje, Slovenija
Professioni e attività:
Lessico:

Najprej se je šolal na mariborski klasični gimnaziji, nato ga je pot vodila na licej in študij teologije v Gradcu (1822–1828). V duhovnika je bil posvečen leta 1828.

Kot kaplan je služboval v Rušah (1828–1829), Vidmu pri Ščavnici (1829–1832), Veliki Nedelji (1832–1833), Tomažu pri Ormožu (1833–1834), Jakobskem Dolu (1835–1845) in v Cirkulanah (1838–1845). Nato je bil do leta 1876 duhovnik v Svetinjah. Nekaj časa je opravljal tudi službo župnijskega upravnika v Središču (1834–1835) in Jakobskem Dolu (1845).

Bil je nadarjen duhovnik in odličen cerkveni govornik. Na njegov slovstveni razvoj je odločilno vplival štajerski duhovnik in slovstveni ustvarjalec Peter Dajnko (1787–1873). V dajnčici je izdal dvoje cerkveno-govorniških del: zbirki pridig Pad no zdig človeka (7 pridig, 1832) in Predge na vse nedele no svetke (53 pridig, 1834), zapisani v vzhodnoštajerskem knjižnem jeziku, v izrazitem radgonskem narečju. Njegove pridige in govori veljajo za najboljša dela slovenske homiletike. Leta 1939 je izdal še zbirko odraščajoči mladini namenjenih versko-vzgojnih pesmi Cvetenjak ali rožnjek cveteči mladosti vsajen, ki je zadnja v dajnčici natisnjena knjiga. Vsebuje 11 izvirnih ter 4 iz nemščine prevedene pesmi (verjetno gre za prevode pesmi bavarskega duhovnika Krištofa Schmida) ter 20 epigramov, 41 pregovorov, 10 ugank in 50 rimanih pregovorov.

Leta 1845 je v Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil pesem Domorodcam z domoljubno narodnoprebudno tendenco. France Kidrič poroča, da je Šerf razpolagal s prepisi nekaterih pesmi Leopolda Volkmerja in zanje ustvarjal tudi napeve. Oroslavu Cafu je verjetno pomagal pri sestavi slovarja.

Pad no zdig človeka, 1832
Predge na vse Nedele no Svetke, 1835
Cvetenjak ali rožnjek cveteči mladosti vsajen, 1839
Domorodcam, Kmetijske in rokodelske novice, 1845

J. Richter: Šerf Anton, Slovenski biografski leksikon, 11. zv., Ljubljana, 1971, str. 606–607.
B. Vičar: Nekatere glasoslovne-oblikoslovne značilnosti pridig Antona Šerfa, Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika, Maribor, 2002, 390–399.
B. Vičar: Pesnik in homilet Anton Šerf kot nosilec poznih razsvetljenskih tokov v vzhodnoštajerskem knjižnojezikovnem prostoru, Jezik in slovstvo, št. 2, 2003, 27–36.
B. Vičar: Razlike pri upovedenosti zvrstno različnih tipov besedil Antona Šerfa, Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 3–4, 2005, 517–525.

Autore/autrice della voce: Tadeja Zavec, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Data del primo inserimento: 24. 9. 2020 | Ultima modifica: 24. 9. 2020
Tadeja Zavec. ŠERF, Anton. (1798-1882). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/serf-anton/
Segnala un errore