Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ZUPANIČ, Katja

ZUPANIČ Katja
Foto: osebni arhiv K. Zupanič

Foto galéria

Született:
17. October 1974, Ptuj
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Lexikon:

Otroška leta je preživela na Ptuju, kjer je v letih 1981–1989 obiskovala Osnovno šolo Breg. V času osnovnošolskega izobraževanja je zaključila tudi nižjo glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj, smer harmonika.
Srednješolsko izobrazbo si je pridobila na ptujski gimnaziji (1989–1993), nato pa jo je želja po preučevanju preteklosti vodila na študij zgodovine in filozofije na Pedagoški fakulteti v Mariboru. V času študija je bila ena od pobudnikov ustanovitve študentske sekcije Zgodovinskega društva Franca Kovačiča v Mariboru. Študij je uspešno zaključila leta 2000 z diplomskim delom Četništvo na Štajerskem, ki ga je Študijski center za narodno spravo prepoznal kot prvo zgodovinsko delo, ki celovito obravnava nastanek, program in delovanje tega gibanja na Slovenskem. Delo je leta 2008 izšlo kot samostojna knjižna publikacija.

Svojo poklicno pot je pričela leta 2000 z zaposlitvijo na rektoratu Univerze v Mariboru, že leta 2001 pa jo je želja po raziskovanju in delu z arhivskim gradivom pripeljala v Zgodovinski arhiv na Ptuju. Leta 2002, po uspešno opravljenem strokovnem izpitu, je pričela z delom na Oddelku za področje uprave in pravosodja in si leta 2013 pridobila strokovni naziv arhivska svetovalka. Med letoma 2006 in 2011 je opravljala funkcijo namestnice direktorja Zgodovinskega arhiva na Ptuju, maja 2011 pa jo je Ministrstvo za kulturo RS imenovalo za direktorico ptujskega arhiva.
Leta 2012 je uspešno izpeljala projekt adaptacije in preselitve Zgodovinskega arhiva na Ptuju iz dotrajanih prostorov v ptujskem dominikanskem samostanu v adaptirane prostore bivše vojašnice na Vičavi 5. S preselitvijo je Zgodovinski arhiv na Ptuju postal vzorčen primer zagotavljanja materialnega varstva arhivskega gradiva v slovenskem prostoru.
Z organizacijo številnih prireditev, različnih strokovnih posvetovanj ter z dobrim sodelovanjem z domačimi in tujimi arhivi ter drugimi sorodnimi institucijami je prispevala k zavedanju o vlogi arhivov pri ohranjanju narodove zgodovine ter k prepoznavnosti in popularizaciji arhivske stroke tako v lokalnem kot širšem slovenskem prostoru. Od junija 2012 je tudi vodja strokovne skupine za standardizacijo zapisov v arhivskem računalniškem sistemu SIRAnet.

Od leta 2012 je podpredsednica Društva general Maister Ptuj, že od začetka svoje poklicne poti pa članica Arhivskega društva Slovenije, ki mu je v obdobju 2010–2012 tudi predsedovala. Njeno mandatno obdobje je zaznamovala popularizacija arhivske stroke, širjenje ideje o podiplomskem študiju arhivistike na Univerzi na Primorskem ter organizacija arhivskega zborovanja z mednarodno udeležbo leta 2011 na Ptuju.
Je članica uredniških odborov strokovnih arhivskih publikacij Viri in Arhivi in avtorica več strokovnih monografij, člankov in razstav. Težišče njenega raziskovanja so protirevolucija na Štajerskem v obdobju druge svetovne vojne, povojna lokalna zgodovina ter arhivska praksa.

V prostem času se navdušuje nad klasično glasbo in likovno umetnostjo.

Dela (izbor):
– Četništvo na Štajerskem (2008).
– Život izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u sabirnom centru u Ptuju između 1992. i
1996. godine. V: Arhivska praksa 14, oktober 2011, str. 467–476.
– Adaptacija zgradbe bivše vojašnice za potrebe Zgodovinskega arhiva na Ptuju –
primer dobre prakse. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in
elektronskega arhiviranja [Elektronski vir]: zbornik mednarodne konference,
Radenci,10.–12. april 2013.

– K. Zupanič: Prispevek za spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si, marec 2016 (hrani arhiv KIP).

A bejegyzés szerzője: Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Az első bevitel dátuma: 21. 3. 2016 | Utolsó módosítás: 21. 3. 2016
Melita Zmazek. ZUPANIČ, Katja. (1974-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/zupanic-katja/
Hiba bejelentése