Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ŠIMENC, Stanko

ŠIMENC Stanko
Foto: fotoarhiv Gorenjskega muzeja

Foto galéria

Született:
11. May 1934, Maribor
Elhunyt:
14. July 2008, Jesenice
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Ob njegovem rojstvu je družina živela v Mariboru, leta 1937 pa se je preselila v Kamnik. Tu je obiskoval osnovno šolo (1940–1945) in tudi gimnazijo, kjer je maturiral leta 1953. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral slavistiko in leta 1959 diplomiral iz slovenskega in srbohrvaškega jezika. Tam je leta 1979 še magistriral iz novejše slovenske književnosti z nalogo Prenos slovenskih klasičnih literarnih del v film.

Dvaindvajset let je služboval na Srednji tekstilni in obutveni šoli v Kranju (1960–1982). Najprej je bil profesor slovenščine, nato pomočnik ravnatelja in nazadnje ravnatelj te srednje šole. V letih 1982–1987 je bil pedagoški svetovalec za slovenski jezik in književnost na Zavodu SRS  za šolstvo. Nato je bil imenovan za direktorja Časopisno-založniške organizacije Prosvetni delavec in glavnega urednika pedagoškega strokovnoinformativnega časnika Šolski razgledi. Tu se je s 1. 9. 2000 upokojil.

Ob delu je bil aktiven tudi v revijalni publicistiki. Objavil je kritične zapise in razprave o slovenski, hrvaški srbski in makedonski književnosti. Več prispevkov, zlasti v reviji Ekran, je posvetil filmski kulturi. Njegova bibliografija člankov in razprav vsebuje več kot 200 naslovov.  Sodeloval je pri pripravi več učbenikov. Je soavtor osnovnošolskih beril od 5. do 8. razreda, srednješolskih beril od 1. do 4. letnika in učbenika za višje razrede OŠ Slovensko slovstvo skozi stoletja (1992 in ponatisi ter dopolnjena izdaja). Z berili se je ukvarjal tudi zadnja leta življenja, saj je bil soavtor učbenikov za devetletno osnovno šolo. Med letoma 1981–1983 je bil predsednik Slavističnega društva Kranj. V tem času je bil soorganizator republiškega tekmovanja v materinščini za Cankarjevo priznanje. Leta 1985 je prevzel lektoriranje Kranjskega zbornika. V štirih njegovih izdajah od 1990 do 2005 je napisal po en članek.  Kot odličen poznavalec slovenskega filma je izdal nekaj samostojnih publikacij in priročnikov za filmsko vzgojo na osnovnošolskem in srednješolskem nivoju izobraževanja (skripta Film in šola). Posvetil se je tudi funkcionalnem opismenjevanju mladine in odraslih. Napisal je vrsto priročnikov o spretnosti sporazumevanja in sporočanja in na tem področju oral ledino. Je tudi soavtor beril za vse stopnje šol, predvsem poglavij o južnoslovanski, pa tudi slovenski književnosti ter o radijski in televizijski igri.

Dobrih deset let je bil član izpitne komisije za profesorje (slovenski jezik) pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Z referati je sodeloval na strokovnih zborovanjih in srečanjih (Slavistično društvo, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Teden slovenskega filma v Celju). Kot predavatelj na seminarjih za filmsko vzgojo je bil v Kranju član uredniških odborov revij Sodobnost, Prostor in čas, Ekran in Snovanja – priloga Gorenjskega glasa. Bil je tudi član literarnih in filmskih žirij.

Na gorenjski zemlji. Ob stoletnici slovenskega filma 1905-2005, 2005 (soavtor)
Med politiko in stroko, 2004
Panorama slovenskega filma, 1996
Vrednotenje filma, 1994
Povojna literarna podoba Kranja, 1990
Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo, 1987-1996 (pet izdaj)
Karol Grossmann 1985, 1995
Slovensko slovstvo v filmu, 1983
Slovensko klasično slovstvo v filmu, 1979
Kranj in slovenska beseda, 1970
Pot v filmski svet, 1968
Dopisovanje 1967-1977 (štiri izdaje)

Leta 1967 je prejel Prešernovo nagrado za publicistično dejavnost, katero mu je podelila Skupščina občine Kranj za območje Gorenjske. Leta 2001 je prejel nagrado Republike Slovenije na področju učbenikov in učnih pripomočkov na področju srednjega šolstva.

D. Bajt, Slovenski kdo je kdo, Ljubljana 1999, str.521
Osebnosti od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 1115
Mag. Stanko Šimenc : 1934-2008, Šolski razgledi 2008, št. 13 (6. sep.), str. 14
J. Košnjek: Leta 2004 so nam ostali v spominu: mag. Stanko Šimenc slavist, letos sedemdesetletnik, Gorenjska 2004-2005, str. 46
G. Kocijan: Mag. Stanko Šimenc, sedemdesetletnik, Gorenjski glas 2004, št. 38 (14. maj), str. 20
G. Kocijan: Ob sedemdesetletnici mag. Stanka Šimenca, Jezik in slovstvo, št. 5 (2004), str. 89-91
T. Hojan: Stanko Šimenc: Med politiko in stroko, Šolska kronika 2004, št. 2, str. 389-390

A bejegyzés szerzője: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Az első bevitel dátuma: 19. 5. 2011 | Utolsó módosítás: 2. 9. 2020
Miran Lola Božič. ŠIMENC, Stanko. (1934-2008). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 7. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/simenc-stanko/
Hiba bejelentése