Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

GROBOVŠEK, Jovo

Jovo Grobovšek - Arhiv ZVKDS, OE Novo mesto

Galleria fotografica

Nato:
7. June 1946, Hrastnik
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Leta 1965 je končal gimnazijo v Črnomlju ter leta 1972 diplomiral na Oddelku za arhitekturo FAGG Univerze v Ljubljani.

Najprej, od 1972-1973, je delal v Inštitutu TOMOS v Kopru, leta 1973 v Projektnem biroju Krke Novo mesto, nato pa do leta 1975 v Upravi medobčinskih inšpekcijskih služb na Občini Novo mesto. Zatem je bil v letih 1975-1980 vodja galerije in nato vršilec dolžnosti ravnatelja Dolenjskega muzeja. Leta 1980 je bil soustanovitelj Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, med letoma 1983-1993 je bil v. d. direktorja Zavoda, nato direktor. Od 1993-1995 je bil svetovalec za kulturno dediščino na Zavodu RS za varstvo naravne in kulturne dediščine v Ljubljani, leta 1995 svetovalec direktorja Uprave Republike Slovenije za kulturno dediščino, v letih 1995-1999 državni podsekretar v upravi, od 1999-2000 pa v. d. direktorja novoustanovljenega Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v Ljubljani; od 2000-2002 je bil na Zavodu svetovalec direktorja – koordinator dejavnosti. Od leta 2002 je bil svetovalec pomočnika direktorja za konservatorstvo ter do upokojitve leta 2013 nadaljeval svojo delovno pot v novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Leta 1994 je postal predsednik slovenskega nacionalnega komiteja ICOMOS (Ljubljana, Pariz). Bil je odgovorni konservator za vrsto kulturnih spomenikov na območju Dolenjske in Bele krajine. Uredil je številne domoznanske in strokovne publikacije, med njimi Novo mesto skozi čas (1978), Dolenjski zbornik 1985 (1985), DOSSIER, naravna in kulturna dediščina (1987), Dolenjski zbornik 1990 (1990), Doktrina 1/Doctrine 1 (2003). Z referati je sodeloval na mnogih domačih in mednarodnih strokovnih posvetovanjih, konferencah in kongresih. Organiziral je vrsto predavanj, izobraževalnih seminarjev, okroglih miz, delovnih srečanj, posvetovanj in konferenc v Sloveniji. Svoje strokovne prispevke je objavljal v revijah, kot so: Varstvo spomenikov, Gradbenik, Vestnik, Heritage & Risk, Argo, Lucas, Delo, Večer, Razgledi, Rast, Dolenjski list, Dolenjski razgledi. Je tudi fotograf ter uveljavljen oblikovalec v muzealski in konservatorski stroki. Pripravil, organiziral in izvedel je postavitev številnih razstav.

Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja.

Je soavtor monografij:
Novo mesto (Granda, Grobovšek, Radovič, Simič) 1996, 2007
Fotogrametrija kot metoda dokumentiranja kulturne dediščine, 1996
videokaseta Ohranjanje kulturnega spomenika, 1997
Novo mesto na razglednicah: 1897-1950 (Bregar, Grobovšek, Pungerčar), 1998
idr.

nagrada občinske raziskovalne skupnosti Novo mesto za prispevek k raziskovanju urbanistične dediščine in mentorsko delo, 1981
jubilejna diploma Slovenskega konservatorskega društva za poseben prispevek k varstvu naravne in kulturne dediščine, ob 40. obletnici Odloka SNOS o zaščiti knjižnic, arhivov in kulturnih spomenikov, 1985
Bela breza – nagrada občine Črnomelj za uspešno pionirsko delo na področju varovanja naravne dediščine v občini Črnomelj, 1994
nagrada Mestne občine Novo mesto (z Borutom Križem in Zdenkom Picljem) za uspešno izpeljan projekt arheološke razstave Železna doba na Slovenskem – Kapiteljska njiva, 1998
Steletova nagrada za leto 2014 (za vrhunske strokovne dosežke na področju konservatorstva v Sloveniji in v Evropi)

Nagrade s področja oblikovanja:
3. nagrada za javni natečaj Zaščitni znak industrije pohištva Brest Cerknica, 1971
1. nagrada na javnem natečaju AS DESIGN 72 za zaščitni znak pohištvene industrije Galant Polzela, 1972
3. nagrada na splošnem, javnem, anonimnem natečaju za osnutek razpoznavnega znaka BPT Tržič, 1974
grafično delo meseca, za serijo zloženk za razstave, ki jih prireja in izdaja Dolenjska galerija Novo mesto, 1978

Vidmar. I. Portret tedna: Jovo Grobovšek. Dolenjski list, 18. 6. 2015, let. 66, št. 24, str. 40.
Osebni podatki: Jovo Grobovšek.

Autore/autrice della voce: Darja Peperko Golob, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Data del primo inserimento: 15. 12. 2019 | Ultima modifica: 23. 6. 2022
Darja Peperko Golob. GROBOVŠEK, Jovo. (1946-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/grobovsek-jovo/
Segnala un errore