Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

BRINOVEC, Slavko

BRINOVEC Slavko
Foto: osebni arhiv

Galleria fotografica

Nato:
25. April 1936, Kranj
Professioni e attività:
Comune:
Lessico:

Rojen je bil kot prvi od štirih otrok v trgovski družini. Po končani osnovni šoli se je leta 1947 vpisal na osemletno gimnazijo v Kranju, kjer je maturiral leta 1955. Vpisal na Filozofsko fakulteto, oddelek za geografijo in diplomiral leta 1961.
Najprej se je zaposlil na Osnovni šoli Goriče. Tam je učil v šolskem letu 1962/63, nato pa je odšel v Kranj na Osnovno šolo France Prešeren in ostal tam do leta 1971. Istega leta se je nato zaposlil na Gimnaziji Kranj kot učitelj geografije, leta 1980 pa postal pomočnik ravnatelja na isti šoli. Enega največjih del pa je opravil, ko je operativno vodil obnovo šolske zgradbe. V devetnajstih letih pomočništva si je pridobil veliko izkušenj pri organizacijskem in pedagoškem vodenju šole.
Leta 1981 je na osnovi naloge ¨Avdiovizualna sredstva pri pouku geografije s posebnim ozirom na grafoskop¨ (Kranj 1980, 219 str.) kot prvi Slovenec pridobil akademsko stopnjo magister s področja didaktike geografije. Na pedagoškem področju je tri leta delal kot zunanji sodelavec Pedagoške akademije v Ljubljani (1973 – 1975), nato pa še deset let na Filozofski fakulteti na oddelku za geografijo (1976 – 1986). Na obeh ustanovah je predaval metodiko pouka geografije. Zelo aktivno je sodeloval z Zavodom republike Slovenije za šolstvo, za katerega je pripravil programe štirih pedagoških delavnic za učitelje geografije (1993). Za Ministrstvo za šolstvo je pripravil projekt Uredimo si geografsko učilnico in kabinet (1997). Veliko se je ukvarjal z multimedijo pri pouku geografije in zanjo pripravil nekaj zgoščenk. Posebne zasluge ima pri urejanju Geografskega obzornika v letih med leti 1982 in 1991. Dejaven je bil tudi v okviru Geografskega društva Slovenije. Leta 1999 se je upokojil.
Njegov opus obsega okoli 340 bibliotekarskih enot. Je pisec ali soavtor več kot petdesetih zemljepisnih učbenikov in spremljajočih delovnih zvezkov za osnovne in srednje šole. Višek njegovega strokovnega dela je priročnik Kako poučevati geografijo.
Bil je tekmovalec v plavanju, vaterpolu in košarki. Kmalu pa je postal tudi trener in funkcionar. Organiziral in vodil je žensko ekipo v košarki, ki je kasneje tekmovala tudi v državni ligi. Pozneje je za več let prevzel vodenje kranjskega športa. Bil je pobudnik plavalnih razredov v kranjski športni gimnaziji in je zaslužen za dograditev olimpijskega plavalnega bazena v Kranju.
V zadnjih letih promovira Kranj na internetu in zgoščenkah o mestu in njegovi okolici ( Kranj Prešernovo in univerzitetno mesto in Pojdimo po Kranju).

Za svoje vsestransko delo je prejel številna priznanja in nagrade, med njimi:
1970 Zlati znak KZS za zasluge pri razvoju košarkarskega športa v Sloveniji
1971 Občinska nagrada za delo v prosveti, Priznanje Plivačkog saveza Jugoslavije, Posebno priznanje ZTKS za zasluge na telesnokulturnem področju
1982 Pohvalo GDS,
1988 Plaketa Borisa Ručigaja – občinsko priznanje za delo v športu, Diploma Zavoda SRS za šolstvo za dolgoletno in uspešno delo
1989 Zlato značko Zveze za telesno kulturo Jugoslavije za izredne uspehe na športnem področju
1993 Naziv svetnik, ki ga podeljuje Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Veliko plaketo Gimnazije Kranj, Bloudkovo nagrado
1994 Nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za avtorsko delo pri učbenikih in učnih pripomočkih za pouk geografije.
1995 Velika plaketa ob otvoritvi pokritega olimpijskega bazena, Nagrada Borisa Ručigaja – najvišje športno priznanje v kranjski občini
1998 Ilešičevo priznanje, ki ga podeljuje Zveza geografskih društev Slovenije posameznikom za pomembne prispevke pri izobraževanju in uveljavitvi geografije na Slovenskem.
1999 Priznanje Oddelka za geografijo ob 80. letnici ustanovitve, za dolgoletno predano in uspešno sodelovanje na pedagoškem področju, Nagrada Mestne občine Kranj za dolgoletno uspešno delo na pedagoškem in športnem področju
2001 Diploma mednarodnega olimpijskega komiteja za razvoj

