Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

HLADNIK, Miran

HLADNIK Miran
Foto: osebni arhiv

Galleria fotografica

Nato:
19. December 1954, Jesenice, Slovenija
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Po končani gimnaziji v Kranju je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenščino in primerjalno književnost z literarno teorijo. Za magisterij (1981) je obdelal slovensko trivialno pripovedno prozo 19. stoletja in za doktorat (1988) žanr slovenske kmečke povesti. Zaposlen je na Filozofski fakulteti v L jubljani kot redni profesor na slovenistiki. Precej časa je študijsko preživel v Nemčiji in Ameriki. Živi na Srednji Dobravi pri Kropi na Gorenjskem. Ukvarja se s slovensko pripovedno prozo 19. in 20. stoletja, zlasti s pripovednimi žanri (kmečka povest, ženski roman, večernice, planinska povest, zgodovinski roman), s sociološkimi in preštevalnimi analizami, z metodologijo literarne vede, z oblikami digitalne pismenosti in z računalniško obdelavo literarnih besedil. Ureja spletne strani za slovensko književnost in od 1999 slavistični in literarnovedni diskusijski forum Slovlit.

Trivialna literatura,1983
Slovenska kmečka povest, 1990
Povest, 1991
Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književmosti zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti, 2002
Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike, (soavtor s Toussaintom Hočevarjem), 1994
Slovenski zgodovinski roman, 2009
Zbrano delo Alojza Gradnika, 1-5, 1984-2005 (sourednik s Tonetom Pretnarjem)
Fuk je Kranjcem v kratek čas: antologija slovenske pornografske poezije s pripovednim pristavkom, 1993 (sourednik z Marjanom Dolganom)

Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
D.Bajt: Slovenski kdo je kdo,Ljubljana 1999

Autore/autrice della voce: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Data del primo inserimento: 1. 6. 2011 | Ultima modifica: 6. 7. 2020
Lucijan Adam. HLADNIK, Miran. (1954-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/hladnik-miran/
Segnala un errore