Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

TOŽBAR, Anton – vnuk

TOŽBAR Anton - vnuk
Foto: Ančka Kavs, Anton Tožbar in njegova hči Marija. Avtor neznan. Fotografija objavljena na spletni strani http://www2.pms-lj.si/juliana/vrtnarji.html.

Foto galéria

Született:
29. May 1905, Trenta (Pri cerkvi)
Elhunyt:
3. February 1993, Trenta
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Anton Tožbar, vnuk Antona Tožbarja – Medveda, se je v letu 1925 izučil za vrtnarja v Padovi, po tem pa je bil šofer, pomočnik in kasneje sodelavec botanika Bois de Chesna. Ko je ta leta 1926 na koščku zemlje, ki je bila last Špikove domačije v Trenti, zasnoval alpski botanični vrt Juliana, je postavil Antona Tožbarja vnuka za glavnega oskrbovalca vrta. Pomagala mu je sestrična Ančka Kavs iz Vrsnika. Skupaj z Bois de Chesnom je Anton Tožbar nabiral rastline po Julijskih Alpah, predalpskem hribovju in na kraških planotah ter jih potem zasadil v Juliani. 1948. leta se je zaposlil pri Kmetijski zadrugi v Trenti, a že isto leto se je premestil na Gozdarski inštitut Slovenije, ki je po vojni prevzel lastništvo botaničnega vrta. V letih 1959-1961 je bil vrt pod okriljem Goriške turistične zveze, leta 1962 pa je upravljanje vrta prevzel Prirodoslovni muzej Slovenije. Kljub menjavi lastništva je vsa ta leta zanj skrbel Anton Tožbar; od leta 1965 naprej mu je pomagala hči Marija, po Tožbarjevi upokojitvi leta 1967 pa se je Mariji pridružil njen mož Jože Završnik. Anton Tožbar se je kljub upokojitvi vračal v vrt vse do svoje smrti, vodil po njem obiskovalce in s svojimi izkušnjami bogatil znanje hčere Marije in zeta Jožeta Završnika.
Pri nabiranju rastlin je nemalokrat našel nova nahajališča redkih vrst rož; eno izmed znanih je na primer nahajališče kimastocvetnega grahovca (Astragalus pendulifloruis) na Pihavcu, ki velja za edino nahajališče te rože v Julijskih Alpah.

N. Praprotnik: Alpski botanični vrt Juliana v Trenti, Maribor (1980)
N. Praprotnik: Juliana, Maribor (1989), 12-14
Primorski slovenski biografski leksikon, snopič 16, Gorica (1990), 46
T. Wraber: Anton Tožbar – sedemdesetletnik, Planinski vestnik (1975), Ljubljana, 362-363
T. Wraber: Anton Tožbar, Primorske novice (1993), št. 14, 5

A bejegyzés szerzője: Renata Lapanja, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Az első bevitel dátuma: 12. 1. 2013 | Utolsó módosítás: 5. 3. 2021
Renata Lapanja. TOŽBAR, Anton – vnuk. (1905-1993). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 26. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/tozbar-anton-vnuk/
Hiba bejelentése