Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

KOZAR MUKIČ, Marija

- Vir: arhiv Marije Kozar Mukič Foto: Dušan Mukič

Galleria fotografica

Nata:
8. March 1952, Budimpešta, Madžarska
Professioni e attività:
Comune:

Starši Marije Kozar–Mukič izvirajo z Gornjega Senika in iz Sakalovcev v Porabju. Rodila se je v Budimpešti, otroštvo pa je preživela na Gornjem Seniku. Po maturi na ekonomski srednji šoli v Budimpešti je študirala etnologijo in slovenski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po študiju se je 1979 zaposlila v Muzeju Savaria v Szombathelyu na Madžarskem. Njena raziskovalna dejavnost se je osredotočila na Slovence na Madžarskem, vseskozi si je prizadevala za ohranitev identitete porabskih Slovencev. Med leti 1983 in 2013 je bila strokovna vodja Muzeja Avgusta Pavla v Monoštru. Sodelovala je s slovenskimi oddajami Madžarskega radia, bila sodelavka za narodnostne knjižnice pri Županijski knjižnici Dániel Berzsenyi v Szombathelyu.  V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je nekaj časa poučevala slovenski jezik in madžarsko etnologijo na Visoki pedagoški šoli Dániel Berzsenyi v Szombathelyu.

Njen  opus zajema več kot 300 znanstvenih in poljudnoznanstvenih člankov, sedem samostojnih knjig, bila je urednica osmih knjig in sourednica enajstih publikacij v slovenskem in madžarskem jeziku. V okviru projekta »Način življenja Slovencev v 20. stoletju« je napisala tri knjige o porabskih Slovencih. Med njimi je pionirsko delo Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem (A magyarországi szlovének néprajzi szótára) iz leta 1996.  S tem slovarjem je postalo Porabje etnološko najbolj raziskana pokrajina slovenskega etničnega ozemlja. V raziskavah se je osredotočala predvsem na Porabske Slovence. V svojem poklicu je pridobila naziv višja kustosinja etnologinja. Je prejemnica številnih nagrad na Madžarskem in v Sloveniji. Od leta 2019 je dopisna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Samostojne knjižne izdaje:

Slovensko Porabje: etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje (Szlovénvidék. A szlovén etnikai terület néprajzi topográfiája – 20. század), 1984
Felsőszölnök: A szlovének életmódja a huszadik században (Gornji Senik: način življenja Slovencev v dvajsetem stoletju), 1988
Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem (A magyarországi szlovének néprajzi szótára), 1996
Felsőszölnök (Gornji Senik), 2000
Dolnji Senik – Unterzemming – Alsószölnök, 2001.
A magyarországi szlovének (Slovenci na Madžarskem), 2003
Spoznavanje slovenstva: učbenik za 5.– 6. razred osnovne šole, 2012

Podrobna bibliografija vseh objav Marije Kozar Mukič je dostopna na spletu in je objavljena  pod zavihkom Zunanje povezave.

 

Pável Ágoston Emlékérem (Pavlova plaketa) – priznanje skupščine Železne županije, 1989
Pro Ethnographia Minoritatum – priznanje Madžarskega etnološkega društva, 1997
Za Porabje  – priznanje Zveze Slovencev na Madžarskem, 1997
Štrekljeva nagrada,  2005
Nemzetiségekért Díj – priznanje Republike Madžarske za manjšine (skupaj s Francekom Mukičem), 2006
Murkova nagrada Slovenskega etnološkega društva, 2009
Pro Cultura Minoritatum Hungariae – priznanje Inštituta za madžarsko kulturo, 2009
Szülőföldért Díszoklevél (častna diploma za domovino) – priznanje Domoznanskega društva Železne županije (skupaj z Dušanom in s Francekom Mukičem), 2011
Miklošičevo priznanje Slavistične konference v Szombathelyu, 2015
Medalja za zasluge predsednika Republike Slovenije – pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju (skupaj z Dušanom in s Francekom Mukičem), 2019
Priznanje za posebno uspešno strokovno delo na področju slovenistike – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021

 

Ali je moje delo nekrolog Porabskim Slovencem?: pogovor z Marijo Kozar-Mukič. Ampak: mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo, dec. 2003, let. 4, št. 12, str. 37-39.
“Etnologija je zame res način življenja”: pogovor z Murkovo nagrajenko, etnologinjo Marijo Kozar Mukič. Delo, 16. nov. 2009, let. 51, št. 265, str. 10.
Sem informatorka in raziskovalka v eni osebi: intervju z Murkovo nagrajenko, etnologinjo Marijo Kozar-Mukič. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2010, let. 50, št. 1–2, str. 70–73.
Hajdinjak, M. Ljubezen na prvi pogled: pogovor z Marijo Kozar – Mukič.  Pen, 31. mar. 2022, str. 10-11.
Roncelli, N. Pogovor z Marijo Kozar – Mukič. Mladika, 2023, št. 3-4, str. 9–11 (pogovor je sestavni del intervjuja, ki ga je imela Nadia Roncelli  z Dušanom Mukičem ob podelitvi nagrade Vstajenje).

Podatke je posredovala avtorica

Autore/autrice della voce: Albert Halász, objavila Julijana Vöröš, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Data del primo inserimento: 21. 8. 2023 | Ultima modifica: 22. 8. 2023
Albert Halász in objavila Julijana Vöröš. KOZAR MUKIČ, Marija. (1952-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 22. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/kozar-mukic-marija/
Segnala un errore