Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

BAVDAŽ (BAUDAŠ), Ivan (Joanes, Franc)

BAVDAŽ (BAUDAŠ) Ivan (Joanes, Franc)
Foto: Osebni arhiv Silve Milosavljevič

Foto galerija

Nato:
15. August 1906, Dornberk
Morto:
16. December 1992, Ljubljana
Professioni e attività:
Lessico:

Po končanem sedmem razredu gimnazije v Gorici je Ivan Bavdaž 1923. leta emigriral v Jugoslavijo ter 1924. leta končal kmetijsko šolo na Grmu pri Novem mestu in zadružni tečaj v Ljubljani (1924-1925). Po vrnitvi v Italijo in odsluženju vojaščine je končal višjo kmetijsko šolo v Coneglianu (1928) ter opravil strokovni izpit v Padovi z diplomo za potujočega učitelja (maestro provinciale).
Pospeševal je sadjarstvo in vinogradništvo ter prirejal tečaje v Velikih Žabljah, Štanjelu, Vipolžah, na Dobrovem in v Vrhpolju pri Vipavi, kjer je bil spomladi 1930. leta zadnji kmetijski tečaj v slovenskem jeziku. Urejal je zasebne nasade v Oslavju, na Dobrovem in v Vipolžah, služboval je v vrtnariji Erwin de Pasca v Portorožu, kjer je uredil nasad breskev. Leta 1933 se je ponovno preselil v Jugoslavijo. Služboval je kot pomočnik okrajnega referenta v Krškem ter vodil drevesnici in trtnici v Leskovcu in Kostanjevici.
Leta 1935 je odšel v Smederevo. Tu se je srečal z Justom Ušajem in po njegovem zgledu uredil večhektarske plantaže breskev, hrušk in jabolk. Služboval je na posestvu bratov Nešičev, v Vračanski zadrugi in na posestvu Jugovo.
Na povabilo republiške strokovne službe se je 1947. leta vrnil v Slovenijo. Vodil je razna gospodarska podjetja v Ljutomeru in Mariboru. Leta 1951 pa je prevzel vodstvo obnove sadjarstva pri okrajni zadružni zvezi v Mariboru, urejal je nasade v Pekrah, Limbušu na Pohorskem dvoru, v Selnici ob Dravi, Kamnici, Košakih, Šentilju in Selnicah pri Lenartu. Prizadeval se je za uvajanje novih sort in sodobne intenzivne vzgojne oblike na zasebnem in družbenem sektorju.

Objavljal je strokovne in poljudne članke v reviji Sadjar in vrtnar.

Pokopan je v Ljubljani.

Adamič, F. Delež primorskih slovencev v jugoslovanskem sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu. Primorska srečanja, 1969, let. 4, št. 20, str. 25-26.
Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1975, str. 47.
Adamič, F. Gvido Vesel in goriški sadjarji. V: V spomin Gvida Vesela in goriških sadjarjev, 1987, str. 8-9.
Ustni vir: Silva Milosavljevič, 2013, hči.
Ustni vir: Stanka Mozetič, 2013, iz Dornberka.

Autore/autrice della voce: Sandra Simoniti, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Data del primo inserimento: 13. 1. 2015 | Ultima modifica: 13. 1. 2015
Sandra Simoniti. BAVDAŽ (BAUDAŠ), Ivan (Joanes, Franc). (1906-1992). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 10. 2021) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/bavdaz-baudas-ivan-joanes-franc/
Segnala un errore