Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

KREGAR, Tone

KREGAR Tone
Foto: Miha Vidrih

Galleria fotografica

Nato:
1. January 1971, Celje
Variante dei nomi:
Tonček Kregar
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Tonček (Tone) Kregar je odraščal pod Donačko goro ter v Rogatcu. Leta 1988 je končal Srednjo družboslovno šolo (Gimnazijo) v Celju, v letih 1989/1990 služil vojsko (JLA) v Skopju ter leta 1997 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz zgodovine in obče sociologije. Še pred diplomo se je leto dni študijsko izpopolnjeval v Bratislavi na Slovaškem. Na Oddelku za zgodovino FF UL je najprej (2003) magistriral, nato pa (2007) tudi doktoriral.

V Muzeju novejše zgodovine Celje je zaposlen od leta 1997, zadnja leta kot muzejski svetovalec – vodja zgodovinskega oddelka in direktor (2015–2016 v.d. direktorja). Vmes je bil dve leti (2000–2002) direktor Mladinskega centra Celje.

Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na področje zgodovine in muzeologije. Kot zgodovinar se ukvarja zlasti z zgodovino Slovencev in drugih slovanskih narodov v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja ter zgodovino Celja s poudarkom na 2. svetovni vojni. Do sedaj je iz omenjene tematike v domači strokovni literaturi (Zgodovinski časopis, Zgodovina za vse, Časopis za zgodovino in narodopisje …) in tisku objavil vrsto znanstvenih in strokovnih prispevkov. Leta 2006 je (v soavtorstvu z Aleksandrom Žižkom) izdal fotomonografijo »Okupacija v 133 slikah (Celje 1941–1945)«, leta 2007 pa (kot prirejeno doktorsko disertacijo) znanstveno monografijo »Med Tatrami in Triglavom (Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848–1938)«. Leta 2009 je v nakladi več kot 40.000 izvodov izšel njegov pregled Druge svetovne vojne na Celjskem z naslovom Vigred se povrne.

Kot kustos in muzejski delavec se ukvarja predvsem s krajevno, lokalno in nacionalno zgodovino 20. stoletja. Je (so)avtor številnih razstavnih katalogov, vseh večjih raziskovalno-razstavnih projektih matičnega muzeja kot tudi nekaterih v širšem slovenskem prostoru. Sodeloval je v avtorski skupini razstave Slovenska zgodovina na Ljubljanskem gradu, ki je bila odprta 2010, istega leta pa je postavil tudi stalno razstavo o glasbeni skupini New Swing Quartet, ki je na ogled v Šentjurju. Za dosežke na področju muzeologije je (kot član avtorske skupine projekta stalne razstave »Živeti v Celju«) leta 2000 prejel Valvasorjevo nagrado, leta 2006 pa dve Valvasorjevi priznanji – za članstvo v projektni skupini »Podobe družabnosti« ter za stalno razstavo »Frankolovski zločin«.

Je član Slovenskega muzejskega društva, ICOM-a, Zgodovinskega društva Celje (več let je bil tudi predsednik društva), član uredniškega odbora revije Zgodovina za vse ter zbirke Zgodovini.ce. Aktivno je sodeloval na številnih muzeoloških in zgodovinarskih zborovanjih in konferencah tako doma kot v tujini (Amsterdam, Dubrovnik, Praga, Cape Town, Skopje).

V širši javnost je bolj znan kot pevec in tekstopisec glasbene skupine Mi2 (diskografija na http://sl.wikipedia.org/wiki/Mi2) ter kolumnist dnevnika Večer. Besedila skupine Mi2 je skupaj s soavtorjem Jernejem Dirnbekom izdal v dveh knjižnih zbirkah: Mi2 pišema poezije, Bori jih pa riše (DZU Filter, 2002) in Mi2 pesmarica (Litera, 2010). Izbor njegovih kolumn v Večeru je pod naslovom Kravatni gen izšel tudi v knjižni obliki (Litera, 2014).

Izbor strokovnih knjižnih del:

Muzej na prostem Rogatec, 2000 (soavtor)
Živeti v Celju : 1900-2000 : katalog stalne razstave, 2000 (soavtor)
Stari pisker, 2002 (soavtor)
Okupacija v 133 slikah : Celje 1941-1945, 2006 (soavtor)
Med Tatrami in Triglavom : primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848-1938, 2007
Vigred se povrne : druga svetovna vojna na Celjskem, 2009
Delavsko Celje : živeti v Celju, 2011
Naša država je moja domovina : Celje 1991-2011, 2011
Jeans generacija : celjska popularna kultura od kavbojk do mobitela, 2017 (soavtor)
Za domovino – z rockom naprej! : Jugo rock: slovensko-srbske paralele, 2020 (soavtor)

Nagrade in priznanja (izbor):

  • Valvasorjeva nagrada, 2000
  • Valvasorjevo priznanje, 2006

T. Kregar: Prispevek za spletni biografski leksikon (december 2014)
B. Ojsteršek Bliznac, T. Kregar: Zgodovinar z rokersko dušo, v: Celjan, 2010, št. 493, str. 12–13

Autore/autrice della voce: Marijan Pušavec, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Data del primo inserimento: 4. 1. 2018 | Ultima modifica: 23. 8. 2023
Marijan Pušavec. KREGAR, Tone. (1971-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/kregar-tone/
Segnala un errore