Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

GRADIŠNIK, Fedor ml.

GRADIŠNIK Fedor ml.
Foto: Orig. last M. Lubej.

Galleria fotografica

Nato:
1. October 1917, Ljubljana
Morto:
3. February 1983, Celje
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Sin znanega istoimenskega celjskega lekarnarja in kulturnika, se je rodil v Ljubljani, skoraj vsa kasnejša ustvarjalna leta pa preživel v Celju.

Že v gimnaziji se je zapisal športu, predvsem atletiki. Nemci so družino izgnali v Srbijo, vendar se je sam vrnil v okupirano Ljubljano in povezal z OF. Po vojni je opravljal različne funkcije v Mestnem ljudskem odboru Celje, njegova delovna kariera pa se je hitro vzpenjala, saj je v letih 1950–1954 že opravljal funkcijo podpredsednika MLO, leto kasneje pa postal predsednik Ljudskega odbora mestne skupščine Celje (LOMO). V letih 1955 in 1958 dela kot pomočnik direktorja gospodarskega razstavišča v Ljubljani, nato pa ga spet srečamo v Celju kot pobudnika – ustanovitelja Zavoda za napredek gospodarstva, kasneje RC Celje. Zavod, ki je s svojimi raziskavami posegal v aktualna razvojna vprašanja v svojem okolju, je vodil sedemnajst let in se tam tudi upokojil. Športu je ostal zvest vse življenje. Iz predvojne tradicije celjskih športnih društev Olimp, Celje in Teharje je leta 1949 oblikoval društvo Kladivar, ki je v svojih najboljših letih (OI Rim – 1960, Tokio – 1964) postalo pojem sodobne jugoslovanske atletike.

Za svoje delo na področju športa je kot prvi Celjan leta 1965 prejel prestižno Bloudkovo nagrado.

Nagrade in priznanja (izbor):

  • Bloudkova nagrada, 1965

M. Božič: Fedor Gradišnik, v: Novi tednik, 1983, št. 6, str. 5
J. Germadnik: Vodili so Celje, Celje 2005, str. 124–127
K. Jug: Fedor Gradišnik, v: Delo, 1983, št. 30, str. 13
P. Kavalar: Fedor Gradišnik, v: Dnevnik, 1983, št. 33, str. 16
V. Luncer: Celjski “župan”, v: SN revija, 8. 2. 1983
J. Orožen: Oris sodobne zgodovine Celja in okolice, Celje 1980
M. Mikola: Razvoj oblasti na območju Celja v obdobju 1945–1954, v: Celjski zbornik, 1985, str. 7–28
Družinski arhiv gospe M. Jonko, predan Domoznanskemu oddelku Osrednje knjižnice Celje za potrebe razstave in Celjskega biografskega leksikona.
Ustni vir: gospa M. Lubej

Autore/autrice della voce: Janko Germadnik, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Data del primo inserimento: 13. 3. 2019 | Ultima modifica: 23. 6. 2020
Janko Germadnik. GRADIŠNIK, Fedor ml.. (1917-1983). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 20. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/gradisnik-fedor-ml/
Segnala un errore