Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

DRNOVŠEK ZVONAR, Mateja

DRNOVŠEK ZVONAR Mateja
Mateja Drnovšek Zvonar - Avtor: neznan. Vir: osebni arhiv Mateje Drnovšek Zvonar

Galleria fotografica

Nata:
17. October 1981, Trbovlje, Slovenija
Luoghi di attività:
Comune:

Osnovno šolo je obiskovala na Izlakah (Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake), nato pa šolanje nadaljevala na Gimnaziji Trbovlje. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študirala bibliotekarstvo in zgodovino ter se kmalu po opravljenih diplomah, kjer je pridobila naziv univ. dipl. bibliotekarka (2006) in prof. zgodovine (2007), zaposlila najprej na Gimnaziji Poljane in Srednji šoli Domžale. Naslednje leto se je zaposlila v šolski knjižnici na Osnovni šoli Polje, kjer je zaposlena še danes. Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja je opravila leta 2008, bibliotekarski izpit pa leta 2009. Kasneje se je vpisala še v Šolo za ravnatelje in na podiplomski magistrski študij komunikologije na Fakulteti za družbene vede. Ravnateljski izpit je opravila leta 2014, magisterij znanosti s področja komunikologije pa je zaključila leta 2016 z delom Komuniciranje ravnateljev z učitelji – vodenje letnih razgovorov in motiviranje zaposlenih. Je članica Društva bibliotekarjev Ljubljana, dolgoletna članica uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli ter revije Šolska knjižnica. Od leta 2021 je tudi gostujoča urednica revije Šolska knjižnica. Vrsto let pomaga pri organizaciji Kongresa šolskih knjižničarjev Slovenije.

Že od srednješolskih let je bila aktivno vključena v kulturno dogajanje domačega kraja. Vrsto let je kot amaterska igralka sodelovala v amaterskem gledališču Kulturno društvo Svoboda Elektroelement Izlake (2000–2013), vodila je tudi mladinsko gledališko skupino. Občasno se še priključi igralcem pri izvedbi Valvasorjevih večerov na Medijskem gradu na Izlakah. Poleg sodelovanja v igralski skupini je vodila številne prireditve v okviru Krajevne skupnosti Izlake in večkrat tudi športno prireditev Tek po Zagorski dolini, ki ga organizira Športno društvo Izlake. V letih od 2011 do 2015 je bila članica uredniškega odbora Izlaških novic pri svetu KS Izlake. Za namene udejstvovanja na kulturnem področju se je udeležila tudi lutkovne šole, spisala številne scenarije za krajše lutkovne igre in naredila sodobno priredbo Molierevega dela Šola za može ter jo režirala in postavila na oder. Svojo gledališko žilico nadaljuje tudi v službenem okolju, saj je z učenci celotne vertikale na oder postavila muzikal Čarovnik iz Oza, sama pa vodi in povezuje številne prireditve na šoli.

Redno se udeležuje številnih izobraževanj, kjer pridobiva dodatna znanja. S prispevki sodeluje na raznih predavanjih, posvetovanjih, zborovanjih in konferencah. Vključena je v številne mednarodne projekte: Bralna pismenost, EU-folio – Elektronski portfolio oziroma listovnik, ATS 2020 (Assesment of transversal skills) – Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin s pomočjo IKT, RNUUO – Razvojna naloga: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. V vsakega od naštetih projektov vključuje tudi šolsko knjižnico. V sklopu knjižnice je z učenci letno vključena v številne projekte: Evropska vas, Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, Knjižnično-muzejski MEGA kviz, Medgeneracijsko branje, Mednarodni mesec šolskih knjižnic, Z branjem spoznavamo sebe, druge in svet. Za namene podpore delovanja šolske knjižnice je vzpostavila spletno stran knjižnice v takrat novem programu in zanjo navdušila številne druge šolske knjižničarje. Je mentorica številnim nagrajenim raziskovalnim nalogam na državnem tekmovanju Mladih raziskovalcev in dolgoletna organizatorka taborov za nadarjene učence.

