Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

LASBAHER, Franček

Nato:
11. June 1938, Trbegovci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Slovenija
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Po gimnaziji v Mariboru, kjer je leta 1957 maturiral, se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Študiral je angleščino in nemščino. Diplomiral je iz obeh predmetov do leta 1963. Prvo redno zaposlitev je dobil na Inštitutu za sociologijo v Ljubljani. Po poroki in preselitvi se je zaposlil na Ekonomski srednji šoli v Slovenj Gradcu leta 1965. Najprej je poučeval oba tuja jezika, potem pa je bil od leta 1969-1985 ravnatelj te šole, ki se je začela kasneje razvijati v enega največjih slovenskih šolskih centrov. V septembru 1985 je bil imenovan za predstojnika koroške enote Zavoda za šolstvo v Dravogradu. Kasneje je sam uredil preselitev enote v Slovenj Gradec. Kot predstojnik je pomembno vplival na razvoj šolstva na Koroškem in programsko in učno posodabljanje šolskega dela. Šolstvo je postavil pred nove zahtevne naloge in izzive. Bil je organizator številnih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj pedagoških delavcev, ravnateljev. Sodeloval je s šolniki na avstrijskem Koroškem, pripravljal in izpeljal programe seminarjev za porabske in italijanske učitelje slovenskega jezika, zavzemal se je za izmenjavo strokovnih spoznanj z avstrijskimi deželnimi šolskimi oblastmi, organiziral seminarje in srečanja sodelavcev zavodovih enot. Ob vsem službenem in pedagoškem delu je bilo njegovo delovanje usmerjeno v proučevanje zgodovine šolstva v Mislinjski in Mežiški dolini. Tako so izšle številne pomembne publikacije s tega področja. Ne smemo pozabiti tudi na številne Lasbaherjeve članke, prispevke, ocene, kritike in komentarje o kulturnem in literarnem dogajanju na Koroškem. Objavljal je tako v slovenskem (Odsevanja, Koroški fužinar, Književni listi, Šolski razgledi …) kot tudi avstrijskem tisku.

 

uredništvo, avtorstvo, soavtorstvo:

  • Koroško šolstvo od preteklosti do sedanjosti (1996),
  • Britanske šolske vzporednice (1997),
  • Kakovost dela v šoli – rezultat uspešnega pedagoškega vodenja (1998),
  • [Sto] 100 let Osnovne šole Sele-Vrhe. 1898-1998 (1998),
  • Šolsko svetovalno delo na Koroškem (1999),
  • Slovensko nemške šolske vzporednice (2000),
  • Tristo let šolstva na Ravnah na Koroškem (2000),
  • Slovensko avstrijske šolske vzporednice (2002),
  • Vpogledi v koroško kulturno in šolsko kroniko (2003),
  • Sto sedemdeset let šolstva v Mislinji (2005).

S svojimi prispevki je sodeloval kot urednik pri številnih zbornikih in drugih publikacijah.

Za svoje delo je prejel številna priznanja in odličja: Vrunčevo nagrado leta 1980, Jugoslovansko medaljo dela, red zaslug za narod v letu 1984, plaketo organizacijskega odbora Mi za mir 1985, leta 1992 Bernekerjevo plaketo. Oktobra leta 1995 je prejel priznanje Zavoda RS za šolstvo za uspešno delo, decembra 1996 Avstrijsko državno odlikovanje za čezmejno sodelovanje v šolstvu. V letu 2001 je prejel nagrado Mestne občine Slovenj Gradec, leta 2002 priznanje občine Muta in državno nagrado za šolstvo, leta 2003 pa je bil z odločbo ministra Slavka Gabra, imenovan za šolskega svetnika.

 

Autore/autrice della voce: Simona Šuler Pandev, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Data del primo inserimento: 13. 1. 2020 | Ultima modifica: 3. 12. 2020
Simona Šuler Pandev. LASBAHER, Franček. (1938-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 1. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/lasbaher-francek/
Segnala un errore