Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

KOČEVAR, Štefan

KOČEVAR Štefan
Dr. Štefan Kočevar - Vir: Osrednja knjižnica Celje

Galleria fotografica

Nato:
14. August 1808, Središče ob Dravi, Slovenija
Morto:
22. February 1883, Celje, Slovenija
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Po gimnaziji v Mariboru je šolanje nadaljeval v Gradcu, na liceju leta 1829 dokončal filozofijo, leta 1834 pa na Dunaju medicino. Služboval je v Celju in Podčetrtku, po letu 1851 pa se je v Celju za stalno naselil.

Že v času študija v Gradcu se je opredelil za slovenstvo, vzdrževal stike z Matjašičem, Miklošičem in Cafom, postal pa tudi velik prijatelj Stanka Vraza in njegovega ilirizma.
V prelomnem obdobju okrog leta 1848 si je prizadeval za tesnejšo povezavo med Slovenci in Hrvati, kot slovenski predstavnik je sodeloval na novem hrvaško-dalmatinsko-slavonskem saboru, vendar brez večjega uspeha.

V svojem celjskem obdobju je postal osrednja osebnost slovenskega nacionalnega gibanja v mestu in širši okolici ter glavni pobudnik za ustanovitev Narodne čitalnice (1862). Do leta 1875 ji je tudi predsedoval.

Kot vplivna javna osebnost je leta 1867 pripravil niz sestankov, ki so se jih udeležili vsi vidnejši slovenski štajerski politiki: Dominkuš, Hermann, Razlag, Sernec, Vošnjak itd. Hoteli so ustanoviti slovenski politični časnik in društvo. Oboje je z zamikom uspelo; leto kasneje v Mariboru nastane časopis Slovenski narod, Slovensko politično društvo pa leta 1882. Svoje politične poglede in izkušnje je objavljal v Celjskih novinah.

Uspešen je bil tudi na strokovnem področju. Napisal je priročnik Slovenska mati, ki govori o pravilnem ravnanju z nosečnicami, porodnicami in dojenčki, prizadeval pa si je tudi za ustanovitev zdravniškega društva za Spodnjo Štajersko.

Slovenska mati: podučna knjiga materam, kakó naj sebe in svoje otroke zdrave obvarjejo, 1882

Cvelfar, B. Starosta celjskega slovenstva. V: Znameniti Celjani. Celje: Fit media, 2004, str. 28–29.
Flegerič, B. Doktor Štefan Kočevar: rodoljub in pisatelj slovenski. Ljubljana 1890.
Štefan Kočevar – rodoljub slovenski. Celje: Zgodovinsko društvo, 2006.
Štolfa, F. Dr. Štefan Kočevar (1808–1883). Isis: glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, let. 6, št. 1, 1997, str. 51–52.
Zupanič Slavec, Z. Pomen zdravnika in vloga zdravstva v času dr. Štefana Kočevarja (1808–1883). Zdravniški vestnik: glasilo Slovenskega zdravniškega društva, let. 76, št. 1, 2007, str. 62–64.

Autore/autrice della voce: mag. Branko Goropevšek, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Data del primo inserimento: 9. 1. 2019 | Ultima modifica: 22. 2. 2023
mag. Branko Goropevšek. KOČEVAR, Štefan. (1808-1883). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 22. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/kocevar-stefan/
Segnala un errore