Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

SMODIŠ (roj. MAKUC), Marta

SMODIŠ Marta
SMODIŠ Marta - Foto: Foto Vidmar

Foto galéria

Született:
14. July 1961, Jesenice
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Oče Marte Smodiš, Vinko Makuc, je rojen v Šentviški Gori v Tolminu, mati Frančiška Makuc (roj. Žvan) je rojena na Koprivniku v Bohinju. Sestra Danica Mrvič (roj. Makuc) živi v Mojstrani, polsestra Marija Žvan živi na Hrušici. Mož Marte Smodiš, Miro Smodiš, je bil doma iz Mojstrane, stalno prebivališče pa imata na Hrušici, kjer sta si ustvarila družino. Imata dva sinova, Sebastijana in Anžeta. Sebastijan Smodiš z ženo Niko živi v Mojstrani, Anže Smodiš pa živi in dela v Celovcu.

Po osnovni šoli se je leta 1976 vpisala na Srednjo zdravstveno šolo na Jesenicah in jo zaključila leta 1980. Zaposlila se je v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer je bila zaposlena 33 let. V času zaposlitve se je vpisala na visokošolski študijski program zdravstvene nege na  Zdravstveni fakulteti (Univerza v Ljubljani) in ga zaključila leta 2007 (Preventiva diabetičnega stopala). Po tem se je vpisala na specialistični študij Fakultete za management (Univerza na Primorskem), smer kadrovski management. Zaključila ga je leta 2009. Študij je nadaljevala na magistrskem študijskem programu zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah (Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti), ki ga je zaključila leta 2016.

V letu 1980 se je zaposlila v Splošni bolnišnici na Jesenicah, na internem oddelku, kjer je delala kot srednja medicinska sestra, po zaključenem izobraževanju pa kot diplomirana medicinska sestra. Delovala je na različnih področjih v bolnišnici: endokrinološki oddelek, kardiološki laboratorij, diabetološka ambulanta. Tako v okviru hospitalne kot ambulantne obravnave je poučevala paciente s sladkorno boleznijo in diabetičnim stopalom. Skupaj z zdravniki je sodelovala pri pripravi in izvedbi predavanj za paciente s sladkorno boleznijo. Sodelovala je tudi z Društvom diabetikov Jesenice in pisala strokovne prispevke s tega področja. V kardiološkem laboratoriju je pripravljala paciente na ultrazvok srca, tudi transezofagelani ultrazvok, obremenilno testiranje holter EKG, holter RR, spirometrijo, cikloergometrijo, opravljala snemanje EKG-ja itd. Leta 2010 je postala glavna sestra ginekološko-porodniškega oddelka. Opravljala je tudi dežurstva na pediatričnem oddelku in pediatrični urgenci.

Leta 2013 se je zaposlila Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah. Na fakulteti je  habilitirana kot višja predavateljica in vključena v izvedbo različnih predmetov. Bila je koordinatorica kliničnega usposabljanja za prvo stopnjo študijskega programa zdravstvena nega in je koordinatorica v različnih učnih bazah v kliničnem okolju, kamor študenti odhajajo na klinično usposabljanje. Prav tako je tudi predstojnica Katedre za zdravstveno nego. Vključena  je v različne komisije na fakulteti: komisija za študijske in študentske zadeve, komisija za kakovost in evalvacije, komisija za diplomska in podiplomska zaključna dela, komisija za disciplinske zadeve, komisija za tutorstvo in akademski zbor. Delo vključuje tudi aktivnosti v domačih in mednarodnih projektih. Vključena je tudi v mentoriranje in recenziranje diplomskih del ter izvedbo različnih dogodkov Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo kot (Šola za klinične mentorje, Šola za klinične mentorje začetnike, Zimska šola tutorstva idr.). Objavlja tudi različne strokovne prispevke v Obzorniku zdravstvene nege ter na znanstvenih konferencah. Bila je tudi na izmenjavi učiteljev v College of Human and Health Sciences, Swansea University, Velika Britanija, Tartu Health Care College, Estonija ter v okviru mednarodnega projekta Istew v University of Alicante, Spain.

V okviru Zbornice – Zveze (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije) deluje v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Gorenjske in sicer v izvršnem odboru društva, komisiji za dodeljevanje sredstev ter komisiji za priznanja za nagrado Srebrni znak društva. Fakulteta in DMSBZT Gorenjske organizira klinično popoldne, kjer študenti predstavijo diplomska dela glede na aktualno temo. Na Zbornici Zvezi je tudi članica častnega razsodišča druge stopnje.

Srebrni znak DMSBZT Gorenjske (2023)
Zlati znak Zbornice Zveze (2019)

Smodiš, Marta. RE: Občinska knjižnica Jesenice. (elektronska pošta). Sporočilo za: Občinsko knjižnico Jesenice. 10. 10. 2023 (citirano 20. 10. 2023). Osebno sporočilo.

A bejegyzés szerzője: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Az első bevitel dátuma: 8. 11. 2023 | Utolsó módosítás: 8. 11. 2023
Nina Jamar. SMODIŠ (roj. MAKUC), Marta. (1961-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/smodis-roj-makuc-marta/
Hiba bejelentése