Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

NALDINI, Paolo

NALDINI Paolo
Foto: Naldinijev portret, Corografia ecclesiastica (1700): Arhiv Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

Foto galéria

Született:
15. October 1632, Padova (Italija)
Elhunyt:
21. April 1713, Koper
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Paolo Naldini s polnim imenom Paolo Francesco Naldini je stopil v red avguštincev in bil leta 1655 v Padovi posvečen v duhovnika. Najprej je vodil noviciat svojega reda v Padovi, nato pa je bil imenovan za asistenta vrhovnega predstojnika reda v Rimu. Leta 1685 je bil imenovan in naslednje leto posvečen za koprskega škofa. Škofovsko službo je opravljal do smrti. V koprski škofiji se je seznanil s težavami glagoljaških duhovnikov, ki niso bili vešči latinščine. Ker so bili tudi verniki njegove škofije pretežno Slovani, je že 1689 začel priprave za ustanovitev glagoljaškega semenišča v Kopru, ki je nato delovalo od 1711 do 1728. Naldini je bil pomembna osebnost koprske škofije. Obnovil je škofijsko kapelo in uredil škofijski arhiv (1690), v škofijskem dvorcu je dal naslikati koprske škofe z njihovimi grbi (1692); sklical je škofijsko sinodo (1690).

Škof si je za svoje zadnje počivališče izbral samostansko cerkev sv. Blaža v Kopru, kjer so bile avguštinke že od srednjega veka dalje. Naldini je z lastnimi sredstvi pomagal pri obnovi dotrajane srednjeveške cerkve v prvih desetletjih 18. stoletja, za kar so se mu opatinja in redovnice zahvalile s portretno busto s škofovskim grbom med obema stranskima oltarjema na desni strani, na katerih je prav tako Naldinijev grb in ju je po vsej verjetnosti naročil sam škof. Napis pod Naldinijevo portretno busto posreduje pomemben podatek o obnovi skoraj podrte cerkve sv. Blaža: PONTIFICI VERE OPTIMO / PAVLO NALDINI / QVI / TEMPLVM PROPE RVITVRVM / INSIGNI MIRACVLO / SCILICET ÆRE SVO, ET MVLTO / NOBILIVS FECIT RESVRGERE / ABBATISSA ATQVE MONIALES / EX VOTO / ANNO MDCCII [Odličnemu škofu / Pavlu Naldiniju / ki / je skoraj podrto cerkev / naravnost čudovito, / in to z lastnimi sredstvi, / obnovil in ji dal še večji sijaj, / ta napis posveča opatinja in redovnice / leta 1702]. Cerkev je Naldini po vsej verjetnosti na novo posvetil leta 1701, kar nam sporoča napis nad vhodnimi vrati: DIVIS EPISCOPIS / BLASIO TITVLARI ET AVGVSTINO FVNDATORI / PAVLVS NALDINI EPISCOPVS IVSTINOPOLIT. / ANNO DOM. MDCCI [Svetima škofoma, / naslovnemu škofu Blažu in ustanovitelju [reda] Avguštinu / je [ta spomenik postavil] Pavel Naldini, koprski škof, / v letu gospodovem 1701].

Cerkveni krajepis

Škof Naldini je napisal monumentalno delo Corografia ecclesiastica o’sia descrittione della città e della diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d’Istria, v prevodu Cerkveni krajepis ali opis mesta in škofije Justinopolis, ljudsko Koper, ki so ga natisnili v Benetkah leta 1700. Obsežna knjiga je dragocen in verodostojen vir podatkov o zgodovini Kopra, pa tudi drugih delov tedanje škofije. Sestavni del krajepisa je tudi Naldinijev zemljevid škofije Koper, kjer so prikazane meje škofije s pripadajočimi župnijami. Je najstarejši zemljevid neke škofije na Slovenskem. V škofijskem arhivu se je ohranil tudi originalni rokopis, ki ga je po vsej verjetnosti za tiskarno prepisal nek pisar ali uradnik v škofijski kuriji, na podlagi katerega so možne primerjave z natisnjeno knjigo, ki je sedaj tudi prevedena v slovenski jezik.

Corografia ecclesiastica nam med drugim poda Naldinijev opis njegove osebnosti, posvetitve in prihoda v Koper. Kot beremo, je »[b]rata Pavla Naldinija iz svetega reda avguštincev […] na čelo koprske Cerkve 11. marca 1686 postavil papež svetega in večnega spomina Inocenc XI. […] Petindvajsetega dne omenjenega meseca in leta (na praznik Marijinega oznanjenja) ga je kardinal Aleksander Crescentio ob navzočnosti dveh škofov, Jožefa Eusanija iz Porfira in Petra Antona Capobianca iz Lakonije, v cerkvi sv. Avguština v Rimu posvetil, že takoj 9. junija, na praznik Svete trojice, pa je slovesno prispel v Koper«. V cerkvi sv. Blaža se je ohranila tudi nagrobna plošča z napisom, ki so jo izklesali že leta 1706 (ob Naldinijevi smrti pa samo dodali še zadnje vrstice) in jo je Naldini za časa pisanja oporoke moral tudi videti: PAVLVS NALDINI / EX ORD[INE] EREMIT[O] D[IVI] AVGVST[INI] / EPISCOPVS IVSTINOPOLIS / ADHVC VIVENS SIBI POSVIT / AN[NO] DOM[INI] MDCCVI. / AETAT[IS] SVAE LXXV. ET EPISCOP[US] XXI. / OBIJT DIE XXI. MENSE APRI[ILI] / AN[NO] M.DCCXIII [Pavel Naldini / iz puščavniškega reda svetega Avguština / koprski škof / si je za časa svojega življenja postavil (ta spomenik) / leta gospodovega 1706, / v 75. letu svojega življenja in 21. letu svojega škofovanja / Umrl je dne 21. aprila / leta 1713]. To omeni škof v svoji oporoki: »ove spero di veder in breve la mia sepultura compiuta« [kjer si želim, v kratkem, biti pokopan].

Giuseppe VEDOVA, Naldini, Paolo, Biografia degli scrittori padovani, 1, Padova 1832, str. 640–64.

Francesco BABUDRI, Fr. Paolo Naldini, Archeografo Triestino 3, 5, 1909, str. 231–232.

France DOLINAR, Naldini, Paolo, Enciklopedija Slovenije, 7, Ljubljana 1993, str. 282–283.

Alberto PUCER, Naldini, Paolo Francesco, Primorski slovenski biografski leksikon, 20, Gorica 1994, str. 744.

Vesna KAMIN KAJFEŽ, Koprski škof Paolo Naldini in njegovi trije portreti, v: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (URL naslov): www.suzd.si/povezave/411-vesna-kamin-kajfe-koprski-skof-paolo-naldini-in-njegovi-trije-portreti.

A bejegyzés szerzője: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Az első bevitel dátuma: 14. 5. 2019 | Utolsó módosítás: 9. 7. 2020
Peter Štoka. NALDINI, Paolo. (1632-1713). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/naldini-paolo/
Hiba bejelentése