Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ŽELEZNIK, Jolanda

Jolanda Železnik - Vir: osebni arhiv.

Foto galéria

Született:
9. February 1965, Celje, Slovenija
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Osnovno šolo je obiskovala najprej v Libojah, nato pa v Grižah. Šolanje je nadaljevala na takratni pedagoški gimnaziji v Celju, danes Gimnazija Celje – Center, kasneje pa se je vpisala na Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru in nato še na Fakulteto za management Koper.

Njena prva zaposlitev je bila leta 1986 v organizaciji Hmezad Agrina Žalec. Leta 1992 se je zaposlila v takratni Občinski knjižnici Žalec. Leto kasneje je bil ustanovljen Zavod za kulturo Žalec, katerega sestavni del je bila tudi knjižnica. V knjižnici je bila najprej računovodkinja, nato je opravljala delo bibliotekarke, bila je vodja nabave in obdelave gradiva ter vse do konca leta 2006 pomočnica direktorice. Leta 2001 se je Zavod za kulturo Žalec reorganiziral v samostojni zavod, ki pa ni več vključeval knjižnice. Tako so leta 2002 občine Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) ustanovile samostojni zavod Medobčinska matična knjižnica Žalec. V tem času je tudi aktivno sodelovala pri prehajanju in vključevanju knjižnic v Spodnji Savinjski dolini v sistem COBISS. 31. decembra 2006 je prevzela funkcijo poslovne in programske direktorice knjižnice, ki se je leta 2008 preimenovala v Medobčinsko splošno knjižnico Žalec.

V času njenega mandata je knjižnica med drugim izpeljala več pomembnih projektov, in sicer je začela z vsakoletnim pravljičnim maratonom ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, začeli so z bralnim projektom za odrasle Savinjčani beremo ter kasneje tudi z bralnim projektom za predšolske otroke Mali Savinjčani beremo. Knjižnica se je aktivno vključila v portal Kamra in spletni biografski leksikon celjskozasavski.si. Osebno se je zavzela, da so uvedli avtomatizacijo poslovanja v krajevnih knjižnicah (enotah) Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Na njeno pobudo je Medobčinska splošna knjižnica Žalec kot prva knjižnica na Celjskem uvedla avtomatsko izposojo z RFID-tehnologijo. Vseskozi uspešno krepi sodelovanje z lokalno skupnostjo in kulturnimi organizacijami iz Slovenije in tujine. Prav tako se ves čas funkcije kot direktorica zavzema za boljše prostorske razmere knjižnic v Spodnji Savinjski dolini. Tako so v tem času, ko je direktorica, nove prostore dobile Krajevna knjižnica Ponikva, Občinska knjižnica Polzela, Občinska knjižnica Prebold, Občinska knjižnica Braslovče in Občinska knjižnica Žalec, ki je s širitvijo Doma II. slovenskega tabora Žalec pridobila nove upravne prostore in nov domoznanski oddelek.

Jolanda Železnik je v lokalnem okolju znana kot stalna sodelavka kulturnih društev, organizacij, ustanov in svetov. Več let je bila sodelavka na Radiu Tempo Polzela, kjer je vodila oddajo Od knjige do knjige, prav tako je na Radiu Celje pripravljala oddajo Minutke za slovensko knjigo. Opravila je tudi tečaj radijskega govora pri znani radijski voditeljici Ajdi Kalan.

Nekaj let je bila članica uredniškega odbora glasila Polzelan: poročevalec Občine Polzela, še vedno pa je njegova zunanja sodelavka. Je tudi članica uredniškega odbora revije za književnost in kulturo Vpogled.

Bila je članica upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic. Sodelovala je v raznih delovnih skupinah omenjenega Združenja, med drugimi v skupini za oblikovanje programa šole za direktorje. Je članica več strokovnih svetov knjižnic po Sloveniji. Vseskozi je članica Društva bibliotekarjev Celje.

V času njenega vodenja je Medobčinska splošna knjižnica Žalec prejela več odličij, in sicer leta 2016 Savinovo plaketo, leto kasneje priznanje župana Občine Polzela, leta 2018 pa grb Občine Žalec.
Leta 2019 je uspešno opravila Akademijo za poslovni protokol Ksenije Benedetti.