Novejše monografije in učbeniki:
S. Brinovec – avtor – urednik, V. Kos – avtor – kartograf, A. Lah – avtor: Atlas sveta za osnovno šolo : 12. ponatis, Ljubljana 2010
S. Brinovec – soavtor: Geografija. Priloge in rešitve 1999-2005 : 1. ponatis, Ljubljana, cop. 2008, 2009
S. Brinovec – soavtor: Geografija. Zbirka maturitetnih nalog 1999-2005, Ljubljana 2007
Veličastnih šestdeset let kranjskega vaterpola, Kranj 2006
Kako poučevati geografijo : didaktika pouka, Ljubljana 2004
S. Brinovec – soavtor – urednik : Geografija Evrope : 11. natis, Ljubljana 2004
S. Brinovec – soavtor : Regionalna geografija sveta : 5. izdaja, Ljubljana 2003
S. Brinovec – soavtor: Planet Zemlja in Evropa : zemljepis za 6. razred osnovne šole : delovni zvezek : 4. izdaja, Ljubljana 2002
S. Brinovec – soavtor: Slovenija. Zemljepis za 8. razred osnovne šole : 3. prenovljena izdaja, Ljubljana 2000
Uredimo si geografsko učilnico in kabinet : priročnik za učitelje, Ljubljana 1999
S. Brinovec – avtor dodatnega besedila: Petdeset let kranjskega plavanja, Kranj 1998
Gimnazija Kranj : ob 100-letnici zgradbe kranjske gimnazije : [1897-1997], Kranj 1997
V. Pivk – urednik, S. Brinovec – fotograf: Zbornik 95, Kranj 1996
Jaka 3. Slovenija : zemljepis za 8. razred osnovne šole, Ljubljana 1996
S. Brinovec – sourednik: Gimnazija Kranj : 1810-1990 : zbornik 90, Kranj 1991
S. Brinovec – sourednik: Modernizacija pouka geografije : zbornik V. jugoslovanskega simpozija o pouku geografije, Portorož, 28.-30. januarja 1980
Potek industrializacije v Jugoslaviji v luči statistike industrijskega delavstva : diplomsko delo, Kranj 1960

Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008
J. Kunaver, Jurij: Slavko Brinovec – sedemdesetletnik : Kranj, 25. 4. 2006, Geografski vestnik 2006, št. 1, str. 112-115
D. Zavrl Žlebir: Ne smeš se povsem odrezati : v mladosti je bil športnik, vse življenje športni delavec, najbolj pa ga poznamo kot geografa, ki je na strokovnem področju uveljavil mnoge novosti. Vse to počne tudi v pokoju, Kranjčanka apr. 2006, št. 4, str. 25
D. Zavrl Žlebir: Biti gimnazijec je bilo včasih privilegij : ob petdeseti obletnici matire so se konec letošnjega maja srečali maturantje nekdanjega 8. a razreda Gimnazije Kranj iz šolskega leta 1954/55, dan za njimipa tudi njihovi vrstniki iz 8.b.., Kranjčanka jun. 2005, št. 6, str. 40-41
D. Zavrl Žlebir: “Ustava” za učitelje geografije : mag. Slavko Brinovec, ki ga generacije kranjskih gimnazijcev poznajo kot dolgoletnega profesorja geografije, je pravkar izdal priročnik Kako poučevati geografijo: Gorenjski glas 2004, št. 82 (15. okt.), str. 25

Autore/autrice della voce: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Data del primo inserimento: 1. 2. 2011 | Ultima modifica: 1. 2. 2011
Miran Lola Božič. BRINOVEC, Slavko. (1936-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 21. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/brinovec-slavko/
Segnala un errore