Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

STRLE, Marko

STRLE Marko
Foto: Jaka Varmuz

Foto galéria

Született:
2. March 1975, Koper
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Marko Strle se je rodil 2. marca 1975. leta v Kopru.

Po zaključenem srednješolskem izobraževanju na koprski gimnaziji se je leta 1993 vpisal na dodiplomski študij defektologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in ga uspešno zaključil leta 1998.

Naslednje leto se je vpisal na podiplomski magistrski študij na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je zaključil z zagovorom magistrskega dela Metakognitivni pristop k ugotavljanju in obravnavanju selektivne pozornosti, ki ga je napisal pod mentorstvom izr. prof. dr. Simone Tancig, v januarju 2006.

V maju 1998. leta je prvo zaposlitev našel v Centru za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu (CUEVS), kjer je najprej opravljal delo vzgojitelja v domski vzgoji in nato delo mobilnega specialnega pedagoga. Od začetka šolskega leta 2003/2004 je v isti ustanovi opravljal delo učitelja defektologa in mobilnega specialnega pedagoga.

S šolskim letom 2007/2008 se je na novo zaposlil v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu, kjer je opravljal delo mobilnega specialnega pedagoga in je od marca 2008 izvoljen na mesto ravnatelja Centra.

Do tega obdobja se je dodatno izobraževal in izpopolnjeval ter pridobil licenčna potrdila za izvajaje programov Branje in pisanje za kritično mišljenje (RWCT); Vedenjsko-kognitivna metoda obravnave učencev z bralnimi težavami; Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov; Piano educativo Individualizzato – Progetto di vita (Centro Studi Erckson). Kot prvi in edini predstavnik iz Slovenije do sedaj je na mednarodnih delavnicah v Parizu pridobil licenco prve stopnje za izvajanje Feuersteinovega programa Instrumental Enrichment.

Med letoma 2003 in 2005 je v CUEVS koordiniral mednarodni projekt Evropske skupnosti, Socrates, Comenius 1 (Look at me! Here I am. The Natural and Cultural Heritage of My Hometown), v šolskem letu 2006/2007 je bil šolski koordinator drugega mednarodnega projekta Evropske skupnosti, Socrates, Comenius 1 (I Sapori del Sapere – The Flavours of Knowledge – Okusi spoznanja), ki se bo zaključil v letu 2008. Od 2009 do 2011 pa je v Centru za korekcijo sluha in govora koordiniral projekt 365 Happy days – WORKING TOGETHER TO IMPROVE BEHAVIOUR. Od 2013 do 2015 pa že drugi šolski Comenius projekt, skupaj s sodelavci, poimenovan A ToTaL Drama – TRADITIONS, TALES AND LEGENDS PRESENTED BY STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS.

Slednji projekt je bil izziv, s katerim se je srečal Marko Strle, in z neposrednim delom z otroki in učitelji začel projekt gledališkega udejstvovanja t. i. Talenti za katedrom. Gledališka skupina je uspešno izpeljala že tri otroške gledališke predstave, in sicer Zvezdica Zaspanka, Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna in Konferenca živali.

Kot član Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije / Društvo defektologov Slovenije se aktivno udeležuje letnih defektoloških izobraževalnih dni in je bil dva mandata član upravnega odbora LMDR sekcije pri istem društvu. V šolskem letu 2007/2008 je odstopil od omenjene funkcije, ker je bil predlagan za predsednika Komisije društva za mednarodno sodelovanje. Z letom 2014 pa je prevzel vodenje in postal predsednik Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. V istem letu je prejel tudi priznanje Društva/Sekcije surdo-logo.

Aktivno se udeležuje slovenskih in mednarodnih konferenc, novembra 2011 je organiziral 3. logopedski kongres Slovenije z mednarodno udeležbo in bil v letu 2013 organizator kongresa FEAPDA v Kopru.

Novembra 2007 je bil predlagan za institucionalnega koordinatorja projektne mreže CiCe 4 (Children’s Identity and Citizenship in Europe) za Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem.

Oktobra 2007 je bil že drugič izvoljen v naziv visokošolskega sodelavca – višjega predavatelja za področje Specialne pedagogike in je že od oktobra 2004 zaposlen na delovnem mestu visokošolskega sodelavca – asistenta za področje Specialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem za določen čas za delovni čas krajši od polnega.

V letu 2012 je vnovič postal član nadzornega odbora SOUS, prevzel vodenje aktiva vodilnih in vodstvenih delavcev treh državnih ustanov za področje gluhih, naglušnih oseb in oseb z govorno- jezikovnimi motnjami ter vodenje študijske skupine vodilnih in vodstvenih delavcev zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Leta 2014 je v okviru delovanja CKSG Portorož ustanovil založbo, kjer so v t. i. zbirki Zlata ribica izdali dve otroški slikanici, in sicer Lepa lopata (2014) in O kljunčku, ki je premagal strah in rešil prijatelje (2014).

Marca 2014 je bil izbran za marčevsko osebnost Primorske in ob koncu leta nominiran za osebnost Primorske 2014 zaradi tega, ker je povabil likovnike in kiparje, da so ustvarjali skupaj z otroki in mladostniki z Downovim sindromom. S skupnim ustvarjanjem jim je ponudil nove možnosti spoznavanja ustvarjalnih izrazov. 23 oseb z Downovim sindromom je naslikalo 23 platen in izdelalo več skulptur. Marko Strle svojo poklicno vlogo jemlje kot poslanstvo in posebno pozornost namenja premikanju mej na vseh področjih; tako osebnih, kjer še z drugimi pedagogi nastopa v gledaliških predstavah skupaj z učenci, kot tudi v umetnosti, saj učencem z vedno novimi izzivi omogoča samozavestnejše vključevanje v družbo.

– E-korespondenca z Markom Strletom

– http://www.rtvslo.si/radiokoper/osebnostPrimorske/11560

A bejegyzés szerzője: Marko Matičetov, Mestna knjižnica Piran
Az első bevitel dátuma: 27. 2. 2015 | Utolsó módosítás: 18. 1. 2023
Marko Matičetov. STRLE, Marko. (1975-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/strle-marko/
Hiba bejelentése