Vodila je ogromno intervjujev z znanimi Slovenci, prav tako je vodila prireditve na državnem nivoju z visokim državnim protokolom. Večkrat tudi slovesnost Dan ameriško-slovenskega prijateljstva in zavezništva v Andražu nad Polzelo, kjer so poleg predsednika republike prisotni visoki gostje iz Združenih držav Amerike.

Je tudi pooblaščenka za preprečevanje mobinga in NLP praktik. Na upravni enoti Žalec je pooblaščenka za sklepanje zakonskih zvez.

. Pozdrav iz Liboj, Celje, 2013
. Prvih 20 let Občine Polzela, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 6, št. 05 (25. maj 2018), str. 27
. 70 let neprekinjenega delovanja knjižnice na Polzeli, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, št. 11 (nov. 2016), str. 36
. Utrip domoznanskega oddelka že 10 let, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, št. 10 (okt. 2016), str. 10
. Ansambel Mira Klinca igra že 12 let, v: Savinjski zbornik (1998), str. 173–174
. 60-letnica Centra za rehabilitacijo invalidov Celje, Celje, 2016
. 90 let Kulturnega društva Svoboda Liboje, Celje, 2019
. 150 let : 1868–2018 : II. slovenski tabor Žalec : izbor jubilejnih, Žalec, 2018
. Mija Novak, prejemnica Prešernovega cekina : intervju / Jolanda Železnik, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela. – Letn. 8, št. 2 (28. feb. 2020), str. 11–13
. Intervju s Simono Stanter, načelnico Upravne enote Žalec, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 5, št. 07 (28. jul. 2017), str. 10–12
. Intervju z Viljemom Pižornom, prejemnikom grba Občine Polzela k, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 5, št. 10 (27. okt. 2017), str. 9–10
. Intervju z Mileno Kotnik, mag. farm., vodjo Lekarne Polzela, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 5, št. 08/09 (29. sep. 2017), str. 13–15
. Intervju z mag. Markom Repnikom, direktorjem JSKD RS, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 5, št. 1 (27. jan. 2017), str. 11–12
. Intervju z majorjem Antonom Kandutijem, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 5, št. 4 (28. apr. 2017), str. 14–15
. Intervju z Gašperjem Smislom, predsednikom Cecilije, kulturno glasbenega društva Polzela, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 5, št. 6 (30. jun. 2017), str. 12–13
. Intervju s Simonom Ograjenškom, prejemnikom grba Občine Polzela, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, št. 11 (nov. 2016), str. 12–13
. Intervju z Gertrudo Terčak, prejemnico grba Občine Polzela, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, št. 10 (okt. 2016), str. 12–13
. Intervju z mag. Gorazdom Kozmusom, ravnateljem Glasbene šole Risto Savin Žalec, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, št. 6 (jun. 2016), str. 15–17
. Intervju z dr. Alojzom Ihanom, občanom Občine Polzela, v: Polzelan : poročevalec Občine Polzela, Letn. 5, št. 5 (26. maj. 2017), str. 12–14

. Savinova plaketa za pomembne dosežke pri ponovni oživitvi kulture v Libojah ter ohranitvi kulturne in etnološke dediščine (Občina Žalec, 2014)

. Čopovo priznanje za dosedanje delo in pomemben prispevek k razvoju in ugledu knjižnic na območju Spodnje Savinjske doline (Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete, 2014)

. http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/cop2014_zeleznikJ.pdf (31. 3. 2020)

. https://www.zal.sik.si/o-knjiznici/knjiznica-nekoc/ (31. 3. 2020)

. Utrip Savinjske doline, leto XVI, št. 2 (februar 2014), str. 3

A bejegyzés szerzője: Karmen Kreže, Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Az első bevitel dátuma: 19. 9. 2020 | Utolsó módosítás: 5. 1. 2021
Karmen Kreže. ŽELEZNIK, Jolanda. (1965-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 6. 12. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/zeleznik-jolanda/
Hiba bejelentése