Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

RUS, Zvonko

Zvonko Rus - Dolenjski razgledi, str. 100.

Galleria fotografica

Nato:
21. September 1933, Metlika
Morto:
4. May 2020, Metlika
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Po končani osnovni šoli v Metliki je leta 1948 pričel obiskovati gimnazijo v Črnomlju. Po maturi leta 1953 se je vpisal na tedanjo Prirodoslovno-matematično fakulteto v Ljubljani, smer geografija. Diplomiral je leta 1960, diplomsko nalogo pa je posvetil Metliki in življenju v mestu v letih od 1953 do 1958, ko se je le-to pričelo industrializirati. Za delo, ki je temeljilo na skrbnem prikazu geografskega okolja in podrobni ter kritični obdelavi statističnega gradiva, ki ga je dopolnil z lastnimi raziskavami, opazovanji in s spoznavanjem ter z vrednotenjem sodobnih geografskih pojavov, procesov in njihovih problemov, je prejel študentsko Prešernovo nagrado.

Že kot absolvent je pričel poučevati na šoli v bližnjem Podzemlju, nato pa je od leta 1962 na metliški osnovni šoli poučeval zemljepis, zgodovino in matematiko. Leta 1978 se je zaposlil v Belokranjskem muzeju. Najprej je bil tri leta kustos, po upokojitvi tedanjega ravnatelja Jožeta Dularja pa je leta 1981 prevzel vodenje muzeja. Ravnatelj muzeja je bil vse do upokojitve leta 1996.

Poleg muzealskega dela je ostal v tesnem stiku s svojo stroko. Takoj na začetku svoje poklicne poti se je  vključil v raziskavo o modernizaciji pouka geografije v osnovni šoli in bil soavtor učbenika za zemljepis za šesti razred. Prav tako je bil kot zunanji sodelavec Geografskega inštituta SAZU vključen v večletno raziskavo kvartarnih sedimentov in njihove izrabe na Slovenskem, pri čemer je sam raziskoval kvartarne sedimente v Beli krajini, na območju Brežic in ob sotočju Krke, Save in Sotle. Za Krajevni leksikon Slovenije je z geografskega vidika predstavil vsa naselja v metliški občini, pripravil pa je tudi nekaj gesel za Enciklopedijo Slovenije. Poleg tega je dragocen njegov prispevek pri zbiranju, korekturah in dopolnjevanju zemljepisnih imen na topografski karti 1:25.000, bil je tudi soavtor kartografskega gradiva Metlika: načrt mesta (1993).

Dognanja iz lokalne zgodovine, o pomembnih osebah in društvih v Beli krajini je objavljal v Dolenjskem listu, Dolenjskih razgledih, reviji Rast in Geografskem obzorniku. Izdal je tudi nekaj samostojnih knjižnih del. Njegova publicistična dejavnost je dobila zagon zlasti po upokojitvi, ko je v dveh delih izšlo njegovo najpomembnejše in najobsežnejše delo Kronika mesta Metlike.

Partizanska letališča in spuščališča v Beli krajini, ob 35-letnici letališč v Otoku in na Krasincu, 1979
Kronika mesta Metlike, 1999, 2003
Metliški grb, 2010

Študentska Prešernova nagrada
Zlata plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, 2002
Plaketa Občine Metlika, 2001
Častni občan Občine Metlika, 2005

Ustni vir: Matjaž Rus, sin
Bezek Jakše, M. Ljudje so sprejeli muzej za svojega. Dolenjski razgledi, 6. februar 1992, let. 43, št. 13, str. 99–100.
Bezek Jakše, M. Portret tega tedna: Zvonko Rus. Dolenjski list, 9. december 1993, let. 44, št. 49, str. 24.
Natek, M. Zvonko Rus – sedemdesetletnik. Geografski vestnik, 2003, let. 75, št. 2, str. 132–133.
Černič, A. Poslovil se je prof. Zvonko Rus. Belokranjec, maj 2020, let. 23, št. 5, str. 10.

Autore/autrice della voce: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Data del primo inserimento: 4. 12. 2020 | Ultima modifica: 10. 1. 2021
Mateja Kambič. RUS, Zvonko. (1933-2020). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/rus-zvonko-2/
Segnala un errore