Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

JUST, Franci

JUST, Franci
JUST, Franci

Galleria fotografica

Nato:
6. January 1959, Podgrad pri Gornji Radgoni
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Po končani osnovni šoli in gimnaziji se je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisal na študij slovenskega jezika in primerjalne književnosti z literarno teorijo ter na slavistiki diplomiral s temo Pomurski pesniki 1920-1940 in na komparativistiki s temo Vpliv Lessingove dramatike na Linharta. Živi v Murski Soboti, kjer je tudi zaposlen kot profesor slovenščine na Srednji poklicni in tehniški šoli. Ukvarja se s publicistiko in literarnozgodovinskimi raziskavami, v založbi Franc-Franc, ki sta jo ustanovila s pisateljem Ferijem Lainščkom, je v letih 1992-2016 urejal več knjižnih zbirk in sodeloval pri organizaciji tradicionalnih literarnih festivalov – Srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede in festivala narečne književnosti Dialekta.

Je aktiven član Slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja, pri katerem je leta 1991, ob 100. obletnici smrti primerjalnega slovanskega jezikoslovca Franca Miklošiča, v sodelovanju z Martino Orožen, Cilko Jakelj in Matijem Žižkom izdal Miklošičevo zlaganko in Miklošičevo mapo – pomožno učno gradivo za slovenski jezik v osnovnih in srednjih šolah.
Delo, Dialogi, Mentor, Večer in Vestnik so časopisi in revije, v katerih je v 80. in 90. letih predstavljal in razčlenjeval aktualno pomursko literarno sceno. V rubriki Za zeleni jezik tednika Vestnik se je v letih 1992-1996 s 100 zapisi posvetil vprašanjem jezikovne kulture in javne rabe slovenščine.

Pri Zvezi kulturnih organizacij Murska Sobota je uredil več monografskih in periodičnih publikacij ter bil v letih 1990-1991 urednik kulturološke revije Separatio. S svojim delom je tudi spodbujal in usmerjal mlade avtorje.

Od 80. let prejšnjega stoletja se posveča literarnozgodovinskemu raziskovanju literarnih pojavov in osebnosti v slovenskem panonskem prostoru. Svoje izsledke objavlja v strokovni periodiki in znanstvenih zbornikih, sintetično pa jih je predstavil v monografskih knjigah Med verzuško in pesmijo: poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja (2000), Besede iz Porabja, besede za Porabje: pregled slovstva pri Porabskih Slovencih (2003), Panonski književni portreti 1 (2006), Panonski književni portreti 2 (2012), Veršuši, pripovedavke in zménje 1: pogled na literarno ustvarjanje v prekmurskem jeziku do 1919 (2015) in Prekmurski pisateljski prostori (2019). Preučuje tudi književnost in jezikovno-kulturni položaj slovenske narodne skupnosti v Porabju na Madžarskem in je poleg porabskega slovstvenega pregleda pripravil kulturno-turistični vodnik Porabje (2009). Je eden najpomembnejših sodobnih glasnikov in raziskovalcev književnosti slovenskega panonskega prostora.

Leta 2023 je v počastitev treh okroglih obletnic izšla knjiga z naslovom So z nami, smo z njimi: izročilo Števana Küzmiča, Janoša Kardoša in Franka Bükviča. V njej je na pregleden način osvetlil življenje in delo omenjenih prekmurskih avtorjev. Knjigi je dodan obsežen popotni (kolesarski) vodnik po življenjskih postajah številnih prekmurskih evangeličanskih piscev ter vodnik po prekmurskih evangeličanskih cerkvah, ki ga je sestavil Štefan Kardoš.

