Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ŠTUMBERGER, Gorazd

ŠTUMBERGER Gorazd
Foto: Osebni arhiv

Foto galéria

Született:
2. April 1964, Ptuj
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Osnovno šolo je obiskoval v Destrniku, nato gimnazijo na Ptuju, kjer je leta 1983 maturiral. Šolanje je nadaljeval na tedanji Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru (UM TF), kjer je leta 1989 diplomiral. Na isti fakulteti je zaključil še magistrski študij (1992), doktoriral pa na novonastali Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI) z disertacijo Obravnava trifaznih sistemov s pomočjo vektorskih prostorov (1996). V obdobju od 1997 do 2001 se je podoktorsko izobraževal še na Katoliški univerzi Leuven v Belgiji in na Univerzi Wisconsina – Madison v ZDA.

Po diplomi se je zaposlil na UM TF, iz katere je leta 1995 nastala UM FERI. Sprva je bil mladi raziskovalec (1989–1992), nato eno leto raziskovalec (1993) in zatem asistent za predmetno področje močnostne elektronike. Leta 2002 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja, od leta 2008 pa je na UM FERI zaposlen kot redni profesor za področje elektrotehnike. V letih 2007–2009 je predaval tudi na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. Od leta 2005 je zaposlen še kot svetovalec na Tehnološkem centru za električne stroje (TECES).

Področje njegovega raziskovalnega in pedagoškega delovanja obsega elektrotehniko in elektroenergetiko; proizvodnjo, prenos, razdeljevanje in rabo električne energije; električna omrežja, pametna omrežja, mikro omrežja in sisteme za upravljanje z energijo; obnovljive vire energije; načrtovanje, modeliranje, optimizacijo in vodenje elektromehanskih pretvornikov, električnih strojev in pogonov ter elementov elektroenergetskega sistema.

Je avtor številnih znanstvenih člankov in prispevkov, objavljenih v domačih in tujih strokovnih revijah ter monografijah s področja elektrotehnike. Je soavtor visokošolskega učbenika Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov (2002) in (so)mentor pri diplomskih in magistrskih delih ter doktorskih disertacijah, od katerih jih je bilo več nagrajenih. Je član uredniških odborov revij Advances in Electrical Engineering, Elektrotehniški vestnik (od 2014) in IET Electric Power Applications ter recenzent mnogih strokovnih in znanstvenih revij (npr. IEE Transactions on Industrial Electronics, Journal of Information Science and Engineering …).

Je vodja oziroma sodelavec v raznih pretežno raziskovalnih projektih za elektrogospodarske družbe in druge institucije v Sloveniji (npr. Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS). Gostuje tudi na raziskovalnih ustanovah v tujini. Sodeluje pri vodenju, organizaciji in programskih odborih domačih in tujih strokovnih konferenc, na katerih redno predstavlja svoje znanstvene prispevke. Občasno predava tudi na tujih fakultetah (Fakulteta za elektrotehniko v Tuzli, Bosna) in šolah (International Summer School on Sustainable Energy in the Building Sector na Gradiščanskem, Avstrija).

Je član več domačih in tujih strokovnih združenj in organizacij: Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje (SATENA), Svet zavoda TECES, Znanstvenoraziskovalni svet za tehniške vede ARRS, Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST-TC 13), Slovensko združenje elektroenergetikov mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme (SLOKO CIGRE), The Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE) idr.

Za svoje delo na področju elektrotehnike je prejel:

  • študentsko Kidričevo priznanje za diplomsko delo (1990)
  • nagrado dr. Vratislava Bedjaniča za doktorsko disertacijo (1996)
  • priznanje UM FERI za nadpovprečne znanstvenoraziskovalne dosežke (2004)
  • nagrado IEEE Committee Prize Paper Award of the Power Systems Engineering Committee (2008)
  • priznanje UM FERI za raziskovalno delo (2014)
  • srebrni znak Univerze v Mariboru (2015)

Je večkratni prejemnik priznanj SLOKO CIGRE za najboljše članke v študijskem komiteju.

G. Štumberger: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, junij 2017 (hrani arhiv KIP).
Osebnosti: veliki slovenski leksikon: od M do Ž, Ljubljana, 2008, str. 1148.
Univerza v Mariboru: FERI: Inštitut za močnostno elektrotehniko: red. prof. dr. Štumberger Gorazd, pridobljeno 2. 6. 2017 s spletne strani http://ime.feri.um.si/institut/osebje/gorazd-%C5%A1tumberger (8. 5. 2020, vir ni več dostopen)

A bejegyzés szerzője: Patricija Krajnčič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Az első bevitel dátuma: 25. 7. 2017 | Utolsó módosítás: 11. 5. 2020
Patricija Krajnčič. ŠTUMBERGER, Gorazd. (1964-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/stumberger-gorazd/
Hiba bejelentése