Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

KODER, Anton

KODER Anton
Foto: Cerklje.si

Galleria fotografica

Nato:
21. May 1851, Radomlje pri Kamniku, Slovenija
Morto:
21. February 1918, Ljubljana, pokopan v Cerkljah na Gorenjskem, Slovenija
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Lessico:

Petleten se je s starši preselil v Poženik. Tu je preživljal najsrečnejša mlada leta in se vse življenje štel za Poženčana. Gimnazijo je končal v Ljubljani. Kot poštni uradnik je služboval najprej v Ljubljani, nato v mnogih mestih stare Avstrije.

Že kot šestošolec je začel pisati pesmi, ki so bile objavljene v Učiteljskem tovarišu, Novicah, Kresu in kasneje v Trstenjakovi Zori. Še bolj kot pesnik se je uveljavil kot pripovednik. Ob dolgi vrsti krajših besedil (Viženčan, Rokovnjaška ljubica, Drobne povesti, Gospod Anton …), ki so bila objavljena v Ljubljanskem zvonu, Slovenskem narodu in pri Mohorjevi družbi, so pomembni trije romani: Zvezdana, Luteranci in Kmetski triumvirat. Prvi se je v romanu lotil teme kmečkih uporov (Kmečki triumvirat, 1884), napisal je prvo izvirno daljšo planinsko povest (Viženčar, 1881), prvi slovenski idilični roman (Marjetica, 1877 in 1892) in prvo nepristransko romaneskno obdelavo protestantizma (zgodovinski roman Luteranci, 1883). Izbiral je zgodovinsko in kmečko tematiko, nenavadne dogodke in like ter zahajal v pretirano robatost (J. Mencinger ga je zato osmešil). Pisal je tudi članke in feljtone.

Umrl je v Feldhofu pri Gradcu v Avstriji. Za zadnje počivališče si je izbral cerkljansko zemljo. Na pokopališču za cerkvijo ima najmogočnejši nagrobnik z napisom: “Počivam naj v slovenski zemlji, katero sem tako neizmerno ljubil.” V oporoki je zapustil veliko denarja za cerkljanske in poženiške siromake, največ pa za izgradnjo cerkve v njegovem dragem Poženiku. Žal oporoka v večini točk ni bila realizirana.

Kmečki triumvirat, 1884
Luteranci, 1883
Viženčar, 1881
Marjetica, 1877 in 1892

Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, knjiga 5, Ljubljana 1991
A. Lah: Utrinki iz slovenske lahke književnosti 4, Marjetica pod prozorno tančico idealizma, Delo, 22. jul. 1999, str. 18
F. Buttolo: Koder Anton, Slovenska književnost , Ljubljana 1996, str. 201
M. Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol, Anton Koder : podlistek o znamenitih Gorenjcih, Gorenjski glas, 18. jun. 2004, str. 16
M. Hladnik: Luteranci, rokovnjači in pesniki, Kranjski zbornik 2005, str. 169-180
J. Lavtižar: Naši zaslužni možje, tiskarna Anton Blažej

Autore/autrice della voce: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Data del primo inserimento: 26. 11. 2010 | Ultima modifica: 24. 4. 2020
Miran Lola Božič. KODER, Anton. (1851-1918). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 1. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/koder-anton/
Segnala un errore