 

Samostojne knjižne izdaje:
Miklošičeva zlaganka. Murska Sobota: Slavistično društvo Pomurja. 1991.
Miklošičeva mapa. Murska Sobota: Slavistično društvo Pomurja, 1991.
Med verzuško in pesmijo: poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000.
Besede iz Porabja, besede za Porabje. Pregled slovstva pri porabskih Slovencih. Murska Sobota: Franc-Franc, 2003.
Panonski književni portreti 1: Prekmurje in Porabje A-I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006.
Porabje: vodnik. Murska Sobota: Franc-Franc, 2009. (Prevod v angleščino The Raba Region in madžarščino A Rába-vidék, 2011)
Panonski književni portreti 2: Ferdo Godina: narečni literarni opus 1930-1936. Murska Sobota: Franc-Franc, 2012.
Veršuši, pripovedávke in zménje: pogled na literarno ustvarjanje v prekmurskem jeziku do 1919. Murska Sobota: Franc-Franc, 2015.
Prekmurski pisateljski prostori: vodnik. Beltinci: Zavod za turizem in kulturo, 2019.
So z nami, smo z njimi 2: izročilo Petra Dajnka. Murska Sobota: Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja, 2023.

Soavtorstvo in uredništvo:
Sto let Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota: zbornik prispevkov ob 100-letnici šole. Murska Sobota: Srednja poklicna in tehniška šola, 2001.
Slovensko Porabje. Murska Sobota: Franc-Franc, 2001, 2002 (2. dopolnjena izdaja).
Reka Mura. Murska Sobota: Franc-Franc, 2002, 2003 (2. dopolnjena izdaja).
Občina Gornja Radgona/Gornja Radgona Commune/Gemeinde Gornja Radgona. Murska Sobota: Franc-Franc, 2007.
Občina Šalovci/The Municipality of Šalovci/ Šalovci község. Murska Sobota: Franc-Franc, 2008.
Goričko na zelenem otoku presahlega morja. Vodnik po znamenitostih občin z območja Krajinskega parka Goričko. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2008.
Občina Črenšovci/The Municipality of Črenšovci. Murska Sobota: Franc-Franc, 2008.
Po ravnici navzgor. Literarni opus Ferija Lainščka evidence in refleksije (soavtor, ur.). Murska Sobota: Franc-Franc, 2010.
Občina Puconci/The Municipality of Puconci/Gemeinde Puconci. Franc-Franc, 2011.
Občina Veržej/The Municipality of Veržej/Die Gemeinde Veržej. Murska Sobota: Franc-Franc, 2013.
Občina Radenci/ The municipality of Radenci. Murska Sobota: Franc-Franc, 2018.
Književnost Prekmurja in Slovenskega Porabja. V: Pregled zgodovine Prekmurja (str. 264 – 307). Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.
So z nami, smo z njimi 1: izročilo Števana Küzmiča, Janoša Kardoša in Franka Bükviča: romanje za Knjigo. Murska Sobota: Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja, 2023, str. 10-49.

Znanstveni članki:
Adam Bohorič v srednješolskih berilih. V: Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2022, str. 452 – 470.

Za dosežke v literarnozgodovinskem raziskovanju in publicistiki je leta 2005 prejel nagrado Slovenskega slavističnega društva.
Istega leta je prejel plaketo Mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke na področju raziskovanja literarne preteklosti slovenskega panonskega prostora.
nagrada Mestne občine Murska Sobota za življenjsko delo na področju kulture, 2024

 

Miroslav Slana Miros s Francijem Justom: intervju. Sodobnost (2018, mar.), let. 82, št. 3, str. 216 – 227.
Hajdinjak, M. “Razlogov za raziskovanje je več kot dovolj”: Franci Just, prejemnik nagrade MOMS za življenjsko delo. Vestnik, 15. febr. 2024, let. 75, št. 7, str. 8 – 9.
Grah, A. Štirje posamezniki, ki se dotikajo src množic. Soboške novine, 15. febr. 2024, št. 240, str. 18 – 19.
Grah, A. “Literatura je zame posebno življenje. Življenje v življenju.” Soboške novine, 18. mar. 2024, št. 241, str. 12 – 13.
Hajdinjak, M. Narodni buditelj vzhodnih Štajercev: knjiga Izročilo Petra Dajnka. Vestnik, 25. apr. 2024, let. 76, št. 17, str. 16.

Podatke za prvi vpis je posredoval tudi avtor.

Autore/autrice della voce: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Data del primo inserimento: 23. 10. 2018 | Ultima modifica: 26. 4. 2024
Jožef Papp. JUST, Franci. (1959-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 22. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/just-franci/
Segnala un errore