Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

PFAJFAR, Franc

PFAJFAR Franc
PFAJFAR Franc - Foto: arhiv Franca Pfajfarja

Foto galéria

Született:
10. July 1938, Ljubljana
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Franc Pfajfar je rojen na Zgornji Dobravi pri Kropi. Po končani nižji gimnaziji v Kranju (1949-1953) se je vpisal na geodetski odsek Srednje gradbene šole v Ljubljani (1953-1958). Nekaj let po končani srednji šoli se je preselil na Jesenice. Ob delu je končal tudi Višjo gradbeno šolo v Mariboru (leta 1978) in tako postal diplomirani gradbeni inženir. Leta 1979 se je z družino preselil na Breg, takrat je naselje spadalo v Krajevno skupnost Žirovnica v Občini Jesenice.

Svojo službeno pot je začel pri Slovenskih železnicah (1958-1960) v Sekciji za vzdrževanje prog Jesenice. Nadaljeval jo je na Dominvestu Jesenice (1960-1996), kjer je bil gradbeni nadzornik komunalnih gradenj in vodja oddelka za upravljanje stanovanjskega fonda v občini Jesenice. Večinoma je torej deloval na področju stanovanjsko komunalnega gospodarstva.

Aktiven je bil tudi na področju lokalne politike. Bil je član upravnega odbora Samoupravne komunalne skupnosti Jesenice, član Samoupravne stanovanjske skupnosti Jesenice, dolgoletni član občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice in njen poveljnik ter član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice. Član Občinskega sveta Občine Jesenice je bil od leta 1994 do leta 1998. Opravljal je funkcijo predsednika Odbora za stanovanjsko in komunalno infrastrukturo. V Krajevni skupnosti je bil član gradbenega odbora za izvedbo telefonskega omrežja v krajevni skupnosti. Bil je član skupine za pripravo elaborata za ustanovitev Občine Žirovnica. Po ustanovitvi občine Žirovnica je bil od leta 1998 do leta 1999 član Občinskega sveta Občine Žirovnica in njen podžupan. Bil je član Odbora za komunalno infrastrukturo. Po smrti prvega župana je bil leta 1999 na nadomestnih volitvah  izvoljen za župana (1999-2002). Ravno tako je opravljal funkcijo župana v naslednjem mandatu (2002-2006).

Funkcijo župana je Franc Pfajfar opravljal neprofesionalno, čeprav so bile naloge v novoustanovljeni občini obsežne. V prvih letih delovanja je občina ustvarila temelj za večino ključnih razvojnih projektov. Pripravila je vse zakonske dokumente za delovanje občine, razvojne programe občine za naslednje obdobje ter sprejela občinske prostorske načrte. Izdelala je idejne zasnove za izgradnjo kanalizacije za celotno občino, za ureditev ceste in pločnika od Most do Rodin in še vrsto drugih pomembnih dokumentov za posamezna področja. V času dveh mandatov Franca Pfajfarja je bilo zaključenih kar nekaj projektov, med njimi: prenovljen trakt v Osnovni šoli in zgrajen nov vrtec ob njej, odkupljeno zemljišče in čebelnjak Antona Janše, obnovljen podporni zid v Mostah, prizidan nov del in prenovljen star del Zdravstvene postaje na Selu z novo lekarno, v objektu TVD Partizan odkupljena in obnovljena knjižnica, odkupljen obrat Planike na Breznici. Izvedla se je obnova vodovodov na Bregu, Smokuču in Doslovčah, izgradnja kanalizacije v Smokuču in Doslovčah. Izvršena je bila obnova cest in javne razsvetljave. V obeh vaseh so bila izvedena arheološka izkopavanja. Izvedena je bila plinifikacija na območju občine. Leta 2000 je bila v Vrbi vse državna slovesnost ob odkritju doprsnega kipa dr. Franceta Prešerna. Po zaključku županovanja je  bil član občinskega sveta Občine Žirovnica (2006-2010).

Bil je član stranke SLS in  dolgoletni predsednik občinskega odbora SLS Žirovnica. Član čebelarskega društva Anton Janša Breznica je od leta 2008, predsednik ČD Antona Janša Breznica je bil od leta 2009 do leta 2017. Društvo je s svojimi člani v tem času organiziralo praznovanje ob 90. letnici ustanovitve društva in izdalo zbornik Kranjska sivka. Prav tako je član Zveze vojnih veteranov za Slovenijo.

Zapis je bil pripravljen v sodelovanju z gospodom Francem Pfajfarjem, marec 2021.

 

Kot član delovne skupine za pripravo predloga ustanovitve samostojne občine Žirovnica je prejel “nagrado Občine Žirovnica”. Leta 2019 mu je Občinski svet podelil naziv “častnega občana Občine Žirovnica”. Za delovanje v čebelarstvu je prejel “odlikovanje Antona Janše III. stopnje” in “medaljo Janševega čebelnjaka” Čebelarske zveze Gorenjske.

Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019. (2019). Žirovnica: Občinski svet Občine Žirovnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

A bejegyzés szerzője: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Az első bevitel dátuma: 18. 3. 2021 | Utolsó módosítás: 14. 2. 2022
Nina Jamar. PFAJFAR, Franc. (1938-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/pfajfar-franc/
Hiba bejelentése