Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

HALÁSZ, Albert

- Vir: arhiv avtorja

Galleria fotografica

Nato:
5. February 1969, Gornji Lakoš
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Odraščal je v rojstnem kraju. Na Univerzi Loránd Eötvös v Budimpešti je študiral madžarski jezik in književnost ter etnografijo. Iz etnografije je leta 2000 tudi doktoriral. Z nostrifikacijo mu je bila v Sloveniji priznana ekvivalentna izobrazba etnologa. Sedemnajst let je bil zaposlen v medijih, od tega osem let kot programski direktor za madžarsko narodno skupnost na RTV Slovenija, več kot devet let pa je bil direktor lendavske splošne knjižnice, h kateri so leta 2016 pripojili kulturni center oz. lendavsko gledališko in koncertno dvorano. Krajši čas je bil zaposlen na Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti kot strokovni sodelavec, od decembra 2022 pa je kot bibliotekar domoznanec zaposlen v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.
Njegovo raziskovalno delo zajema predvsem etnologijo in širšo kulturo avtohtone madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Objavlja strokovno in znanstveno publicistiko, od osemdesetih let pa tudi poezijo. Je urednik več strokovnih zbornikov, grafični oblikovalec in ilustrator raznih publikacij ter član mnogih strokovnih združenj. Je zunanji član Madžarske akademije za znanost, Društva madžarskih pisateljev, Madžarskega etnografskega društva, Društva madžarskih semiotikov ipd. Zasnoval je digitalna leksikona Lendavski znanstveni portreti in Lendavski umetniški portreti, ki ju je je tudi urejal. V madžarščini je sestavil zbirko čarovniških trikov. Kot avtor je sodeloval še pri madžarski izdaji vodnika po Sloveniji, kot soprevajalec pa pri prevodu romana Ferija Lainščka Ki jo je megla prinesla v madžarščino. Objavlja v raznih publikacijah, je organizator in voditelj literarnih festivalov in srečanj, strokovnih konferenc, delavnic za mlade ustvarjalce ipd.

Osemindvajset let je bil član v madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih, dva mandata predsednik Samoupravne narodne skupnosti občine Lendava in en mandat predstavnik narodne skupnosti v Svetu Občine Lendava. Poznajo ga na širšem, predvsem madžarskem kulturnem in jezikovnem področju.

Podatke je posredoval avtor. Njegov zapis hrani arhiv PiŠK Murska Sobota

Znanstvene in strokovne publikacije:
Az alsólendvai sajtó és a néprajz 1889-1919 (Dolnjelendavski tisk in etnologija med leti 1889-1919). Budimpešta: Hunga-print; Lendava: Madžarska samoupravna narodna skupnost, 1994.
Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken (Koledarske šege in ljudski prazniki v Prekmurju). Lendava: Studio Artis in Madžarska samoupravna narodna skupnost, 1999.
Hommage à Bellosics Bálint. Bellosics Bálint mellszobrának avatása alkalmából (Ob odkritju doprsnega kipa Bálinta Bellosicsa). Lendava: Madžarska samoupravna narodna skupnost, 2013. Dostopno tudi na Dlibu (gl. Zunanje povezave).
Bellosics Bálint poézise (Poezija Bálinta Bellosicsa). Lendava: Madžarska samoupravna narodna skupnost, 2014. Dostopno tudi na Dlibu (gl. Zunanje povezave).
Slovenske knjige tiskarne Wellisch v Monoštru: katalog razstave. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2021.
Janoš Slepec: življenje in delo: razstava ob 150. obletnici rojstva: katalog. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2022.

Poezija v slovenščini
Vsestvarnost. Murska Sobota: Franc-Franc, 2012.
Vrvohodci (skupaj z Magdaleno Svetina Terčon in Simono Solina). Ljubljana in Lendava: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2016, str. 7 – 89 (na vsaki tretji strani).

Poezija v madžarščini
Mosolymorzsák: versek (Drobtinice smehljaja). Lendava, 1991.
Kór-kör = Cor-kór: versek (Tegobe srca, krog bolesti). Lendava, 1993.
Ikonok: versek (Ikone). Lendava, 1996.
Minden szó(l) (Vseslišna beseda). Lendava, 2006.
Könnyű versek (Lahke pesmi). Lendava, 2011.
Tükörben pocsolya (Luža v ogledalu). Lendava, 2012.

Drugo:
Varázslatok, avagy bűvészek receptkönyve (Čarovnije ali knjiga trikov za čarodeje). Budimpešta: Hunga-print, 1992.
Feri Lainšček: Akit a köd hozott (Ki jo je megla prinesla). Budimpešta: Seneca, 1996.
Csodaszép Szlovénia (vodnik po Sloveniji). Budimpešta: Hibernia, 2008, 2009 (skrajšana izd.), 2012 (2. izd.), 2015 (3. izd.). Skrajšana izdaja je dostopna na spletu (gl. Zunanje povezave).

 

 

 

Žunec, B. Nevidna univerza: doktorji znanosti iz sveta ob Muri. Murska Sobota, Franc–Franc in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2003, str. 63 in 204.
Halász, Albert. V: Angelos, Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje, 2004, str. 162.
Just, F. Panonski književni portreti 1: Prekmurje in Porabje A – I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 224 – 226.
Bence, L. Depoetizacija v imenu stiske jezika in ne-nemarnega. V: Albert Halász, Vsestvarnost. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc–Franc d.o.o., 2012, str. 5–15 in zavihki.
Albert Halász. V: Lidija Dimkovska (ur.), Iz jezika v jezik. Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, 2014, str. 363.
Albert Halász. V: M. Svetina-Terčon, S. Solina in A. Halász, Vrvohodci. Ljubljana in Lendava: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2016, str. 95.

 

Autore/autrice della voce: Julijana Vöröš, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Data del primo inserimento: 28. 10. 2022 | Ultima modifica: 16. 12. 2022
Julijana Vöröš. HALÁSZ, Albert. (1969-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/halasz-albert/
Segnala un errore