Aktivna udeležba na seminarjih, konferencah in projektih:

– 17. 3. 2010: predavanje ”V senci haciend. Španski večer”;
– 23. 10. 2010: predavanje ”Zadovoljni uporabniki knjižnice na OŠ Polje” (Kongres šolskih knjižničarjev Slovenije ”Kompetence šolskega knjižničarja – zmožnosti, priložnosti, izzivi”);
– Šol. leto 2010/2011: koordinatorica izvedbe večdelne raziskave na OŠ Polje med učenci in njihovimi starši, predstavitve šole in šolskega okoliša v evropskem projektu ”Usmerjanje izobraževalnih poti v Evropi”, ki ga izvaja CSP;
– 16. 3. 2011–18. 3. 2011: izvedba delavnice z naslovom “Kako z lutkami pritegniti obiskovalce v knjižnico ali na drugačen način reševati probleme” (Bibliopedagoška šola 2011);
– Šol. leto 2010/2011: sodelovanje v razvojnem projektu ”E-knjiga: Stisni roko v pest!”;
– Šol. leto 2011/2012 – 2012/2013: sodelovanje v projektu Bralna pismenost
– 26. 5. 2012 in 4. 12. 2012: izvedba delavnice z naslovom “Izdelovanje spletne strani s programom Weebly” (strokovni posvet “Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v šolskih knjižnicah”);
– 21. 3. 2012: referat z naslovom “Enostavna izdelava spletnih strani šolske knjižnice” (24. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske v Dubrovniku);
– 23. 3. 2012: referat z naslovom “Sodelovanje učitelja in knjižničarja na projektu Pravljica” (24. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske v Dubrovniku);
– 12. 10. 2012: referat z naslovom “Približajmo učencem šolsko knjižnico s pomočjo lastne spletne strani” (Mednarodna konferenca VIVID 2012 v Ljubljani);
– 6. 12. 2012: referat z naslovom “Pravljični svet knjižnice” (Mednarodna konferenca EDUvision 2012 v Ljubljani);
– 15. 5. 2013–17. 5. 2013: referat z naslovom “Drugačen pristop k pripravam na tekmovanje iz zgodovine” (Mednarodna konferenca SIRikt 2013 v Kranjski Gori);
– 11. 10. 2013: referat z naslovom “Uporaba interaktivne oglasne table pri izdelovanju zapiskov obravnavane snovi” (Mednarodna konferenca VIVID 2013 v Ljubljani);
– 17. 10. 2013: poster z naslovom “Spoznavanje pravljic z mešanjem tradicionalnih oblik in moderne tehnike” (Mednarodni kongres ZBDS “Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika: 2003-2013-2023” v Laškem);
– 19. 10. 2013: referat z naslovom “Odnosi z javnostmi v šolski knjižnici” (Mednarodni kongres ZBDS “Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika: 2003-2013-2023” v Laškem);
– 11. 6. 2014: predavanje z naslovom “Moja izkušnja z e-listovnikom” (program Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju projekt CIDREE);
– 10. 10. 2014: referat z naslovom “Formativno spremljanje učenčevega napredka s pomočjo e-listovnika” (Mednarodna konferenca VIVID 2014 v Ljubljani);
– 20. 10. 2014–24. 10. 2014: sodelovanje v projektu COMENIUS-Schulpartnerschaft;
– 19. 11. 2014: referat z naslovom “?@#$//´`&? Kakšen COBISS knjižničarka?” (Mednarodna konferenca COBISS 2014 v Mariboru);
– 1. 5. 2013–30. 4. 2015: strokovno sodelovanje in vodenje projekta na šoli (Mednarodni projekt EU Classroom ePortfolios – Eufolio);
– 22. 4. 2015: referat z naslovom “Responsibility and critical thinking at class time and history lessons” (Mednarodna konferenca EUfolio 2015 v Dublinu, Irska);
– 28. 5. 2015: referat z naslovom “Postavljam vprašanja” (Mednarodna konferenca SIRikt 2015 v Kranjski Gori);
– 27. 8. 2015 – 28. 2. 2018: strokovno sodelovanje v projektu ATS 2020 (Assesment of transversal skills) – Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin s pomočjo IKT
