Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

ANDLOVIC, Justin

Justin Andlovic - Vir: Družinski arhiv

Galleria fotografica

Nato:
14. May 1926, Trst
Morto:
31. August 1995, Gradišče pri Vipavi
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Rojen je bil sicer v Trstu, vendar se je mati že kmalu po njegovem rojstvu vrnila na Gradišče pri Vipavi, kjer je potlej Justin Andlovic tudi vse življenje živel. V Vipavi je končal osnovno šolo in tri nižje kmetijske razrede. 2. februarja 1943 je bil prisilno mobiliziran v specialne bataljone in poslan na Sardinijo. Po razpadu Italije se je vrnil domov in odšel v partizane, v Gradnikovo brigado. Po njegovih zapisih je bil v Gradnikovi brigadi 15. maja 1944 tudi sprejet v partijo (ZK). V zadnji sovražni ofenzivi (4. aprila 1945) je bil na Vojskem ujet. 25. aprila istega leta mu je uspelo v Gorici pobegniti in se ponovno vključiti v partizanske enote, ki so osvobodile Gorico in Tržič. Šele aprila 1947 so ga s činom zastavnika in tremi vojaškimi odlikovanji odpustili iz vojaške službe. Vrnil se je domov, kjer pa je od hiše ostalo le pogorišče, mati in stara mati pa sta umrli v taborišču v Auschwitzu.

Leta 1948 se je zaposlil pri LIP Ajdovščina, leta 1952 pri Cestni železnici Ljubljana, nato v tiskarni Narodne banke v Ljubljani (1953). Leta 1954 se je vrnil domov in postal direktor Kmetijske zadruge Vipava, leta 1956 je bil izvoljen za predsednika Občinskega odbora v Vipavi in mu načeloval v burnih letih 1957−1958, ko so ukinili občino Vipava in jo leta 1959 združili v enotno občino Ajdovščina.

Justin Andlovic je ob delu opravil maturo na SEŠ v Kranju in se vpisal na Višjo ekonomsko šolo. Po končanem študiju se je zaposlil na občini Ajdovščina. V letih 1963−65 je bil direktor Zavoda za zaposlovanje Ajdovščina, 1966−1978 pa direktor Komunalnega podjetja Ajdovščina.

V vsem tem času je bil družbenopolitično dejaven tako v partijskih, sindikalnih, občinskih, krajevnih, okrajnih, republiških in zveznih sredinah, po upokojitvi (1978) pa tudi kot sanator v zasebni obrti in borčevski organizaciji.

V publikacijah, ki jih je izdal, je prikaz povojnega razvoja dejavnosti in aktivnosti v ajdovski občini (Naš povojni čas), ki je dragocen dokument časa. V knjižici Preproste misli za preproste ljudi pa so njegovi pogledi na NOB, povojno življenje, na prelomne čase, ki so nastopili v letih 1988−89, na ekonomsko ureditev, stranke, medije, vlogo posameznika v družbenih spremembah idr.

Njegovo zapuščino hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.

 

(Povzeto po življenjepisu, ki ga je pripravil Justin Andlovic. Hrani PANG.)

 

Naš povojni čas, 1988

Preproste misli za preproste ljudi, 1989

Naš povojni čas: štiri desetletja naše ožje domovine, 1991 (ponatis)

Preproste misli za preproste ljudi, 1992 (ponatis z likovno opremo Braneta Jazbarja)

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici: Andlovic Justin (PANG 896).

Autore/autrice della voce: Zdenka Žigon, Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Data del primo inserimento: 7. 1. 2021 | Ultima modifica: 21. 1. 2021
Zdenka Žigon. ANDLOVIC, Justin. (1926-1995). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 6. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/andlovic-justin/
Segnala un errore