Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

JANŽEKOVIČ, Franc

JANŽEKOVIČ Franc
Foto: osebni arhiv F. Janžekovič

Galleria fotografica

Nato:
21. September 1962, Ptuj
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Franc Janžekovič je otroška in mladostna leta preživel v Bukovcih pri Ptuju. Med letoma 1969–1977 je obiskoval Osnovno šolo Markovci pri Ptuju, leta 1981 pa maturiral na Gimnaziji Ptuj. Že kot osnovnošolec se je zanimal za živali, doma gojil kuščarje in kače, zbiral žuželke ter opazoval živali, predvsem ptiče, zato je veliko časa preživel ob Dravi. Ta izkušnja ga je zaznamovala za vse življenje – postal je zoolog, raziskovalec živali. Takoj po odsluženi enoletni vojaški obveznosti se je vpisal na Pedagoško akademijo v Mariboru in leta 1988 končal prvostopenjski študij biologije in kemije. Dodiplomski študij je nadaljeval na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Diplomiral je leta 1992 in postal profesor biologije in kemije. Leta 1996 je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani magistriral na temo Ekomorfološka variabilnost in nihajoča asimetrija pri gozdni voluharici (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780), leta 2002 pa na isti fakulteti zagovarjal še doktorsko disertacijo s področja bioloških znanosti z naslovom Filogenetska in taksonomska vrednost lobanjskih in zobnih parametrov pri belonogih miših, Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Muridae).

Od 1985 do 1988 je bil kot profesor biologije zaposlen na II. gimnaziji Maribor. Leta 1988 se je zaposlil na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kjer deluje kot profesor za zoologijo. Od leta 2007 opravlja tudi funkcijo prodekana za izobraževalno dejavnost, od leta 2013 pa je tudi član upravnega odbora Univerze.

Znanstvenoraziskovalno deluje na področjih morfometrije in biometrije, biodiverzitete in arheologije. V morfometričnih raziskavah s pomočjo uporabe multivariatnih statističnih metod in metod geometrijske morfometrije raziskuje odnose med velikostjo in obliko anatomskih struktur na modelnih organizmih iz skupine sesalcev in njihov odziv na ekološke dejavnike, ki vplivajo na morfološko plastičnost. Na področju arheologije sodeluje pri paleontoloških raziskavah koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju. Na podlagi izkopanih ptičjih skeletov določa favno ptic iz obdobja 2. do 8. tisočletja pred našim štetjem in sklepa o zgradbi in podobi krajine ter življenjskih navadah in prehrani koliščarjev. V okviru biodiverzitetnih raziskav se ukvarja s favno vretenčarjev, predvsem ptic in malih sesalcev. Na področju varstvene biologije je sodeloval pri pripravi predlogov za zavarovanje posameznih naravnih znamenitostih v Sloveniji in poročal o naravovarstvenih nesrečah. Izdelal je več ekspertnih mnenj in presoj o vplivih posegov na okolje, predvsem na ptice in male sesalce.

Franc Janžekovič je avtor mnogih znanstvenih in strokovnih člankov, monografij, študij in elaboratov, med drugim znanstvene monografije Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije. Slednje delo je temeljna referenca o favni vretenčarjev na območju Slovenije za to časovno obdobje. Je tudi avtor osnovnošolskih ter univerzitetnih učbenikov ter mentor študentom pri diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorskih disertacijah.

Je tudi dolgoletni član Društva biologov Slovenije ter Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer je dva mandata opravljal funkcijo predsednika društva.

Dela (izbor):
– Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik, letn. 56 (2005), str. 49-58 (soavtor).
– Prehrana lesne sove Strix aluco na Kozjanskem. Acrocephalus, letn. 27 (2006), št. 130/131, str. 147-154 (soavtor).
– Captured in continental archipelago : phylogenetic and environmental framework of cranial variation in the European snow vole. Journal of zoology, 2015, str. 1-8 (soavtor).
– Osnove primerjalne anatomije vretenčarjev : študijsko gradivo, 2015 (soavtor).
– Naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne šole, 2003 (soavtor).

F. Janžekovič: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, oktober 2015 (hrani arhiv KIP).

Autore/autrice della voce: Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Data del primo inserimento: 18. 3. 2016 | Ultima modifica: 11. 12. 2020
Melita Zmazek. JANŽEKOVIČ, Franc. (1962-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 6. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/janzekovic-franc/
Segnala un errore