Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

REBOV, Jožef

REBOV Jožef
Foto: Jožef Rebov. Vir: Ilustrirani Slovenec 1926, št. 10, str. 6.

Galleria fotografica

Nato:
18. February 1856, Teharje
Morto:
1949, Celje
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Jožef Rebov, p. d. Janez, je bil posestnik, teharski župan, politik in član vrste teharskih društev doma iz Čreta. Vrsto let je bil teharski občinski odbornik, zastopnik teharskih narodnjakov in teharski župan v dveh različnih državnih tvorbah. V času Habsburške monarhije je županoval teharski občini med letoma 1895 in 1901, v obdobju Kraljevine Jugoslavije pa med letoma 1921 in 1931. Z nastankom Kraljevine SHS in razvojem slovenskega političnega življenja je bil kandidat in pristaš Slovenske ljudske stranke. Leta 1931 je odstopil z mesta županske funkcije, tudi kot občinski odbornik zaradi starosti. Njegovo prvo župansko obdobje in politično delovanje je zaznamoval oster boj med slovensko in nemškutarsko stranjo, županovanje v času jugoslovanske države pa velik gospodarski in družbeni napredek v teharski občini (občina dobi električno napeljavo, telefon, vodovod, razvoj industrijskih obratov v sosednjih Štorah in Lesne industrije Teharje).

Kot občinski odbornik je bil zastopan v različnih občinskih svetih in krajevnih odborih, med drugim je bil krajevni šolski načelnik teharske šole med letoma 1906 in 1911, sodeloval je pri pripravi slavja ob 100. obletnici teharske šole in bil zastopnik teharske občine leta 1928, ki je kupila novo občinsko hišo nekdanjo vilo Maksa Oswatitscha (danes sedež Krajevne skupnosti Teharje). Julija 1926 je bil med soustanovitelji Županske zveze, ki je povezovala župane in občine celjskega okrožja na različnih področjih in skupno zastopanje za večjo avtonomijo. Kot odbornik v Županski zvezi je zastopal sodni okraj Celje.

Rebov se je aktivno udejstvoval tudi v teharskem društvenem življenju. Bil je med pobudniki in soustanovitelj Slovenskega političnega društva, kjer je vrsto let opravljal funkcijo načelnika in podpredsednika društva. Leta 1902 je postal predsednik političnega društva, ponovno je bil potrjen še leta 1905. Ob ustanovitvi Prosvetnega društva Teharje januarja 1911 je postal še predsednik tega društva. Leta 1912 so ga ponovno potrdili za predsednika društva.

M. Ocvirk: Društva in društveno življenje na Teharjah do 2. svetovne vojne, v: Kronika, 2016, št. 1, str. 93–94 in 96
M. Ocvirk: Županove zdrahe, tegobe in radosti, v: Zgodovina za vse, 2014, št. 2, str. 67–69
Teharje pri Celju, v: Slovenski gospodar, 1926, št. 8, str. 5
Zgodovinski arhiv Celje. Fond Občina Teharje 1863-1949 ZAC/0062

Autore/autrice della voce: Matej Ocvirk, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Data del primo inserimento: 22. 12. 2017 | Ultima modifica: 6. 7. 2020
Matej Ocvirk. REBOV, Jožef. (1856-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/rebov-jozef/
Segnala un errore