Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

RAVNIČ, Helena

RAVNIČ, Helena
RAVNIČ, Helena

Foto galéria

Született:
3. September 1914, Bogojina
Elhunyt:
9. January 2015, Murska Sobota
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Helena Ravnič se je rodila kot tretja v družini s šestimi otroki. Osnovno šolo je obiskovala v Bogojini, nižjo gimnazijo v Murski Soboti, učiteljišče v Mariboru. Leta 1933 se je vpisala v triletno Šolo sester pomočnic v Zagrebu in jo končala leta 1936. Njeno prvo delovno mesto je bilo v ambulanti tovarne Bata v Borovem, nato v Splitu. Leta 1946 se je vrnila v Prekmurje. Kot izšolana medicinska sestra je opravljala pionirsko delo na različnih področjih zdravstva, zlasti pri zdravljenju trahoma in tuberkoloze ter pri zdravljenju oz. zaščiti nosečnic, dojenčkov in otrok. Za tri leta se je preselila na Ptuj, kjer je delala v bolnišnici in zdravstvenem domu, nakar je spet začela opravljati svoj poklic v Murski Soboti.
Leta 1960 so tudi po njeni zaslugi ustanovili Šolo za zdravstvene delavce II. stopnje (danes Srednja zdravstvena šola) s sedežem v Murski Soboti. Med letoma 1960 in 1964 je bila njena prva ravnateljica. 10 let je poučevala tudi strokovni predmet higiena in napisala učbenik Higiena za srednje medicinske šole.
Že od mladih let je pisala tudi pesmi, ki jih je sprva objavljala v časopisih. V letih po upokojitvi se je spet vrnila k pesnjenju ter v samozaložbi izdala tri pesniške zbirke: Otava, Vnuka in Jesen. Pesmi so čustvene, osebnoizpovedne in kljub marsikateremu trpkemu, resigniranemu verzu izražajo močno voljo do življenja.

Učbeniki:
Gradivo za pouk predmeta higiena : za I. razred šole za zdravstvene delavce. Murska Sobota: Šola za zdravstvene delavce, 1969.
Gradivo za pouk predmeta higiena : za I. razred šole za zdravstvene delavce (2., dopolnjena izd.). Murska Sobota: Šola za zdravstvene delavce, 1969.
Higiena : za srednje šole za medicinske sestre. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1971 (1974, 1978, 1981).

Strokovni članek:
Prve medicinske sestre v Prekmurju. V: Kavaš, E. et. al. (ur.). 40 let Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja. Murska Sobota: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2000, str. 81-92.

Pesniške zbirke:
Otava. Murska Sobota: samozaložba, 1988
Vnuka. Murska Sobota: samozaložba, 1990.
Jesen. Murska Sobota: samozaložba, 1992.

Za svoje strokovno in družbeno politično delo je dobila več visokih odlikovanj, med drugim Zlati znak Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Tibaut, D. Pri 92 letih še aktivna: razgibana življenjska pot Helene Ravnič. Vestnik, 2006 (21. september), let. 58, št. 38, str. 14.
Kavaš, E. Zgodovina Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja skozi čas. V: Kavaš, E. et. al. (ur.). Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in spomine: zbornik 2010. Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2010, str. 41-53.
Klašnja, M. Življenje in delo Helene Ravnič – pionirke zdravstvene nege v Prekmurju: diplomsko delo. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2012.
Lebar, Z. in Mörec, D. Helena Ravnič (1914 – 2015). Vestnik, 2015 (29. januar), let. 67, str. 36.

A bejegyzés szerzője: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Az első bevitel dátuma: 21. 3. 2018 | Utolsó módosítás: 5. 5. 2020
Jožef Papp. RAVNIČ, Helena. (1914-2015). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/ravnic-helena/
Hiba bejelentése