Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

BLEIWEIS, Janez

BLEIWEIS Janez
Foto: Arhiv knjižnice

Galleria fotografica

Nato:
19. November 1808, Kranj, Slovenija
Morto:
29. November 1881, Ljubljana, Slovenija
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Po dokončanem študiju medicine in veterine na Dunaju (1832) je leta 1833 dosegel magisterij iz porodništva. Leta 1835 je postal živinozdravnik. Sprva je bil repetitor in asistent na živinozdravniškem inštitutu. Leta 1841 je postal profesor veterine in sodne medicine na ljubljanskem liceju. Leta 1842 je postal dosmrtni tajnik Kmetijske družbe za Kranjsko. Leta 1843 je postal urednik Kmetijskih in rokodelskih novic. Skupaj z Lovrom Tomanom in Henrikom Etbinom Costo je sestavljal tkim. »veliko trojico«, ki si je prizadevala za napredek slovenstva. V ta namen so ustanavljali društva – čitalnice. Prizadeval si je za ustanovitev podkovske in živinozdravniške šole. Šola je bila ustanovljena leta 1850, Bleiweis pa je postal njen dosmrtni predavatelj. Med leti 1856 in 1874 je bil deželni živinozdravnik. Opravljal je številne javne funkcije: ljubljanski občinski svetnik (1850-1861, 1862-1868), član zdravstvene komisije za Kranjsko (1851-1870), dopisni član Društva srbske slovesnosti (1851), deželni poslanec ljubljanskega kmečkega okraja (1861-1881), deželni odbornik (1861-1878), predsednik ljubljanske čitalnice (1863-1881), član JAZU (1866), predsednik političnega društva Slovenije (1868), predsednik Slovenske matice (1875-1881). Njegov priimek je bil iz zapisa Pleiweiss spremenjen v zapisa Bleiweis v času njegovega študija medicine in veterine na dunajski univerzi. Ne ve se pa točno kdaj. Tako je kranjska veja sorodnikov obdržala priimek Pleiweiss, ljubljanska pa Bleiweis.

Zgodovina Ces. kralj. Kranjske kmetijske družbe s statističnim popisom kmetijstva na Kranjskem, 1855
Die Identität der Rinder- u. Schafpest zum ersten Male durch Impfversuche constatirt, 1864
Zur Reform des Findelwesens im Herzogthume Krain, 1868

M. Rugale in M. Preinfalk: Blagoslovljeni in prekleti, Ljubljana 2010, str. 21-28
Z. Zupanič Slavec: Dr. Janez Bleiweis – zdravstveni prosvetitelj, Isis 2009, št. 5, str. 72-76
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Z. Zupanič Slavec: Janez Bleiweiss za slovensko zdravništvo, 2001, št. 3, str. 52
S. Granda: Dr. Janez Bleiweis in njegov čas : Kranj : Gorenjski muzej v Kranju, 1996. 107 strani, Zgodovinski časopis 1997, št. 1, str. 145-147
B. Škafar-Rogelj: Dr. Janez Bleiweis in njegov čas : Razstava Gorenjskega muzeja v Kranju, pritlični prostori in klet Mestne hiše, Mestni trg 4, 17.4.1996-31.12.1996, Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU : 1996, str. 399-402
A. Žižek: Zbornik o očetu naroda : Dr. Janez Bleiweis in njegov čas, Zbornik ob razstavi, Gorenjski muzej Kranj, 1996, 109 str., Zgodovina za vse 1996, št. 1, str. 84-85
L. Mencinger: Prva razstava o Bleiweisu : dr. Bleiweis in njegov čas / Majda Žontar in Beba Jenčič, Gorenjski glas 1996, št. 27 (5.IV.), str. 17
M. Žontar: Dr. Janez Bleiweis in njegov čas : razstava v Gorenjskem muzeju v Kranju, Argo : časopis slovenskih muzejev 1996, št. 1-2, str. 128-130
Dr. Janez Bleiweis in njegov čas (katalog), Gorenjski muzej, Kranj 1996
J. Dežman: Dr. Janez Bleiweis, odsotni oče, Delo 1996, št. 207 (7.IX.), str. 44
Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987
S. Bavdek: O konjereji in podkovstvu na Kranjskem sredi 19. stoletja, ob stoletnici smrti Kranjčanov dr. Simona Strupija in dr. Janeza Bleiweisa, Kranjski zbornik 1980, str. 182
Jos. Tominšek: Bleiweisov zbornik, Ljubljana 1909

Autore/autrice della voce: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Data del primo inserimento: 18. 10. 2011 | Ultima modifica: 12. 6. 2020
Lucijan Adam. BLEIWEIS, Janez. (1808-1881). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/bleiweis-janez/
Segnala un errore