Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

TEROPŠIČ, Tomaž

Tomaž Teropšič - Foto: Danica Rožman, maj 2021

Foto galéria

Született:
22. December 1958, Brežice
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Osnovno šolo je obiskoval na Bizeljskem in v Brežicah, kjer je končal tudi gimnazijo. Leta 1983 je diplomiral iz zgodovine in etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si pridobil naziv profesor zgodovine in univerzitetni diplomirani etnolog. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1991 z nalogo o Kozjanskem odredu tudi magistriral, leta 2007 pa še doktoriral z disertacijo o vojaških operacijah in vojaški dejavnosti na Štajerskem v letih 1943–1945.

Po končanem študiju se je najprej za krajši čas zaposlil v Muzeju političnih zapornikov, internirancev in izgnancev v Brestanici. Leta 1985 pa se je kot kustos za povojno zgodovino zaposlil v Posavskem muzeju v Brežicah. Leta 1992 je postal strokovni vodja in pomočnik ravnatelja Posavskega muzeja, med letoma 1994 in 2014 pa je bil njegov direktor. Pod njegovim vodstvom je muzej s široko zastavljenim programom različnih dejavnosti znatno prispeval k dvigu kakovosti življenja v pokrajini in prerasel v kulturni center Posavja. Leta 1999 je, kot prvi muzej v Sloveniji, prejel visoko državno odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge in prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoju kulturnega življenja. Leta 2016 je pridobil najvišji strokovni naziv v muzejski stroki – muzejski svetnik. Istega leta mu je znanstveni svet Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani podelil naziv znanstvenega sodelavca za področje novejše zgodovine.

Zadnja leta je v Posavskem muzeju deloval kot kustos dokumentalist. Usmeril se je v raziskovanje novejše zgodovine, zlasti vojaške zgodovine. Izsledke svojega dela objavlja v številnih zbornikih, razpravah člankih in samostojnih publikacijah. Njegova bibliografija obsega okoli 180 bibliografskih enot. Upokojil se je decembra 2023.

Leta 1984 je v Jugoslovanski ljudski armadi uspešno končal  pehotno šolo za rezervne oficirje v Ljubljani in postal rezervni častnik v Teritorialni obrambi Posavja. Med osamosvojitveno vojno Slovenije leta 1991 je bil poveljnik zaščitnega voda 25. Območnega štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije v činu poročnika. Za udeležbo v vojni je prejel odlikovanje Obranili domovino 1991. Po vojni je bil med ustanovitelji organizacije vojnih veteranov v Brežicah. Je dejaven član številnih stanovskih združenj, uredniških in raznih drugih odborov, projektnih skupin, programskih in strateških svetov in več domoljubnih organizacij. Je promotor znanosti in domoljubja, pobudnik številnih projektov ter široko družbenopolitično in družbenokritično angažiran državljan. Med drugim je bil pobudnik za postavitev Obeliska zmage 1991, pomnika osamosvojitvene vojne, ki so ga v Brežicah postavili oktobra 2021.

Kozjanski odred, 1993
Štajerska v plamenih: taktika, orožje in oprema štirih vojsk na Štajerskem v drugi svetovni vojni, 2012
Zmagovito Posavje: spominski zbornik, 2011 (sourednik)
Posavje v letih 1989-1991: spominski zbornik, 2001 (sourednik)
V uniformi maskirnih barv: življenjepisi visokih častnikov Slovenske vojske iz Posavja : zbornik vojaških življenjepisov, 2013 (urednik)
Brežiški teritorialci v luči zgodovine: portreti: življenjepisi brežiških teritorialcev, slovenskih bojevnikov, 2024

Kozjanski partizanski odred. Stalna muzejska zbirka, 2014. Dom krajanov Sromlje.

Za svoje delo je med letoma 1979 in 2021 prejel več kot 40 različnih odlikovanj, plaket, priznanj, nagrad in znakov. V času njegovega vodenja Posavskega muzeja Brežice pa je ustanova prejela 44 različnih odlikovanj in priznanj. Teropšič je prejel odlikovanje Srebrni javorjev list z žarki Zveze tabornikov Jugoslavije, spominski znak Obranili domovino 1991 Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, zlato plaketo Zveze združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije, priznanje občine Brežice za dosežke na področju inovativne in raziskovalne dejavnosti, priznanje Posavskega muzeja Brežice, zlato plaketo Združenja slovenskih častnikov Brežice in red 1. stopnje Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

 

Luzar, M. Štajerski plameni odsevajo v prihodnosti: Dr. Tomaž Teropšič, zgodovinar in muzealec. Dolenjski list, 4. 7. 2013, let. 64, št. 27, str. 19.
Murn, L. Mag. Tomaž Teropšič: portret tega tedna. Dolenjski list, 7. 8. 1997, let. 48, št. 31, str. 24.
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od M do Ž. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str.: 1172.
Rezervni poročnik Tomaž Teropšič. V: V uniformi maskirnih barv: življenjepisi visokih častnikov Slovenske vojske iz Posavja, 2013, str. 235–246.
Teropšič, T. Brežiški teritorialci v luči zgodovine: portreti: življenjepisi brežiških teritorialcev, slovenskih bojevnikov: zbornik vojaških življenjepisov II. Zbornik vojaških življenjepisov II. Inštitut za novejšo zgodovino. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2024.
Žnidarič, M. Tomaž Teropšič – šestdesetletnik. Vojaška zgodovina, september 2019, let. 15, št. 1, str. 8–10.
Osebni podatki: Tomaž Teropšič, maj 2022

A bejegyzés szerzője: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Az első bevitel dátuma: 31. 5. 2022 | Utolsó módosítás: 20. 6. 2024
Mateja Kambič. TEROPŠIČ, Tomaž. (1958-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/teropsic-tomaz/
Hiba bejelentése