Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ŽIVIC, Valentin Matija

ŽIVIC Valentin Matija
Foto: Arhiv knjižnice

Foto galéria

Született:
12. February 1828, Skopo
Elhunyt:
19. June 1917, Trst
Hivatások és tevékenységek:
Község:
Lexikon:

Inženir Valentin Matija Živic (1828-1917) je v svojem dolgem in zelo ustvarjalnem življenju doživljal in sooblikoval revolucionarne tehnične spremembe v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Kot izšolani politehnik se je ukvarjal z geodezijo, gradbeništvom, strojništvom ter kmetijsko tehniko, v visoki starosti pa še z letalstvom. Od prvega izuma leta 1868 je do leta 1906 patentno zaščitil 11 svojih zamisli.

Živic (Shivitz, Šivić) se je rodil v Skopem na Krasu kmetu Josipu in Ani r. Orel, umrl je v Trstu (grob ni ohranjen). Politehniko je štud. na Dunaju, 1848 se tu kot član akad. legije udeležil marčnih dogodkov, 1850 diplomiral. Do 1855 je bil tehn. risar pri raznih industrijah (Karl Specker, Dunaj; Bolzano; J. Körösi, Andritz pri Gradcu), nato se vrnil v Skopo, načrtoval in vodil manjša tehn. dela po Krasu (stavbe, ceste, vodnjake), ob tem se seznanil in sodeloval s tvrdko Righetti iz Trsta, zlasti s sinom inž. Giovannijem Righettijem. Z inž. izpitom 1859 pri stavbnem uradu v Trstu si je pridobil pravico do samost. dela v Primorju, zaradi šovinist. pritiska pa moral obdobno prevzemati vsakovrstna dela, tudi zemljemerska (npr. izmere parcel v Podgradu v Slov. Istri, trasiranje proge Trst–Ajdovščina, 1872; narise za vknjižbo zemljišč izvajal v sloven.). Bil je tudi uradni cenilec za odškodnine pri gradnji železnic (Reka–Zagreb, po Slavoniji) in za požarne škode (1881 gledališče v Splitu, otok Krf). 1873 je ustan. podjetje Schivitz & Comp. (družabnika ing. Morath in Frid. Schnabl), ki je trgovalo s tehn. predmeti, načrtovalo in gradilo tovarne, mline, vodovode ip. (gl. Leuchs Adressbuch, knj. 16, Nürnberg 1896–902, 21). Največji podvig je izvedba celotnega vodovoda na Cetinju 1890–1; prejel je odlikovanje črnogorskega Danilovega reda IV. 1898 je podjetje prepustil družabniku Schöffmannu.

Veliko se je ukvarjal s tehnol. vprašanji, arhiv patentnega urada na Dunaju (Oesterr. Patentamt) hrani enajst Ž-evih patentov: odprto ognjišče za koks (1868), vodna turbina (1870), kalorifer (1871), črpalka za vino (1878), stroj za drobljenje koksa (1888), razprševalec žvepla (1892), ustnik za trtno škropilnico (1892), ročna škropilnica proti peronospori (1892, komercialno najuspešnejša), izpopolnjeni ustnik za škropilnico (1895), plug za težko dostopne terene (1903), ventil za izenačevanje pritiskov (1903).

Pionirskega pomena je Ž-jevo ukvarjanje z letalstvom, četudi njegov model ni vzletel nikoli. Ko so kovači Bavčarji 1866–9 v Lokavcu pri Ajdovščini preskušali svoje, prvo pri nas znano letalo, je Ž. v neposredni bližini gradil žago, kar odpira domnevo, da se je ob njih navdušil za letalstvo. Sprva je gradil modele ptičjih oblik (»kalupe«), polagoma si izoblikoval svoj koncept: v balonih in letalih ni videl prihodnosti, marveč v »letalnikih«, ki bi s tehn. sredstvi (s kroženjem, ne z mahanjem s krili) kar najbolj posnemali ptičji let. Ko je Jiři Wellner, češki pionir aerodinamike, obj. svojo zamisel helikopterja z lopatičastimi rotorji na vodoravnih oseh (Zft d. oesterr. Ingenieur u. Architektenvereines … Dunaj 1893, št. 50), je Ž. videl v njej uresničenje lastne, dotlej manj izdelane zamisli. Wellnerjevo idejo je torej prevzel, spreminjal in razvijal skoraj do smrti. Javno podporo za razvoj svojih letalnikov je začel iskati spomladi 1909. 21. dec. je imel v Trg. izobraževalnem društvu v Trstu predavanje o letalstvu in svojih načrtih (gl. E 1909, št. 357). Prikazal je model, navdušil občinstvo in 17. jan. 1910 je bilo ustan. delničarsko društvo Konzorcij za izdel. in izkoriščanje od V. Ž-a izumljenega … aëropterja; preds. je prevzel Gustav Gregorin. Marca so že razpošiljali tiskana plačilna navodila (gl. arhiv odseka za zgod. Nar. in štud. knjižn. Trst), zbrali 600 kron, z njimi plačali model in poskuse v tovarni A. Metlikovic pri sv. Andreju v Trstu. Poskusi niso izpolnili pričakovanj in patentni urad na Dunaju ni odobril modela, zato je delničarsko društvo avg. 1911 razpadlo. Vendar je Ž. nadaljeval s poskusi do 1. svet. vojne, ki mu je ob pomanjkanju denarja in visoki starosti onemogočila nadaljevanje. O svojem letalskem konstruiranju je pisal v Edinosti (1911, št. 175, 208, 229; 1914, št. 166), Vjesniku Udruženja civ. tehnika kraljevina Hrv. i Slavonije (1914) ter v brošuri Navigazione aerea qual mezzo di trasporto (Trst 1911, samozal.).

Ž. se je zavzemal za nar. pravice Slov. v Trstu, sodeloval z Iv. Dolinarjem, I. Nabergojem (šolstvo) idr. 1884 bil izvoljen za odbornika 5. volil. okraja trž. okolice, se v mestnem svetu »z redko neustrašenostjo« potegoval za slov. šolstvo in nar. pravice, bil 1886 ponovno izvoljen, a so polit. spletke dosegle razveljavitev. Bil je med ustan. slov. čitalnice v Skopem (1866) in Rojanu, CMD, Del. podpornega društva v Trstu, časnika Edinost, član trž. Sokola, Kmetij. družbe za Trst in okolico, Trž. posojilnice in hranilnice (1891) in njen prvi ravnatelj.

Sandi SITAR, Valentin Matija Živic (1828-1917), v: Slovenska biografija (URL naslov): www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi903870/.
Sandi SITAR, Inženir Valentin Matija Živic : k portretu slovenskega podjetnika in izumitelja, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike = History reviews-science and technology 12(1993)95-129.
Valentin Matija Živic (1828-1917), v: Enciklopedija Slovenije, 15. knjiga, Mladinska knjiga, Ljubljana 2001.

A bejegyzés szerzője: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Az első bevitel dátuma: 13. 3. 2019 | Utolsó módosítás: 28. 8. 2020
Peter Štoka. ŽIVIC, Valentin Matija. (1828-1917). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 16. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/zivic-valentin-matija/
Hiba bejelentése