Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ŠTANGL, Branko

ŠTANGL Branko
Foto: fotoarhiv Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Foto galéria

Született:
16. December 1920, Dvor pri Šmihelu (Avstrija), Avstrija
Elhunyt:
2. May 2011, Kranj
Álnév:
Peter
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Mladost je preživel v Radovljici, kjer je bil njegov oče davčni uradnik. Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani v takratnih Škofovih zavodih in se po maturi leta 1939 vpisal na Medicinsko fakulteto. Zaradi druge svetovne vojne je študij prekinil in leta 1943 odšel v partizane. Bil je borec Prešernove brigade. Po partizanskem imenu Peter so ga poznali po vsej Gorenjski. Kot študent medicine je deloval v partizanski saniteti. Sodeloval je pri gradnji bolnišnice Franje in bolnišnice na Jelovici, katero je nekaj časa tudi vodil. Študij medicine je nadaljeval v Vojaški akademiji v Beogradu. Tudi tu je moral študij prekiniti, ker so ga poslali za 4 leta na »prevzgojo« na Goli otok. Vendar ga ta trda preizkušnja ni spremenila in je še vedno verjel v dobro in v človeka. Tako je diplomiral šele leta 1954 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1977 pa postal doktor znanosti z delom Prispevek k poznavanju geneze pljučne hipertenzije pri kroničnih bronhopnevmopatijah. Strokovno se je izobraževal na Nizozemskem, v Švici, Nemčiji in Veliki Britaniji.

Od leta 1954 do upokojitve leta 1990 je delal na Inštitutu za pljučne bolezni in tuberkulozo na Golniku. Leta 1956 je prišel iz Ljubljane poziv, naj v bolnišnici na Golniku ustanovijo transfuzijsko postajo in Štangl je prevzel njeno vodenje. Sodeloval je pri organiziranju terenskega krvodajalstva v Kranju in okolici. Na to je vplivalo operativno zdravljenje tuberkuloze v bolnišnici na Golniku, saj so pri operacijah potrebovali veliko krvi. Po letu 1960 je začelo število operacij usihati in transfuzijske postaje niso več potrebovali. Štangl je kasneje vodil republiško krvodajalsko komisijo v Ljubljani, v Kranju pa je postal predsednik Območnega združenja Rdečega križa Kranj. Leta 2004 mu je bilo za zasluge pri organiziranju krvodajalstva podeljeno posebno priznanje. Od leta 1957 je vodil laboratorij za preiskave pljučne funkcije, ki se je razvil v enega najsodobnejših te vrste v tem delu Evrope.

Od leta 1979 je na ljubljanski Medicinski fakulteti predaval kot izredni profesor, od leta 1986 pa kot redni profesor. Bil je vodja podiplomskega študija pljučne funkcije in sourednik strokovnega časopisa Pljučne bolesti. Objavil je več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov predvsem s področja respiracijske fiziologije in testov pljučne funkcije. Prvi je za pljučne bolnike uvedel trajno zdravljenje s kisikom na domu.

Bil je član različnih pnevmoloških združenj v domovini in po Evropi. Leta 2004 je bil imenovan za častnega člana Društva pnevmologov Slovenije. Bil je tudi sourednik časopisa Plućne bolesti.

Diagnostika silikoze in silikotuberkuloze, 1964 (soavtor)
Dinatrijev kromoglikat v zdravljenju astmatičnega sindroma,  1974 (soavtor)
Novi aspekti u liječenju bronhalne astme, 1981 (sourednik)

Ob 50-letnici Inštituta za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik leta 1971 ga je predsednik republike Jugoslavije Josip Broz Tito odlikoval z redom dela z zlatim vencem.

Z. Zupanič Slavec: Tuberkuloza – kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2009, str. 173, 285, 308,
Osebnosti od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 1138
J. Košnjek: Leta 2004 so nam ostali v spominu: Prof. dr. Branko Štangl, prvi organizator …, Gorenjska 2004-2005, str. 47
F. Kandare: Prof. dr. Branko Štangl, 80-letnik, Delo 2001, št. 1 (3. jan.), str. 14
F. Kandare: Povodom sedamdesetgodišnjice prof. dr. Branka Štangla, Plućne bolesti : jugoslovenski časopis za plućne bolesti i tuberkulozu, št. 3/4 (1990), str. 245
F. Kandare: Prof. dr. Branko Štangl – častni član Društva pljučnih bolnikov Slovenije – osemdesetletnik,Zdrav dih za navdih : glasilo Društva pljučnih bolnikov Slovenije, Letn. 10 (2000), str. 11
F. Kandare: Prof. dr. Branko Štangl – osemdesetletnik, Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva 2000, št. 12 (december), str. 833

A bejegyzés szerzője: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Az első bevitel dátuma: 6. 5. 2011 | Utolsó módosítás: 2. 9. 2020
Miran Lola Božič. ŠTANGL, Branko. (1920-2011). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/stangl-branko/
Hiba bejelentése