Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ŽITKO, Salvator

ŽITKO Salvator
Foto: Arhiv knjižnice

Foto galéria

Született:
24. December 1942, Metlika
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Lexikon:

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Črnomlju, z letom 1957 pa nadaljeval šolanje na Gimnaziji v Kopru. Po opravljeni maturi se je v študijskem letu 1961/62 vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer zgodovina-umetnostna zgodovina. Diplomiral je v junijskem roku leta 1966 in se kot štipendist Občine Koper najprej zaposlil v tedanjem Mestnem arhivu Koper, nato pa kot profesor zgodovine in estetske vzgoje na Gimnaziji Koper. Poučeval je do leta 1976/77, ko je prevzel mesto ravnatelja Pokrajinskega muzeja v Kopru in ustanovo vodil do leta 2004. V letih 1988-1992 je bil član Izvršnega odbora Društva muzealcev Slovenije, v letih 1996-2000 član Ekspertne skupine za muzeje in galerije pri Ministrstvu za kulturo, v letih 2002-2003 pa član Nacionalnega sveta za kulturo pri Vladi R Slovenije.
Že kot profesor zgodovine na Gimnaziji v Kopru je pričel z raziskavami lokalne zgodovine in prvimi objavami v revijalnem in strokovnem tisku (Obala, Primorska srečanja), s prehodom v muzejsko ustanovo je svoje strokovno-raziskovalno delo še razširil in v letih 1977 do 1984 sodeloval pri oblikovanju in izdajanju Zbornika za humanistične, družboslovne in naravoslovne raziskave »Slovensko morje in zaledje« pri Založbi Lipa Koper. Leta 1989 je bil izvoljen za predsednika Zgodovinskega društva za južno Primorsko in to funkcijo opravlja še danes. Od leta 1991 je tudi odgovorni urednik zbornika Annales ter član izdajateljskega sveta zbornika Acta Histriae in Knjižnice Annales. Od leta 1999 je tudi zunanji član Akademije dei Concordi v Rovigu /Italija/, leta 2005 pa je bil s sklepom Vlade R Slovenije imenovan tudi za člana slovenskega dela Slovensko-hrvaške zgodovinske komisije.
V študijskem letu 1996/97 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisal podiplomski študij ter začel pripravljati magistrsko nalogo na temo »Nacionalni in politični antagonizmi v Istri v času zasedanja istrskega deželnega zbora v Kopru v letih 1899-1910«, v študijskem letu 2004/5 pa je v okviru programa »Zgodovina Evrope in Sredozemlja« z isto temo prešel na neposredni doktorski študij na Fakulteti za humanistične študije Primorske univerze v Kopru. Junija 2006 ga je Senat UP FHŠ na predlog Komisije za izvolitve in na podlagi sklepa Senata univerze z dne 10. novembra 2004 izvolil v naziv asistenta za področje zgodovine. V tem svojstvu je do študijskega leta 2011/12 svoje pedagoško delo opravljal v okviru izbirnega predmeta »Zgodovina in etnologija Istre«.
V okviru Zgodovinskega društva za južno Primorsko prek UP Znanstveno-raziskovalnega središča Koper sodeluje pri organizaciji mednarodnih znanstvenih srečanj, kot avtor številnih razprav in strokovnih člankov s področja nacionalne, politične in kulturne zgodovine Istre 18. in 19. stoletja pa tudi sam aktivno nastopa na različnih strokovnih srečanjih in mednarodnih znanstvenih konferencah doma in v tujini.

Salvator Žitko

Ustni vir: Salvator Žitko, 2019

A bejegyzés szerzője: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Az első bevitel dátuma: 27. 11. 2019 | Utolsó módosítás: 9. 7. 2020
Peter Štoka. ŽITKO, Salvator. (1942-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 4. 10. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/zitko-salvator/
Hiba bejelentése