Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

BELČIČ, Franc

BELČIČ Franc
Foto: osebni arhiv

Galleria fotografica

Nato:
3. January 1945, Kranj, Slovenija
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

V Kranju, kjer živi od rojstva, je obiskoval osnovno in srednjo tehniško tekstilno šolo. Diplomiral je iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 1972, magistriral je iz organizacijskih znanosti na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru leta 1983.

V Železarni Jesenice je začel delati že kot študent v letu 1968, opravljal je različna dela na kadrovskem področju. Med drugim je bil vodja kadrovskega projekta za novo hladno valjarno in vršilec dolžnosti vodje oddelka za kadre. V letu 1978 se je zaposlil na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na delovnem mestu vodje skupine za poklicno usmerjanje in štipendiranje. V tem obdobju je pripravil številne analize o poklicnih namerah osnovnošolcev ter srednješolcev ter o kadrovskih potrebah na Gorenjskem, kar je bilo v dobršni meri uporabljeno kot strokovna podlaga pri snovanju srednješolske mreže v gorenjski regiji. Aktivno je sodeloval pri pripravi štipendijskega sistema v Sloveniji. V letu 1991 je bil imenovan za direktorja Območne enote Kranj, ki pokriva gorenjsko regijo, in na tej funkciji delal do leta 1997, ko je bil imenovan za pomočnika generalnega direktorja. Odgovoren je bil za področje razvoja, organizacije in kadrov.
V mandatu od 1986 do 1990 je bil zunanji (neprofesionalni) član Izvršnega sveta Skupščine občine Kranj.
Honorarno je predaval na Srednji zdravstveni šoli Jesenice, Gimnaziji Jesenice, Železarskem izobraževalnem centru Jesenice in na Šoli za poslovodne kadre pri Gospodarski zbornici Slovenije. Dobro desetletje je predaval predmet Proces zaposlovanja kadrov na Fakulteti za organizacijske vede.

V časopisih in revijah je objavil preko sto poljudnih člankov, predvsem v tedniku Železar, v Gorenjskem glasu, Delu in reviji Stop.

Vir: zapis Franca Belčiča, Kranj, 2011, 2018

Izbrana strokovna dela:
Količina in struktura dela ter zaposlenost v javnem zavodu, Ljubljana 2006
Nadurno delo – oblika fleksibilnega zaposlovanja ali “kraja” delovnih mest, Kranj 2006.
Navodilo za pripravo kadrovskega načrta: kadrovski normativi in standardi, Ljubljana 2004
Proces zaposlovanja kadrov, skripta, Kranj 2002Tekstilindus Kranj, največji stečaj na Gorenjskem, 1995
Nekaj izsledkov o zanesljivosti planiranja kadrov, Zagreb, 1986
Demografska in kadrovska projekcija občine Kranj do leta 2000. I., II., III. del, Kranj 1983; 1985
Za koga je “rezerviran” študij tehnike in pedagogike, Ljubljana 1980
Osnutek odločitvene tabele pri izbiri kadrov, Ljubljana 1980
Stališča o premakljivem delovnem času, Ljubljana 1977
Pomembnost neposrednih vodij dela in njihovo funkcionalno izobraževanje, Kranj 1977
Nekaj rezultatov longitudinalnega spremljanja ocen delovne uspešnosti v Železarni Jesenice, Skopje 1975
Nekatere težnje in protislovja v stališčih do nagrajevanja, Kranj 1976
Sinopsis in scenariji za TV serijo Psihologija dela, pet dvajsetminutnih oddaj, Ljubljana 1978

Literarna dela za otroke in mladino:Iskrica v glavi – rešitev na dlani: 60 ugank, Celjska Mohorjeva družba, 2018
Premisli, ugani, pomaga naj oči, pomaga naj mami, 33 ugank, Ljubljana 2012
pesmi in uganke, objavljene v reviji Ciciban (2010 do 2013)
Ugankarica : velika knjiga ugank : (500 najlepših slovenskih ugank ), Kamnik 2003 (avtor devet ugank)
Brez preglavice za bistre glavice, (poezija), Ljubljana 1982
Lutkovna predstava: Naopaka priča (adaptacija radijske igre, Kazalište lutaka), Rijeka 1983/84
Radijske igre za otroke, uprizorjene na Radiu Ljubljana: Tristo zelenih abrakadaber (1979); Izgubljeni računalnik (1981), Narobe pravljica (1982)

Za opravljeno delo smo mu leta 1976 Slovenske železarne – Železarna Jesenice podelile priznanje za delo pri izgradnji hladne valjarne Bela ter priznanje za dolgoletno sodelovanje pri oblikovanju glasila Železar.
Priznanje za ustvarjalni prispevek na področju kadrovske dejavnosti mu je podelila Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije.
Občinska raziskovalna skupnost Kranj pa leta 1984 nagrado Janeza Puharja.

D. S. U. : Izredna raznolikost Gorenjskega, Delo, 30.1.1996
D. Manfreda: Pasti neslišnega odpuščanja, Dnevnik, 27.3.1996
V. Stanovnik: Možnosti le za tiste s kmetijami, Gorenjski glas, 8.6.1990, str. 15
M. Voljčak: Delovno mesto je pri nas nedotakljiva lastnina, Gorenjski glas, Odprte strani, 19.2.1988, str. 10

Autore/autrice della voce: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Data del primo inserimento: 9. 1. 2019 | Ultima modifica: 3. 3. 2020
Miran Lola Božič. BELČIČ, Franc. (1945-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/belcic-franc/
Segnala un errore