Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

PAŁKA, Edward

PAŁKA Edward - Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto za leto 2013, Mestna občina Novo mesto, 2014 (foto Asja)

Galleria fotografica

Nato:
6. June 1940, Krakov, Poljska
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Rojen je bil 6. junija 1940 v Krakovu na Poljskem. Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Gdyni na Poljskem. Leta 1964 je diplomiral na Farmacevtski fakulteti Medicinske akademije v Gdansku. V letih 1966-1968 je opravil specializacijo na področju histokemije na Veterinarski fakulteti v Zagrebu. Leta 1986 je magistriral s področja farmakokinetike na ljubljanski univerzi, kjer je leta 1998 tudi doktoriral na področju farmacije. Po končani habilitaciji je leta 2010 pridobil naslov docenta.

V letih 1964-1966 je bil zaposlen na Farmacevtski fakulteti Medicinske akademije v Gdansku kot asistent. Leta 1966 se je preselil v Slovenijo, v Novo mesto, in se zaposlil v tovarni zdravil Krka kot vodja laboratorija za histokemijo. Leta 1972 je prevzel vodenje Oddelka za predklinične raziskave, kjer je organiziral farmakološke, farmakokinetske in toksikološke raziskave zdravil za izdelavo Krkine lastne dokumentacije. Vzpostavil in vodil je sodelovanje z znanstvenimi inštituti doma in v tujini. Leta 1993 je organiziral in vodil Službo za regulatorne zadeve ter skrbel za pridobivanje registracij Krkinih zdravil v Sloveniji in po celem svetu. Po upokojitvi leta 1999 je pogodbeno delal v Krki do leta 2003. V letih 2006-2007 je predaval študentom medicine Univerze v Mariboru. Od leta 2008 predava farmakologijo na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto.

Je avtor nad 100 znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih strokovnih revijah. V času zaposlitve v Krki je sodeloval na znanstvenih in strokovnih konferencah z referati in posterji doma in v tujini zlasti na področjih farmakokinetike, toksikologije in problematike laboratorijskih živali. Imel je več predavanj o Krkinih zdravilih za zdravnike na Poljskem, v Rusiji in Kazahstanu.

Bil je član številnih društev doma in v tujini: European Society of Toxicology, Polish Histochemical and Cytochemical Society, New York Academy of Sciences in drugih. Trenutno je član Slovenskega farmacevtskega društva in dolgoletni član Filatelističnega društva Novo mesto, kjer organizira filatelistične razstave ter publicira v filatelističnih revijah doma in v tujini. V letih 2003-2007 je kot asistent častnega konzula Miloša Kovačiča vodil Konzulat Republike Poljske na Otočcu. V letu 2004 je navezal kontakte s poljskim mestom Torunj in prispeval k pridobitvi statusa pobratenih mest Torunja in Novega mesta. Leta 2009 je vzpostavil sodelovanje na kulturnem, izobraževalnem in športnem področju ter prispeval velik delež pri organizaciji razstav v obeh mestih in promociji kulture obeh držav v pobratenih mestih, kot tudi pri izmenjavi učencev in učiteljev obeh mest.

Prejel je nagrado Občinske raziskovalne skupnosti Novo mesto za inovacije (1985), nagrado na 17. Mednarodnem kongresu za kemoterapijo v Berlinu za prispevek o interakcijah ciprofloksacina (1991) ter nagrado Mestne občine Novo mesto za pomembne trajne uspehe na znanstvenem, gospodarskem, umetniškem, kulturnem in humanitarnem področju (2014). Je tudi prejemnik poljskega odlikovanja Bene Merito za vzpostavljanje stikov in sodelovanja med Republiko Poljsko in Republiko Slovenijo (2014).

  • Osebni podatki, 2014.
  • Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto za leto 2013, Mestna občina Novo mesto, 2014.
Autore/autrice della voce: Darja Peperko Golob, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Data del primo inserimento: 15. 12. 2019 | Ultima modifica: 20. 4. 2020
Darja Peperko Golob. PAŁKA, Edward. (1940-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 20. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/palka-edward/
Segnala un errore