Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

KOZINA, Branko

Nato:
18. December 1959
Professioni e attività:
Lessico:

R. 18. dec. 1959 v Jurjevici, živi v Hrovači pri Ribnici [oče Franc, mati Katarina roj. Rupar; sestra trgovka Irena, brat pravnik (okrožni tožilec) Jože; poročen je z Mijo roj. Kersnič; hči študentka prava Klara, sin gimnazijec Kristjan]. Osnovno šolo je med letoma 1966 in 1974 obiskoval v Ribnici, nato pa je šolanje nadaljeval na Gimnaziji Poljane v Ljubljani (od 1974 do 1978). Leta 1978 se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija, in leta 1982 diplomiral. Leta 1996 je na isti fakulteti tudi magistriral iz zgodovine. Leta 1982 se je za določen čas zaposlil kot profesor zgodovine na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Po koncu šolskega leta 1982/83 je odšel na služenje vojaškega roka, nato pa leta 1984 začel delati kot pripravnik v takratnem Arhivu Socialistične republike Slovenije in naslednje leto opravil strokovni izpit iz arhivistične dejavnosti. Sledilo je delo na arhivskem gradivu, predvsem s področja prosvete in kulture po letu 1945. Leta 1988 je bil imenovan za vodjo Oddelka za arhivsko gradivo po letu 1945. Glavna naloga oddelka, poleg strokovne obdelave in prevzemanja gradiva, je bilo grobo sortiranje povojnega gradiva in nato obsežna »inventura« gradiva za pripravo Vodnika po fondih in zbirkah ARS, ki je izšel leta 1999. Delo vodje Oddelka za arhivsko gradivo je opravljal do leta 1992, ko je bil imenovan za svetovalca direktorja Arhiva Slovenije za arhivske strokovne naloge v takratni Arhivski matični službi (sedaj Arhivski center za strokovni razvoj). Med drugim je vodil skupini za reševanje problematike arhivskega gradiva pravosodnih organov in področje gospodarstva (predvsem stečaji). Reševal je tudi druga strokovna vprašanja in sodeloval v delovni skupini za pripravo podzakonskih aktov s področja arhivistike, predvsem pa je skrbel za področje reševanja problemov strokovne obdelave arhivskega gradiva. Leta 1995 je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani uspešno zagovarjal magistrsko nalogo Republiški upravni organi v LRS od 1945 do 1953 in si pridobil naziv magister arhivistike. Med letoma 1985 in 1990 je bil tajnik Arhivskega društva Slovenije, v Arhivu Slovenije je bil med drugim več let predsednik inventurne komisije, član razpisne komisije, član disciplinske komisije, predsednik sindikata idr. V okviru svojih delovnih obveznosti se je ukvarjal tudi z arhivskimi viri za zgodovino Slovencev v čeških arhivih. Rezultat dela je Vodnik po arhivskem gradivu o Sloveniji v oblastnih, okrajnih in podjetniških arhivih Češke republike (1212 – 1945), ki je izšel v letu 2000 (mag. Kozina je pri nastajanju vodnika sodeloval kot soavtor). Od leta 1991 vsako leto v skladu s sporazumom o sodelovanju na arhivskem področju, ki sta ga leta 1996 sklenili Republika Slovenija in Češka republika, aktivno sodeluje pri evidentiranju arhivskega gradiva, pomembnega za slovensko zgodovino. Mag. Kozina pripravlja delo Slovenski študentje na ČVUT (Češka visoka tehnična šola) in korespondenco slovenskih kulturnih delavcev, politikov, umetnikov … s češkimi (slovanskimi) kolegi v Literarnem arhivu v Pragi. Evidentiral je tudi gradivo v Bavarskem državnem arhivu v Münchnu (Friesing) za področje gospostva Škofja Loka. Leta 1999 ga je takratni minister za kulturo imenoval za v. d. direktorja Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Naslednje leto je bil imenovan za direktorja omenjenega javnega zavoda za dobo petih let. Od leta 2005 vodi arhiv kot v. d. direktorja. Dela mag. Branka Kozine (izbor): Kratek oris razvoja cestne službe v Sloveniji in problemi tehnične dokumentacije; Arhivi IX, št. 1- 2, Ljubljana 1986, str. 19 – 22, Problemi valorizacije gradiva republiških upravnih organov po letu 1945 na primeru Ministrstva za prosveto; Arhivi XI, št. 1-2, Ljubljana 1988, str. 44 – 46, Poročilo o delu Arhivskega društva od 24.10.1985 – 10.2.1988; Arhivi XI, št. 1-2; Ljubljana 1988, str. 104-106, Ob rednem občnem zboru in praznovanju 35-letnice Arhivskega društva Slovenije; Arhivi XII, št. 1-2; Ljubljana 1989, str. 68-69; Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev v Postojni; Arhivi XII, št. 1-2; Ljubljana 1989, str. 69-71, Komisija za upravo narodne imovine; Arhivi XIII, št. 1- 2; Ljubljana 1990, str. 15-19, Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od 10.2.1988 – 21.2.1990; Arhivi XIII, št. 1-2, Ljubljana 1990, str. 152-154, Poročilo o ogledu razstave v St. Pavlu v Avstriji; Glasnik Slovenskega etnološkega društva, št. 3 – 4, Ljubljana 1991, str. 168-169, Nekaj utrinkov iz življenja Ribničanov in ribniške doline v obdobju življenja in dela gospoda Antona Skubica; Ribniški zbornik 1, Ribnica, leto 2000, str. 51 -91, Ribnica in ribniška dolina na prelomu 19. v 20. stoletje v dokumentih Zgodovinskega arhiva Ljubljana; Nekdaj bil je takšen ribniški vsakdan …; Rešeto, februar 2002, str. 35; marec str. 39; maj str. 3-5, Razvoj šolstva v Ribnici v letih 1941-1974; Rešeto, julij 2002 str. 35; avgust 2002 str. 31; februar 2003 str. 35; maj 2003 str. 24 ; junij 2003 str. 35; december 2003 str. 34; marec 2004 str. 12 itd.

  • A. Klun: Ribniški biografski leksikon : raziskovalna naloga 2006, str. 14-17 – s sliko.
Autore/autrice della voce: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Data del primo inserimento: 15. 12. 2019 | Ultima modifica: 15. 12. 2019
Karel Bačer. KOZINA, Branko. (1959-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 21. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/kozina-branko/
Segnala un errore