Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

KAVČIČ (roj. ŠUŠTAR), Slavka

Slavka Kavčič

Galleria fotografica

Nata:
21. April 1938, Grmada (obč. Trebnje)
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Rojena je bila kot najmlajša (s sestro dvojčico Anico, por. Kovač) v kmečki družini z desetimi otroki. Njen brat je bil prvi nadškof in metropolit v samostojni Sloveniji dr. Alojzij Šuštar. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končala v Trebnjem ter višjo gimnazijo v Stični. Leta 1962 je diplomirala in leta 1976 magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru je leta 1983 doktorirala. Dodatno se je izobraževala v Franciji, na Japonskem, v Veliki Britaniji in ZDA.

Najprej se je zaposlila v javni upravi, in sicer od 1962–1963 na Okrajnem ljudskem odboru Novo mesto, zatem, v letih 1963–1965, pa na Okrajnem ljudskem odboru Ljubljana. Kasneje je delovala v gospodarstvu: v letih 1965–1975 na Gozdnem gospodarstvu Ljubljana, od 1975–1979 pa na Gospodarski zbornici in v Združenju za gozdarstvo. Bila je tudi zunanja sodelavka Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Ministrstva za delo in drugih organizacij.

Redno pedagoško in znanstveno pot je začela na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete, kjer je v letih 1979–1991 predavala predmet Ekonomika in organizacija podjetij. Nato je bila na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v letih 1991–2008 univerzitetna predavateljica računovodskih predmetov za javni in zasebni sektor na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju. Večino predmetov je izvirno oblikovala. Bila je predstojnica Katedre za računovodstvo in revizijo, vodja Inštituta za računovodstvo revizijo, vodja podiplomskega študija za računovodstvo in revizijo, članica senata fakultete, članica komisije za podiplomski študij, članica kadrovske komisije, članica UO Univerze v Ljubljani itd. Kot nosilka ali sonosilka predmetov pri magistrskem in doktorskem študiju ter članica komisij pri zagovoru doktorskih nalog je sodelovala z drugimi fakultetami v Sloveniji in na Hrvaškem.

Skupaj z možem red. prof. dr. Bogdanom Kavčičem je sodelovala pri ustanavljanju Fakultete za upravljanje in poslovanje Novo mesto, predavala več predmetov in bila mentoricam pri diplomi kar nekaj študentom. Na Slovenskem institutu za revizijo je kot predavateljica in nosilka več predmetov sodelovala pri izvedbi programa za pridobitev različnih nazivov (preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor, pooblaščeni revizor, preizkušeni davčnik itd.), pri Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije pri izvedbi računovodskih šol, simpozijev, strokovnih srečanj itd. Pri Društvu ekonomistov Ljubljana je vodila Sekcijo za analizo in vsako leto na temo analize organizirala posvetovanja.

Ima nazive: preizkušena računovodkinja, pooblaščena revizorka, izvedenka Računskega sodišča Slovenije, veščakinja ZES in je vpisana v register strokovnjakov Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Za svoje pedagoško delo dobila zlato plaketo Univerze v Ljubljani in naziv zaslužne profesorice Univerze v Ljubljani. Slovenski inštitut za revizijo ji je dal posebno priznanje za izjemen prispevek k njegovemu razvoju. Sama ali v soavtorstvu je doma in v tujini objavila številne znanstvene članke, monografije, učbenike, raziskave in referate na posvetovanjih.

Je častna članica več društev, zvez in strokovnih organizacij ter članica uredniškega odbora znanstvenih in strokovnih reviji v Sloveniji in tujini ter pogosto recenzentka znanstvenih člankov. Najbolj je ponosna na dejstvo, da jo je rojstna občina Trebnje vključila v prvo stalno razstavo Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline.

zlata plaketa Univerze v Ljubljani
posebno priznanje za izjemen prispevek k  razvoju Slovenskega inštituta za revizijo

Osebni podatki Slavka Kavčič, april 2022

Autore/autrice della voce: Patricija Tratar, Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Data del primo inserimento: 9. 5. 2022 | Ultima modifica: 9. 5. 2022
Patricija Tratar. KAVČIČ (roj. ŠUŠTAR), Slavka. (1938-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 9. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/kavcic-roj-sustar-slavka/
Segnala un errore