Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

KNIFIC, Bojan

KNIFIC Bojan
Foto: Janez Eržen (s pogovora po regijskem srečanju odraslih folklornih skupin, Slovenj Gradec, 14. 5. 2006)

Galleria fotografica

Nato:
10. August 1971, Kranj
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Pri osmih letih se je vključil v otroško folklorno skupino na osnovni šoli v Križah pri Tržiču. Leta 1982 se je pridružil Folklorni skupini Karavanke v Tržiču, kjer je bil sprva plesalec, pri petnajstih letih že vodja otroške folklorne skupine, nekaj let kasneje pomočnik pri odraslih skupini, v drugi polovici devetdesetih let pa je v omenjenem društvu prevzel vodstvo mladinske in odrasle folklorne skupine in umetniško vodstvo društva, ki ga je opravljal do leta 2011. Skrbel za program skupin, s katerimi je delal, se ukvarjal z ljubiteljskim raziskovanjem Tržiškega in drugega izročila in izdelovanjem folklornih kostumov (za skupino je zašil ali dopolnil več kot 150 folklornih kostumov).

Sodeloval je pri ustanovitvi ali vodenju več otroških folklornih skupin na Gorenjskem (otroške folklorne skupine na Ovsišah pri Podnartu, na Brezjah, v Begunjah, v Radovljici in na Breznici, kratek čas v Lomu pod Storžičem in Kovorju). Odločilno je bilo njegovo delo v Kulturno umetniškem društvu Triglav, Slovenski Javornik – Jesenice, in sicer od leta 1994 dalje. Pripravljal je program in ljudske plese vključeval v vsebinsko zaokrožene celote, ki so leto za letom odmevali na državni ravni. Sodeloval je pri predstavitvi življenja kovačev v Kropi (2001), pri kateri so se folklorniki na odru prvič pojavili v resnično delavnih oblekah (v folklornih kostumih, ki so bili umazani, strgani in pošiti…) in interpretaciji partizanskega mitinga leta 2007.

Že pred študijem etnologije in kulturne antropologije se je posvečal raziskovanju oblačilne kulture (objavil je članek Podoba noše na območju občine Žirovnica, 2000), zbiranju oblačil in študiju literature ter na podlagi spoznanj kreiral in kot ljubiteljski krojač izdeloval folklorne kostume, ki so odstopali od tedaj znanega. V času študija je s seminarsko nalogo Vprašanja narodne noše na Slovenskem in s širjenjem spoznanj o nekdanjem oblačenju Gorenjcev tudi med folklorniki razblinil mit o gorenjskem pripadnostnem kostumu kot edini primerni preobleki, ki lahko služi folklornikom, ki poustvarjajo plesno izročilo Gorenjske.

Za folklorno dejavnost je najbolj pomembno njegovo delo na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) od leta 2003. Folklorno dejavnost je programsko prenovil, vpeljal nove izobraževalne oblike, prenovil tristopenjski sistem selekcije, obudil založniško dejavnost in spodbudil revitalizacijo folklornih, pevskih, godčevskih in drugih ljubiteljskih skupin.
Že pred zaposlitvijo na JSKD na področju kostumiranja folklornih skupin skušal preseči nestrokovno rabo izrazov kot so noša, ljudska noša, »narodna noša« ipd. Vpeljal je folklornik kot izraz, ki označuje člana folklorne skupine, folklorni kostum kot izraz za odrsko preobleko folklornikov, utemeljil je ljudske pevce in godce idr.

Leta 2000 je vpisal študij etnologije in kulturne antropologije in leta 2004 diplomiral z nalogo Kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Še istega leta je vpisal podiplomski študij in ga leta 2009 zaključil z zagovorom doktorske disertacije z naslovom Kostumiranje folklornih skupin. Je ustanovitelj Folklornika – glasila JSKD, namenjenega poustvarjalcem izročila, odgovorni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Strokovne in znanstvene članke s področja oblačilne dediščine, poustvarjanja plesnega izročila in delovanja folklornih skupin objavlja v Folklorniku, Etnologu, Traditionesu, Glasniku Slovenskega etnološkega društva in drugje.

Kolarska obrt in življenje v Kurnikovi hiši, 2019
Življenje tržiškega čevljarja : Joža Gros – od Kaštrunovega bêrštata do zlate dobe Peka in podjetja Migi, 2018
Tržič v besedi in sliki : spomini na prvo polovico in sredino 20. stoletja, 2017
Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad, 2017
Bornovi v Tržiču : pričevanja o življenju tržiških baronov, 2016
Markova herbija : interpretacije oblačilne dediščine Prekmurcev – posebno Beltinčanov – v folklornih skupinah na Slovenskem, 2011
V besede in fotografije ujeti izrazi pripadnostnega kostumiranja : ob 40. letnici Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, 2010
“Ko v nošo se odenem —” : vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, 2008

Za dosežke na folklornem področju je dvakrat prejel Srebrno Kurnikovo plaketo (1993 in 1996), ki jo za delovanje na ljubiteljskem področju podeljuje Zveza kulturnih organizacij Tržič, prejel je Zlat Maroltov znak (1995), Maroltovo listino (2003) in Maroltovo plaketo (2012), ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

S.P. Kovačič: Dve zgodbi, dve usodi, Gorenjska, november 2011, str. 16-19
J. Košnjek: Leta 2004 so nam ostali v spominu: Bojan Knific – dobitnik Maroltove listine, Gorenjska : leta 2004/2005 – priloga Gorenjskega glasa, str. 37
I. Kavčič: Pravijo, da je cel v folklori : Bojan Knific, dobitnik Maroltove listine, Gorenjski glas, št. 101 (23. dec. 2003), str. 9
S. Saje: Bojan Knific : dobitnik zlate Maroltove značke, Gorenjski glas, št. 29 (11.IV.1995), str. 27
S. Saje: Plesalec, mentor mladih in oblikovalec noš : Bojan Knific, letošnji dobitnik Kurnikove plakete, Gorenjski glas, št.101 (28.XII.1993), str. 14

Autore/autrice della voce: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Data del primo inserimento: 15. 12. 2011 | Ultima modifica: 31. 8. 2020
Miran Lola Božič. KNIFIC, Bojan. (1971-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/knific-bojan/
Segnala un errore