Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

GRÓF, Annamária

Vir: arhiv avtorice
- Vir: arhiv avtorice

Galleria fotografica

Nata:
8. July 1979, Budimpešta, Madžarska
Professioni e attività:
Comune:
Lessico:

Leta 1997 je uspešno zaključila srednjo šolo na angleškem oddelku gimnazije Karinthy Frigyes v Budimpešti. Nadaljevala je študij na Filozofski fakulteti univerze ELTE, kjer je diplomirala iz madžarskega jezika in književnosti ter poučevanja madžarščine kot tujega jezika. Poleg tega je uspešno zaključila študijski program Evropske študije. V obdobju med leti 2002 in 2003 je prejela štipendijo Erasmus in preživela en semester v Londonu na University College London.

Med 2003–2004 je poučevala madžarščino in madžarsko kulturo za tujce v Poletni šoli Univerze Eötvös Loránd in Poletni šoli Inštituta Balassi. Med 2003–2008 je kot profesorica poučevala madžarščino kot tuji jezik na Inštitutu Balassi (Balassi Intézet) in v jezikovni šoli Ameropa na jezikovnih stopnjah A1–C1. V tem obdobju je bila tudi koordinatorka evropskega projekta z naslovom Programaccion Lingua2 na Inštitutu Balassi. Med letoma 2012–2013 je bila sodelavka pri projektu E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah, pisala je didaktične knjige za učitelje, ki v dvojezičnih izobraževalnih ustanovah madžarščino poučujejo kot jezik okolja, urejala vzgojne učne snovi o madžarski kulturi in pripravljala zbirke nalog za učence, ki jim madžarščina ni materni jezik.

Leta 2011 je na univerzi ELTE doktorirala iz madžarskega opisnega jezikoslovja.

Med 2008–2013 se je zaposlila na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je bila v okviru obstoječega dvostranskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko zaposlena kot lektorica za madžarski jezik na Oddeleku za madžarski jezik in književnost. Madžarski jezik je poučevala na različnih ravneh (A1–C2) in izvajala seminarske vaje za študente iz študijskega programa prevajalstvo. Organizirala je tudi razne kulturne programe (ekskurzije, razstave, recitatorsko tekmovanje, predstavitev Madžarske in madžarske kulture) ter sodelovala z izobraževalnimi ustanovami na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. Bila je raziskovalka pri projektu ELDIA (European Language Diversity for All ‒ Evropska jezikovna raznolikost za vse www.eldia-project.org).  ELDIA je bil večdisciplinarni evropski raziskovalni projekt v okviru FP7, katerega namen je rekonceptualizacija, promocija in ponovno ovrednotenje individualne in družbene večjezičnosti. Univerza v Mariboru je pri tem sodelovala kot partner. Cilj projekta je bil oceniti vitalnost madžarskega jezika v Sloveniji.

Med 2015–2022 je bila svetovalka za madžarski jezik kot drugi jezik v Društvu pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja/Muravidéki Pedagógusok Egyesülete v Lendavi, kjer so bile njene naloge predvsem svetovanje in sodelovanje z učitelji dvojezičnih šol in vrtcev v Prekmurju, priprava izobraževanj za področje madžarskega jezika kot drugega jezika, organiziranje madžarskih programov, poučevanje madžarskega jezika kot tujega oz. drugega jezika.  Deluje tudi kot lektorica za madžarski jezik pri različnih institucijah.

Je članica Državne predmetne komisije za madžarščino na maturi.

20. 7. 2022 je začasno prevzela funkcijo področne podsekretarke na Zavodu Republike Slovenija za šolstvo.

 

 

Knjižne izdaje:

Kiliki a Földön 1. Tanári Kézikönyv és Melléklet (Kiliki na Zemlji 1: priročnik za učitelje in priloge), 2006 (soavtor)
Kiliki a Földön 1. Magyar nyelvkönyv gyerekeknek (Kiliki na Zemlji 1: učbenik za madžarski jezik za otroke), 2006 (soavtor)
Kiliki a Földön 2. Tanári Kézikönyv és Melléklet (Kiliki na Zemlji 2. Priročnik za učitelje in priloge), 2011 (soavtor)
Kiliki a Földön 2. Magyar nyelvkönyv gyerekeknek (Kiliki na Zemlji 2: učbenik za madžarski jezik za otroke), 2011 (soavtor)
Magyar nyelv 1. Munkáltató tankönyv magyar mint második nyelvből a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai számára (Madžarski jezik 1: delovni učbenik za madžarščino kot drugi jezik za dijake Srednje dvojezične šole Lendava), 2018 (soavtor)
Magyar nyelv 2. Munkáltató tankönyv magyar mint második nyelvből a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai számára (Madžarski jezik 2: delovni učbenik za madžarščino kot drugi jezik za dijake Srednje dvojezične šole Lendava), 2020 (soavtor)

 

 

Podatke je posredovala avtorica (hrani arhiv PiŠK).

Autore/autrice della voce: Lucija Kardoš, PiŠK Murska Sobota, objavila: Julijana Vöröš, PiŠK Murska Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Data del primo inserimento: 8. 1. 2024 | Ultima modifica: 8. 1. 2024
Lucija Kardoš in PiŠK Murska Sobota in objavila: Julijana Vöröš in PiŠK Murska Sobota. GRÓF, Annamária. (1979-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/grof-annamaria/
Segnala un errore