Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

SILIČ, Vladimir

Vladimir Silič
foto: arhiv knjižnice

Foto galéria

Született:
11. December 1939, Selo pri Bledu
Elhunyt:
30. March 2023, Bled
Álnév:
Mirko
A tevékenység helyei:
Kapcsolatban lévő személyek
Község:
Lexikon:

Otroštvo je preživel v delavski družini v rodni vasi. Oče je bil po poklicu zidar, mati šivilja. V družini sta bila še mlajša brat in sestra. Kot otrok je pasel krave in pomagal pri različnih kmečkih opravilih. Že takrat so se mu nehote v spomin zapisovale vaške šege, običaji, zgodbe in različna doživetja vaškega okolja. Osnovno šolo je obiskoval v Ribnem in na Bledu. Šolanje je nadaljeval na poklicni šoli v Radovljici in si v treh letih pridobil poklic strojnega ključavničarja. V tem obdobju je opravljal vajeništvo v Tovarni verig Lesce, kjer se je nato tudi zaposlil in se izučil še za orodjarja.

Po nekaj letih dela in odsluženem vojaškem roku se je vpisal v srednjo tehniško šolo. Šolal se je dopisno ob delu in pridobil poklic strojnega tehnika. Približno na polovici šolanja so ga v tovarni premestili na mesto terminarja. Kmalu je ugotovil, da podatki, ki jih je dobival, niso bili točni, zato je od nadrejenih zahteval, da zadevo uredijo. Ker je niso, je bil svojo željo premeščen v kalilnico. Po končani tehnični šoli so mu ponudili mesto v komerciali za prodajalca ali v obratu za delovodjo. Izbral je slednje in hkrati prevzel še politične zadolžitve, saj je vstopil v Zvezo komunistov (ZK). Šolanje je nadaljeval na višji šoli za organizacijo v Kranju, smer računalništvo. Še pred zaključkom je bil premeščen v kadrovski oddelek na delovno mesto samostojnega analitika za osebne dohodke. Delo mu je ustrezalo, a sprožalo številne konflikte, zato je sprejel povabilo novo nastajajočega Centra za obrambno usposabljanje v Poljčah, kjer je prevzel mesto pomočnika načelnika. Po dveh letih je kandidiral za predsednika Občinskega sveta Zveze sindikatov in bil izvoljen. Po zaključenem mandatu se je prijavil na razpis za direktorja tovarne strojev in naprav LIP FILBO v Bohinjski Bistrici in bil izbran. Funkcijo je v turbulentnih časih opravljal 11 let in se nato upokojil ter tako zaključil poklicno pot od pastirčka in vajenca do direktorja.

Leta 1990 je prevzel funkcijo predsednika Območne organizacije Stranke demokratične prenove (SDP), naslednice ZK, ki se je kasneje preimenovala v Socialne demokrate (SD). Tri mandate je kot svetnik blejske občine deloval v lokalni politiki. Iz nje se je dokončno umaknil po globokem razočaranju nad takratnim predsednikom SD Borutom Pahorjem.

Bil je tudi podpredsednik Turističnega društva Bled in predsednik sekcije Ljubitelji Dobre gore, ki je urejala pohodne poti na Bledu in v njegovi bližnji okolici. Po upokojitvi se je še intenzivneje posvetil zbiranju in zapisovanju naše kulturne dediščine. Njegov arhiv obsega tisoče fotografij starih vrat, hiš, cerkva, kozolcev ipd. Zbral je ledinska in hišna imena občine Bled in v vodniku leta 2015 predstavil njene pohodne poti. Z navigacijsko napravo je prehodil 180 kilometrov in pri tem začrtal 21 različnih pohodnih poti v razdalji 135 kilometrov. Poleg tega zbira pregovore, izštevanke in manj znane besede. Zapisuje tudi kroniko blejske občine. Prav posebno mesto v njegovem srcu ima njegova rojstna vas z vaščani, ki ji je posvetil dve knjigi. Po spominih iz otroških dni je zapisal vaške zgodbe, ki so vzporedno pisane v knjižnem in narečnem jeziku. Za slovenski prostor in našo kulturno dediščino je pomembno delo o rezljanih vratih na Slovenskem, ki jih je s soprogo zbiral in fotografiral celo desetletje. Objavil je tudi več prispevkov v Razgledih Muzejskega društva Bled.

Rezljana vrata na Slovenskem, 2011
Čez osamelce in ledine blejske kotline, 2011
Atlas ledinskih imen občine Bled, 2014
Selo in Selani, 2017 (2 zv.)
Vaške zgodbe in običaji, 2018
Bil sem tam, 2019

Priznanje ob 130-letnici Turističnega društva Bled za prispevek k razvoju turistične dejavnosti na Bledu (2009)
Priznanje Turistične zveze Gorenjske za uspešno delo in prispevek k razvoju turizma na Gorenjskem (2009)
Srebrna plaketa Občine Bled (2012)
Priznanje Naša Slovenija v kategoriji Zasluge posameznikov ali organizacij (2018)

Silič, V. Bil sem tam, 2019
Silič, V. Predstavitev domo avtorja. (tipkopis), 2021
Ustni vir: Vladimir Silič, 2021
Vernig, S. Vladimir Silič. V: Atlas ledinskih imen občine Bled, 2014 (predgovor)

A bejegyzés szerzője: Damjan Mulej, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Az első bevitel dátuma: 5. 5. 2021 | Utolsó módosítás: 3. 4. 2023
Damjan Mulej. SILIČ, Vladimir. (1939-2023). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/silic-vladimir/
Hiba bejelentése