– Šol. leto 2016/2017: sodelovanje pri evalvaciji učnega gradiva Raziskujem preteklost 8 (samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole);
– 28. 9. 2017: referat z naslovom “Branje za znanje” (Kongres ZBDS 2017 “Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti.”);
– 20. 4. 2018: referat z naslovom “Kritično prijateljevanje in sodelovanje na OŠ Polje” (Mednarodna konferenca SIRikt 2018 v Podčetrtku);
– 21. 2. 2018: predavanje z naslovom “Inventarizacija in katalogizacija” (delavnica ZRSŠ “Programi profesionalnega usposabljanja: Šolska knjižnica – obdelava gradiva in izgradnja kataloga”);
– 23. 3.–24. 3. 2018: predavanje “Zgodovinsko, športno in naravoslovno odkrivanje slovenske kulturne dediščine” (2. mednarodna konferenca Šola in muzej);
– 10. 4.–11. 4. 2018: udeležba na VII. znanstvenem posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju: “Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja, Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno izobraževalnega zavoda v obdobju 2016 do 2018”;
– 16. 5. 2018: predstavitev primerov dobre prakse (Konferenca šolskih knjižničarjev);
– 25. 5. 2018: predavanje “Sodelovanje med učitelji pri integraciji transverzalnih veščin”;
– 31. 5. 2019: predavanje “Spodbujanje kritičnega mišljenja pri delu z zgodovinskimi viri” (študijska srečanja za osnovno šolo);
– 10. 10. 2020–28. 8. 2022: strokovno sodelovanje v projektu RNUUO – Razvojna naloga: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje;
– 1. 9. 2021–31. 8. 2023: vodenje projekta na šoli in strokovno sodelovanje v projektu DDK – Dvig digitalne kompetentnosti;
– 16. 6. 2022: predstavitev dobre prakse z naslovom “Medgeneracijsko branje 2021/2022 na OŠ Polje” (Bralna čajanka v organizaciji Bralne značke);
– 28. 6. 2022: referat z naslovom “Razvijanje ustvarjalnosti s pomočjo knjig” (konferenca DUH: Mladi in ustvarjalnost);
– 30. 8. 2022: referat z naslovom “Formativno spremljanje učencev Zadnje triade v šolski knjižnici” (konferenca Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem (steza Knjižnična dejavnost);
– 10. 11. 2022: referat z naslovom “Predstavitev priročnika Spodbujanja razvoja veščin kritičnega mišljenja s formativnim spremljanjem” (spletno posvetovanje Medijska pismenost je kompetenca v organizaciji Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS);
– 23. 11.–25. 11. 2022: samostojni referat z naslovom “Z branjem spoznavam sebe, druge in svet” (mednarodna konferenca EDUvision 2022).

priznanje dr. Slavka Gruma za dosežene uspehe na kulturno umetniškem področju, 2009 (Občina Zagorje ob Savi)
priznanje za spodbujanje veselja do branja “sončnica na rami” za dosežke na področju dviga bralne kulture, 2015 (KUD Sodobnost International)

Malce mlada za Grumovo nagrajenko. Izlaške novice, maj 2009, let. 12, št. 18, str. 35–36. (citirano: 21. 1. 2022). Dostopno na naslovu: http://www.izlake.si/wp-content/uploads/2011/06/izlaske_novice_maj_2009.pdf.
Ustni vir: Mateja Drnovšek Zvonar, januar 2022.

Autore/autrice della voce: Karmen Kreže, Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Data del primo inserimento: 25. 1. 2022 | Ultima modifica: 19. 8. 2023
Karmen Kreže. DRNOVŠEK ZVONAR, Mateja. (1981-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 20. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/drnovsek-zvonar-mateja/
Segnala un errore