Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

ANDREJKA, Rudolf

ANDREJKA Rudolf
Rudolf Andrejka - Vir: Domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje

Galleria fotografica

Nato:
22. July 1880, Ljubljana
Morto:
19. October 1948, Ljubljana
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Dr. Rudolf Andrejka je bil rojen v Ljubljani, študiral je pravo na Dunaju in ga zaključil z doktoratom leta 1903. Znani dunajski predavatelji pravne stroke so mu dali osnovo, iz katere se je razvil v odličnega poznavalca upravnega prava. Že pred zaključkom študija (1902) se je zaposlil pri deželni vladi v Ljubljani in se kmalu uveljavil kot eden naših najbolj plodovitih pravnih pisateljev. Njegov interes je pogosto posegal tudi na področja zgodovine in planinstva, vseskozi pa je ohranjal tudi stik s slovensko literaturo in jezikom. Leta 1926 je postal predavatelj na ljubljanski pravni fakulteti in to delo kot redno ali honorarno s prekinitvami opravljal skoraj do smrti.

Po zlomu monarhije je zastopal slovensko narodno vlado na Dunaju, kmalu je bil imenovan za okrajnega glavarja v Celju (gerent od aprila do maja 1919), mesec dni kasneje pa za načelnika predsedstvene pisarne pri deželni vladi za Slovenijo. Postal je tudi namestnik velikega župana in inšpektor notranjega ministrstva v Beogradu. Diktatura ga je leta 1931 upokojila, leta 1936 so ga ponovno postavili za načelnika državne statistike v Beogradu, dokončno pa so ga upokojili na ukaz nemških oblasti junija 1941.

A. B. Dr. Rudolf Andrejka. Planinski vestnik, 1948, let. 48, št. 11–12, str. 363–364.
Andrejka Rudolf. V: Slovenski biografski leksikon: Prva knjiga: Abraham–Lužar. V Ljubljani: Zadružna gospodarska banka, 1925-1932, str. 12.
Celjske novice. Nova doba, 3. 4. 1919, let. 1, št. 31, str. 2.
Germadnik, J. Vodili so Celje: celjski župani, sekretarji in predsedniki v 20. stoletju. Celje: Osrednja knjižnica, 2005, str. 62–64.
Holz, E. Andrejka Rudolf. V: Novi Slovenski biografski leksikon: Prvi zvezek. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 196–198.
N. L.: Ob 60 letnici R. Andrejke. Slovenec, 23. 7. 1940, let. 68, št. 166a, str. 5–6.
Orožen, J. Zgodovina Celja in okolice: II. del: (1849–1941). Celje: Kulturna skupnost, 1974, str. 320.
Planina, F. Stoletnica Rudolfa Andrejke. Loški razgledi, 1980, let. 27, str. 215–222.
Sajovic, R. In memoriam: Rudolf Andrejka. Zbornik znanstvenih razprav, 1954, let. 24, str. 227–229.
Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo: 1918–1921: 1. del: Od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1998, str. 110.

Autore/autrice della voce: Janko Germadnik, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Data del primo inserimento: 12. 3. 2019 | Ultima modifica: 4. 1. 2024
Janko Germadnik. ANDREJKA, Rudolf. (1880-1948). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/andrejka-rudolf/
Segnala un errore