Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ROSAMANI, Enrico

Született:
17. December 1875, Koper
Elhunyt:
6. August 1965, Trst
Hivatások és tevékenységek:
Lexikon:

Obiskoval je Gimnazijo Carla Combija v Kopru. V Gradcu je študiral in diplomiral iz nemškega jezika in literature. Poučeval je v Zadru in nato od leta 1901 v Trstu na višji realki »Scuola Reale Superiore dell’Acquedotto«, današnjem Višjem tehniškem inštitutu »Leonardo da Vinci«. Med prvo svetovno vojno se je kot begunec zaradi svoje italijanske privrženosti preselil v Firence. Od leta 1919 do upokojitve oz. do leta 1935 je ponovno poučeval v Trstu.

Njegovo delovanje in raziskovalno delo sta zaznamovali dve poglavitni interesni področji, ki sta se med seboj tesno prepletali. Prvo je zajemalo poučevalne didaktične tehnike, drugo pa zbiranje narečnega besedišča Julijske krajine, ki je vključevalo tudi Istro. V mladostnih letih je zbiranju tega materiala botrovalo prav poučevanje italijanskega jezika, ker je po avtorjevem prepričanju, za dobro poučevanje jezika, potrebno enako dobro poznavanje narečja, predvsem pa njegove razlike s standardnim jezikom.

Tako so nastali različni slovarji in esejska dela na jezikovnem in primerjalnem področju z drugimi italijanskimi narečji, ki so poudarjali pomen narečja s konkretnimi primeri in poudarili bogatost njegove zbirke. Poglavitni deli, ki predstavljata njegovo življenjsko delo in učenost, sta »Vocabolario dei dialetti parlati nella Regione Giulia« iz leta 1958 in »Vocabolario marinaresco giuliano-dalmata«, v katerem se je avtor soočal z bolj specifično terminologijo, ki je povezana s svetom ribičev in morja ter vključuje dalmatinsko obalo; izdano je bilo po avtorjevi smrti leta 1975.

Rosamaniju lahko pripisujemo veliko zaslugo za zbiranje in ohranjanje besedišča italijanskih narečij celotne Istre, ki je ne nazadnje tudi izjemnega pomena pri razumevanju ljudskega kulturnega izročila Istre.

 

 

Proverbi e detti popolari dell’Istria: raccolti a cura della Lega Nazionale di Trieste, 1954
Vocabolario giuliano dei dialetti parlati nella regione giuliano-dalmata quale essa era stata costituita di comune accordo tra i due stati interessati nel Convegno di Rapallo del 12-XII-1920, 1958
Vocabolario marinaresco giuliano-dalmata, 1975
Vocabolario giuliano: Dei dialetti parlati nella Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia, a Grado e nel Monfalconese, 1999

 

 

 

Cherini, A. Capodistria: quattordici secoli di vita romana, veneta, italiana. Trieste: Fameia Capodistriana, 1996.
Semi, F. Istria e Dalmazia: uomini e tempi. 1, Istria e Fiume: le figure più rappresentative della civiltà istriana e fiumana nei deversi momenti della storia: con ampia bibliografia generale [e] particolare. Udine: Del Bianco, 1991.

A bejegyzés szerzője: Aleksandro Burra, Knjižnica Koper
Az első bevitel dátuma: 10. 2. 2022 | Utolsó módosítás: 10. 2. 2022
Aleksandro Burra. ROSAMANI, Enrico. (1875-1965). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/rosamani-enrico/
Hiba bejelentése